HELDA – Helsingin yliopiston digitaalinen arkisto

HELDAn tarkoituksena on lisätä yliopiston tutkimusjulkaisujen näkyvyyttä, käyttöä ja vaikuttavuutta tarjoamalla julkaisujen avoin saatavuus yliopiston oman avoimen julkaisuarkiston kautta. Arkistoon tallennetaan yliopistolla tuotettua kokotekstiaineistoa kuten tutkijoiden artikkeleita, yksiköiden julkaisusarjoja sekä tiedekuntien oppimateriaaleja ja laitosten tuottamaa tutkimusaineistoa. Arkistoon tallennettujen aineistojen säilytyksestä huolehditaan, ja ne saavat pysyvän verkko-osoitteen.

Kokoelmat

Yhteistyökumppaneiden kokoelmat

DHanken Taideyliopisto Kela Ruokavirasto Suomen Metsätieteellinen Seura (SMS) Suomen ympäristökeskus Ympäristöministeriö Ilmatieteen laitos Työväenliikkeen kirjasto Suomen pankki Maanmittauslaitos