Korrigeringar och tillägg till NAMNREGISTER

 

På sidorna 203-207 fattas följande namn och sidor:

 

Aho, Juhani 54

A.K., 63

Alapuro, Risto 72

Arppe, Tiina 21

Bachtin, M. M. 13

Baudrillard, Jean 72

Beerbohm, Max 150

Bergroth, Kersti 7, 15, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 138, 175, 177, 178

Bjerne, Ulla 15

Burke, Edmund 69

Brummell, Beau 168, 177

Brummell & C: o 7, 15, 78, 118, 119, 135, 143, 144, 147, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 167, 168, 169, 170, 173, 177

Campbell, Colin 59

Castrén, Gunnar 38, 45

Dahlström, Svante 15

Davidsson, Fanni 86, 95

Edelfelt, Albert 172

Elvestad, Sven 38

Essen, Axel 38

Estlander, B. 45

Ford, Henry 42

Foucault, Michel 8

Gallen-Kallela, Axel 54, 172

Glyn, Eleanor 26

Gripenberg, Bertel 102

Hasselblatt, Emil 37, 47

Heller, Frank 7

Helsingius, Torsten 28

Hirvonen, Uuno 15, 37

Holmberg, Einar 167

Homén, Olaf 34, 37, 38, 47

Hornanlinna, Rikhard 37

Hällström, Raoul af 102

Kajanto, Antero 113, 122, 125

Kalima, Eino 73

Kivijärvi, Erkki 114, 122, 135, 148, 166

Koivisto, Hanne 173

Kracauer, Siegfrid 41

Lenning, Hjalmar 50

Linnankoski, Johannes 54

Nevanlinna, Ernst 42

Nisard, Denise 96

Nuorteva, Väinö 122

Olli 123

Palola, Eino 100

Pinkerton, Alan 38

Procopé, Hjalmar 149

Pärnänen, Niilo 15

Rauanheimo & Pekkanen 96

Riverton, Stein 26, 38

Ruth, Rikhard 37

Röhrich, Lutz 32, 68

Schildt, Holger 37, 48

Selmer-Geeth, Harald 50

Serner, Gunnar 38, 145

Snellman, J.V. 117, 137

Soini, Elsa 7, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 32, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 138, 140, 175, 177, 178

Soini, Yrjö 15, 77, 108

Sweeney, S.E. 33

Söderhjelm, Henning 7, 15, 25, 27, 32, 35, 37, 38, 39, 46, 47, 140, 175, 178

Söderhjelm, Werner 46

Taylor, Frederick W. 42

Theslöf, Georg H. 7, 15, 143, 144, 155, 156, 157, 158, 159, 164, 165, 166, 169, 170, 173, 177, 178

Valentin /Ensio Rislakki 7, 27, 32, 78, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 137, 138, 139, 140, 165, 166, 175, 178

Warburton, Thomas 29

Viherjuuri, H. J. 25

Wikström, Lennart 7, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 36, 39, 40, 41, 47, 48, 78, 113, 177

Wilde, Oscar 72

Viljanen, Lauri 102

Öberg, Johan 21

Öller, Ragnar 15

Örn, Werner 37