Iso-Britannian opintomatkan matkaraportti [etusivu]  

Hannu Niemi

Matkalla oppimiskeskukseen - saatesanat

Fabianinkatu 28 - oppimiskeskustyöryhmän tavoitteena oli tutustua Iso-Britanniassa jo toteutettuihin vastaavan tyyppisiin hankkeisiin lähinnä

 • voidaksemme testata suunnitteluprosessin loppuvaiheessa omaa näkemystämme sekä oppimiskeskuksen toiminta-ajatuksen että tilaratkaisujen osalta, ja
 • saadaksemme kuvan brittiratkaisujen hyvistä ja mahdollisesti huonoiksi osoittautuneista puolista.

Matka onnistui erinomaisesti. Työryhmän vaikutelmat on koottu nyt käsillä olevaan raporttiin.

Vaikuttavin vierailukohde oli jo ennakkoon mainostettu Sheffield Hallam University ja sen oppimiskeskus (Learning Centre). Lainaan mielelläni keskuksen johtajan ryhmällemme pitämän esittelypuheenvuoron osaa, jossa hän kartoitti keskuksen suunnittelun keskeisiä perusteita. Lähtökohtana oli hänen mukaansa

 • löytää uusi toimintamalli ja tilaratkaisu tilanteessa, jossa yliopiston resurssit olivat vähenemässä;
 • luoda toimintaympäristö, joka tarjoaisi opiskelijoille mahdollisuuden tuettuun itsenäisopiskeluun - yksin tai ryhmissä. Sikäläisen ajankäyttötutkimuksen mukaan eri tyyppisiin opiskelumuotoihin käytetty aika jakautuu seuraavasti
  • 1/3 kontaktiopetus (luentosalissa tms.)
  • 1/3 tuettua itsenäisopiskelua (kirjastossa, ATK-työpisteessä tms.)
  • 1/3 itsenäisopiskelua (kotona tms.)
 • luoda toimintaympäristö, joka mahdollistaa uuden teknologian tuomisen oppimis- ympäristöihin; ja
 • luoda toimintaympäristö, joka antaa mahdollisuuden joustavuuteen ajankäytössä, ts. mahdollisuuden lähinnä iltaisin tapahtuvaan osapäiväiseen opiskeluun.

Suunnittelun lähtökohtana on ollut korostetusti opiskelijoiden tarpeet. Näin ollen ei ole yllättävää, että lopputuloksena on oppimiskeskus, joka kokoaa päivästä toiseen (24 h/vrk) yli 10.000 kävijää/päivä oppimisen pariin.

Ratkaisu perustuu eri toimintojen, ennen kaikkea sekä kirjastopalvelujen että ATK-tuettujen työpisteiden yhdistämiseen samaan tilaan. Sheffieldin ratkaisu on myös siinä mielessä mielenkiintoinen, että huomattava osa opettajille suunnatuista opetuksen kehittämis- ja tukitoiminnoista, kuten myös opetus/oppimisprosessien tutkimus on keskittety oppimiskeskukseen.

Vierailun ehkä keskeisin anti Fabianinkatu 28 - oppimiskeskuksen suunnittelulle oli vahvistus näkemykselle, että keskustakampuksella tarvitaan kampuksen kaikkien tiedekuntien yhteinen oppimiskeskus, joka tarjoaa yhteisiä yleispalveluja suurelle määrälle opiskelijoita. Tämän rinnalle tarvitaan ainakin joihinkin tiedekuntiin tiedekuntakohtaisia erityispalveluja (esim. kieliaineet ja opettajankoulutus) tarjoavia oppimiskeskustyyppisiä ratkaisuja.

Fabianinkatu 28 - oppimiskeskus tulee olemaan opiskelijoille tarkoitettujen toimintojen osalta ennen kaikkea yleispalveluja tarjoava, asiakaskunnan painottuessa opintojen alkuun (yleis- ja aineopintovaihe).


  [ylös] [etusivu]