Iso-Britannian opintomatkan matkaraportti [etusivu]  

Anne Nevgi

Oppimiskeskusten toteutustapoja tutkimassa

Olen kirjoittanut omat kokemukseni yliopisto-opettajan näkökulmasta miettien mitä oppimiskeskukset antavat yliopiston opettajalle. Seuraavassa olen kuvannut oppimiskeskukset sellaisina kuin ne koin vieraillessani niissä.

University of North London Learning Centre

Oppimiskeskukseen pääsi tunnistekortin avulla ja meidät jaettiin kahteen ryhmään ja kierrätettiin oppimiskeskuksen eri kerroksissa. Paikalla olleet Oppimiskeskuksen edustajat kuvasivat ratkaisua onnistuneeksi. He totesivat, että jako äänekkäisiin ja hiljaisiin opiskelualueisiin oli ollut onnistunut. Paikan kehittämisessä oli saatu opiskelijoilta palautetta, opettajilta ei oltu kysytty heidän käsityksiään oppimiskeskuksen sopivuudesta opiskelulle tai opetukselle. Opiskelijoiden kerrottiin olevan tyytyväisiä ja paikalla näytti olevan melko paljon opiskelijoita. Kirjat ja atk-alueet oli sijoitettu vuorotellen, hiljaisen työskentelyn alue ja äänekäs alue oli jaettu kirjahyllyjen avulla, mikä vaikutti hyvälle ratkaisulle. Esittelijä painotti, että opiskelijoiden työpisteitä oli tarkoituksella pyritty sijoittamaan ikkunoiden lähelle, päivänvalon merkitystä pidettiin tärkeänä oppimiseen keskittymiselle.

Oppimiskeskukseen tutustumisen jälkeen kävimme Technology Tower'ssa ja kiersimme sen eri tiloissa ja opiskelijoiden työskentelyalueilla.

Yleisvaikutelma: Oppimiskeskus oli ahtaan tuntuinen ja epäsiisti, ehkä en ollut vielä tottunut englantilaiseen tapaan peittää lattiat kokolattiamatoilla. Technology Tower oli uudenaikaisempi. Oppimiskeskuksessa opiskelijoilla oli hieman enemmän tilaa kuin Technology Tower'ssa, missä opiskelijoiden työtilat olivat hyvin lähellä toisiaan ja tilaa liikkumiseen ei juuri ollut. Opiskelijoita oli enemmän ja he keskustelivat ja työskentelivät yhdessä Technology Towerissa hieman innostuneemman tuntuisesti kuin oppimiskeskuksen puolella. Kokolattiamatot kaikkialla ja tuuletus / lämmitys / ilmankierto lattiasta vaikutti oudolle. Opettajia ei oltu kuultu oppimiskeskuksen suunnittelussa, joten jäi epäselväksi, miten yliopiston opetus ja oppimiskeskuksen palvelut tukevat toisiaan.

Westminster University The Harrow LRC

Oppimiskeskus sijaitsi puistoalueen keskellä ja sisääntuloaula vaikutti houkuttelevalle. Sisääntulon yhteydessä oli palvelutiski, jonka takana sijaitsivat henkilökunnan työtilat ja lepoalue. Kirjoja oli pinoittain lattialla ja työtilat vaikuttivat ahtaalle. Portaat veivät vastaantuloaulan vastapäisestä nurkasta ylös, ja eri kerroksista löytyi atk-tuettuja työskentelytiloja, kirjahyllyjä, av-materiaalia ja laitteita filmien ja videoiden katseluun.

Kysyttäessä opettajista he totesivat, että akateemiset (tutkijat ja opettajat) eivät enää käy niin usein kuin entisenlaisessa kirjastossa. Melu on karkoittanut heidät. Kirjasto- ja atk-henkilökunnan toiminta ei ollut muuttunut erityisemmin. Paikkaa kehitettäessä oli mallina toiminut Sheffield Hallamin yliopiston oppimiskeskus.

Yleisvaikutelma: Siisti ja uudenaikainen paikka, huomioitu myös vammaiset opiskelijat. Opettajia ei oltu juuri kuultu paikkaa kehitettäessä ja tuli tunne siitä, että yliopiston opettajat eivät ehkä edes tiedä millaiseen oppimiseen tilat sopivat. Palvelut vaikuttivat monipuolisilta ja joustavilta.

Sheffield Hallam Adsetts Centre

Oppimiskeskus sijaitsee lähellä Sheffieldin rautatieasemaa. Meidät vastaanotettiin ja esiteltiin. Vierailuamme varten oli suunniteltu aikataulu, johon sisältyi sekä erilaisten opetusteknologisten ratkaisujen ja opettajien pedagogisen tuen esittelyä että tutustumiskierros oppimiskeskuksen eri tiloihin.

Oppimiskeskuksen johtaja Graham Bulpitt esitteli meille oppimiskeskuksen suunnitteluhistorian ja toiminnan yleiskuvauksen. Roger Hines esitteli meille virtuaalipalveluja ja kierrätti yhdessä Sarah Wardin kanssa meitä oppimiskeskuksessa esitellen erilaisia tiloja ja toimintoja. Mark Pettigrew esitteli meille Learning and Teaching Instituten toimintaa ja Alison Hudson kertoi Multimedia-yksikön (Centre for Multimedia in Education CME) toiminnasta. Molemmat edellä mainitut osastot perustettiin 1991 oppimiskeskuksen yhteyteen ja niiden toiminnan tavoitteena on tutkia opetusta ja tuottaa monimuotoista yliopisto-opiskeluun soveltuvaa opiskelumateriaalia.

Oppimiskeskuksen (Adsetts Centre virtuaalisesti ) suunnittelu oli aloitettu vuonna 1993 ja rakennusvaihe kesti noin 16 kk ja rakennus valmistui syyskuussa 1996. Tarve uudenlaiselle oppimiskeskukselle nousi Englannin yliopistojen muutospaineista 80- ja 90-lukujen vaihteessa, jolloin opiskelijoiden määrä kasvoi ekspansiivisesti, opiskelijoista yhä suurempi osa oli töissä opintojensa ohessa, uusi teknologia kehittyi ja antoi uusia mahdollisuuksia ja samanaikaisesti yliopistojen määrärahat niukkenivat. Uudet oppimisnäkemykset valtasivat myös alaa, joten tavoitteet nousivat myös halusta toteuttaa sellainen oppimisympäristö, joka tukee opiskelijan omaa oppimisprosessia.

Oppimisympäristön toteutuksessa pyrittiin mahdollistamaan kirjasto-, atk-, opetus- ja tutkijahenkilöstön työskentely yhdessä, jolloin he pystyvät yhdessä erilaisina tiimeinä tuottamaan uudenlaista taitoa ja osaamista ja työskentelemään yhdessä erilaisissa projekteissa. Oppimisen tutkimus liitettiin alun alkaen voimakkaasti oppimiskeskuksen toimintaan.

Rakennus oli viihtyisän oloinen sisältä ja oppimiskeskuksen suunnittelussa oli pyritty mahdollisimman joustaviin ratkaisuihin ja mahdollisuuteen yhdistää erilaisia toimintoja. Kaikki lattiat kestävät raskaita kirjahyllyjä, joten kirjojen sijoittelua voidaan joustavasti muunnella. Oppimiskeskuksessa oli tiloja mm. tv-studiolle, graafisen suunnitteluun, valokuvien ja multimediatuotteiden suunnitteluun ja toteutukseen. Opettajille oli varattu tiloja monipuolisen multimedia-opetusmateriaalin tekemiseen. Opetusmateriaalia tehtiin tiimityönä ja multimediatuotteet olivat opiskelijoiden saatavissa tietokoneiden välityksellä, joten opiskelijoiden oli mahdollista opiskella itselleen parhaiten sopivana aikana ja parhaiten sopivassa paikassa.

Opettajien opetusteknologiseen koulutukseen oli panostettu ja opettajille ja tutkijoille löytyvistä palveluista ja tuesta saa lisätietoa seuraavasta www-sivusta: http://www.shu.ac.uk/services/lc/staff/index.html. Opiskelijoiden oppimisvalmiuksia pyritään tukemaan ja opiskelijoiden palveluista saa lisätietoa seuraavasta www-sivusta: http://www.shu.ac.uk/services/lc/students/index.html.

Yleisvaikutelma: Tässä oppimiskeskuksessa oli ajateltu opetusta ja oppimista ja pyritty rakentamaan sellainen oppimisympäristö, joka tukee itsenäistä opiskelua ja oppimista. Opettajien opetusteknologisiin taitoihin on panostettu ja kehitetty koulutusohjelma. Virtuaaliseen oppimisympäristöä ja multimedian käyttöä opetuksessa on tutkittu ja kehitetty monipuolisesti. Tässä ympäristössä tuntui, että opettajanakin olisi mukava olla.

TVUs Paul Hamlyn LCR

Oppimiskeskus sijaitsi lähellä Slough´n rautatieasemaa. Saavuimme sinne kylmänä ja tuulisena aamuna. Saimme kukin Visitor-lapun ja meidät ohjattiin kauniilta näyttävään moderniin rakennukseen, jonka toinen puoli oli pääosin kaarevaa peltikattoa. Sisätilat olivat avarat, kirjat olivat kolmessa kerroksessa ja toisella puolella oli hiljaista työskentelyaluetta ja toisella puolella kahdessa tasossa, avarassa tilassa atk-työskentelytiloja. Tiloihin pääsi portaita tai siltaa pitkin. Oppimiskeskuksessa oli hiljaista ja kun kysyin tästä, niin esittelijä kertoi, että näin on vain tähän aikaan aamusta, myöhemmin päivällä tulee vilkasta ja melu on itse asiassa heillä ongelmana.

Henkilökunnan työtilat olivat pääasiassa pitkän palvelutiskin takana, ei omaa rauhaa. Meille ei esitelty taukotiloja. Oppimiskeskuksessa oli opiskelijoiden käytössä kahvila.

Yleisvaikutelma: Väritys vaikutti hyvältä, mutta paikka on suunniteltu vain itseopiskelua varten. Tuki on pelkästään atk-tukea, ei pedagogista tukea itseopiskeluun. Suurin osa opiskelijoista ilmeisesti työssäkäyviä aikuisia. Opettajia ei oltu ajateltu tässä oppimiskeskuksessa, vaan paikka oli tarkoitettu ilmeisesti vain opiskelijoille. Paikan arkkitehtoniset ratkaisut olivat erikoisia ja eivät tukeneet hiljaisen työskentelyn mahdollisuutta.

Herfordshire University Hatfield LCR

Hatfieldin asemalta saavuimme taksilla campus-alueelle ja kävelimme kahvin jälkeen ylös mäen päällä sijaitsevaan oppimiskeskukseen. Rakennus oli ehkä ulkoisesti loistavin näkemistäni ja sisältä myös erittäin miellyttävä, vaikka lasikaiteissa olleiden ongelmien takia lasiseinät oli peitetty vihreillä turvaverkoilla. Sisäänkäynnin yhteydessä oli selkeät opasteet ja alin kerros oli äänekkäin opiskelu- ja neuvonta-alue. Kerroksissa oli mielenkiintoisia ratkaisuja yksilötyöskentelyyn (puhelinkoppi-tyyli), mikä ei mielestäni kuitenkaan tuntunut mukavalle opiskelupaikalle. Mukana ollut opiskelijajäsen totesikin, että hän kävi tilassa ja koki sen ahdistavana. Nämä tilat eivät olleet olleet onnistunut ratkaisu myöskään esittelijän mielestä. Reunoilla oli ryhmätyöhuoneita ja atk-tuetut työskentelytilat olivat riveittäin. Yleensä opiskelijat olivat pitäneet oppimiskeskuksen tiloista ja viihtyivät siellä. Kellarikerroksessa oli avoin kahvila, johon oli sijoitettu myös atk-paikkoja.

Opettajille löytyi tukea ja palveluita verkossa ja omilta kampusalueilta. Www-sivuilta löytyy hyvin informaatiota opettajien palveluista.

Yleisvaikutelma: Äänekäs ja vilkas, sai tuntuman siitä, millaista on, kun paljon opiskelijoita yhtäaikaisesti keskustelee ja pohdiskelee asioita yhdessä. Opettajia ei tässä keskuksessa käy. Opettajille ja tutkijoille on omat palvelunsa kampuskirjastoissa. Tilat olivat mukavantuntuisia ja viihtyisiä. Pidin erityisesti kahvilan sijoituksesta oppimiskeskuksen alakertaan ja yleensä tilojen sijoittelusta.

Oxford Bodleian Library

Tämä matka olikin matka menneisyyteen ja saimme tutustua vanhaan yliopistokirjastoon Oxfordissa. Yllättävän lyhyt on nykyisen kirjastoluetteloinnin historia. Mielenkiintoinen yksityiskohta oli huomata, että vanhimmassa kirjastossa olivat kirjat suoraan lukupaikan yläpuolella olevissa hyllyissä, ketjuilla sidottuina. Nykyisen atk:n idea on samanlainen, mutta nyt kirjat ovat suureksi osaksi saatavissa atk:n avulla luettaviksi ja opiskelija voi opiskella itselleen sopivassa paikassa. Nykyisessä on ongelmana tiedon luotettavuus ja yhteyksien kalleus, joten opiskelija saa edullisimmin atk:n käyttöönsä oppimiskeskuksessa.

Käyntimme päättyi ekonomien kirjastoon, joka oli mahtipontinen valkoinen betonirakennus. Opiskelupaikoilla oli muutamia opiskelijoita, kaikkialla oli hyvin hiljaista. Opiskelijat opiskelivat täällä yksin, ei ryhmissä eikä tiloja ollut sosiaaliselle kanssakäymiselle.

Yleisvaikutelma: Hiljaisuudessa on puolensa, mutta ehkä olisi hyvä, että hieman enemmän sosiaalista olisi mukana. Bodleyain kirjaston tilat tuntuivat kuitenkin varsin viehättäviltä ja ehkä hiljaisissa työtiloissa pystyy paremmin keskittymään omaan oppimiseensa. Opettajat ja tutkijat taitavat suosia tällaista paikkaa.

Matkan opetukset

Oppimiskeskukset ovat oikeastaan opiskelukeskuksia, joissa opiskelijat opiskelevat yksin tai yhdessä muiden kanssa ja heidän käytössään on monipuolinen valikoima erilaisia atk-tuettuja opiskelupaikkoja, av-välineitä, kirjallisuutta ja neuvontapalveluja sekä tietysti mahdollisuus ruokailuun, lepoon ja virkistykseen tarvitsematta poistua keskuksen ulkopuolelle. Kahvilapalvelu on tarpeen erityisesti yöaikaan, koska tähän aikaan ei ole yleensä saatavissa tällaisia palveluja.

Oppimiskeskusten tilojen suunnittelussa äänen leviämiseen ja meluun tulee kiinnittää huomiota. Oppiminen vaatii keskittymistä ja tämä ei ole mahdollista kovin meluisissa ja äänekkäissä tiloissa. Tilojen jakaminen hyllyillä, väliseinillä ja pöytien sijoittelu vaikuttavat siihen miten ääni voimistuu tai vaimenee. Portaikot tulee mieluiten sijoittaa niin, että niissä tapahtuvasta liikenteestä on mahdollisimman vähän häiriötä muulle toiminnalle.

Oppimiskeskukset on toteutettu opiskelijalähtöisesti, kuunnellen asiakkaiden toiveita, mutta opettajia ei juuri ole kuultu ja mietitty mitä opettajat toivovat oppimiskeskukselta. Aikaisemmin kirjastoina toimineissa oppimiskeskuksissa opettajat olivat myös vierailleet ja hakeneet kirjallisuutta itselleen, mutta nyt oppimiskeskuksissa muuttuneissa tiloissa ei opettajia juuri ole näkynyt. Tämä johti omalta osaltani pohdiskeluun siitä, miten oppimiskeskukset ja yliopiston opetus voisivat paremmin nivoutua toisiinsa. Oppimiskeskukset mahdollistavat yhteisöllistä ja yhteistoiminnallista oppimista, ryhmätyötä, ongelmalähtöisen opetuksen toteutusta, mutta opettajat eivät ehkä ole tietoisia siitä millaisia mahdollisuuksia uudet oppimiskeskukset antavat tai he kokevat nämä itselleen vieraina tiloina. Opettajien opetusteknologiseen koulutukseen ja pedagogiseen tukeen tulee panostaa uusia oppimiskeskuksia kehitettäessä.

Verkko-opetuksen, multimedian, erilaisten av-materiaalien jne kehittäminen vaatii opettajilta työtä ja edellyttää, että heitä myös tässä tuetaan. Sheffieldin oppimiskeskuksessa tämä oli parhaiten toteutunut, eli tutkimus ja opettajien opetusteknologinen ja pedagoginen tuki olivat lähellä opettajaa. Tämä panostus näkyy myös tämän oppimiskeskuksen tutkimustoiminnassa.


  [ylös] [etusivu]