Iso-Britannian opintomatkan matkaraportti [etusivu]  

Lotta Kujanpää ja Ilkka Tuominen

Synergiaa oikeassa paikassa - opiskelijanäkökulma rakennettavaan oppimiskeskukseen Helsingin yliopiston keskustakampuksella

Kaikkialla, kaiken aikaa, kaikkien kanssa, nyt ja silloin

Opiskelijan näkökulmasta puheet palveluiden yhdistämisestä ja uudenlaisen palvelukonseptin luomisesta kuulostavat erittäin hyviltä. Olemassa olevat kirjasto- ja atk-palvelut toimivat toki tyydyttävästi, mutta niiden kapasiteetti, ajanmukaisuus ja keskinäinen integrointi eivät ole sillä tasolla, millä sen tulisi olla tyydyttääkseen nykyisen opiskelun tarpeita, puhumattakaan tulevaisuudesta.

Opiskelu on muuttunut melko paljon, minkä hyvin konkreettisesti opimme Oxfordin - yliopiston vanhimmassa - Bodleiankirjastossa, jonka kokoelmat periytyivät 1270-luvulta. Saadakseen tutkinnon joutui opiskelija lukemaan erittäin pienen määrän kirjallisuutta juuri tässä tietyssä kirjastossa. Nykyään opiskelu edellyttää sekä suuremman tietomäärän omaksumista erilaisista lähteistä että monipuolisemman opiskelumenetelmien ja -välineiden käytön omaksumista. Tavallisen kirjan ohella opiskelussa tarvitaan tietokonetta, verkkomateriaalia Internetistä, ryhmätyöskentelyä ja vielä esiintymistaitojakin. Tällainen monipuolinen opiskelumalli, jossa sosiaalisella vuorovaikutuksella on suuri merkitys, on arkipäivää jo useammalle meistä opiskelijoista.

Kunnollisia tiloja tällaiseen opiskeluun ei keskustakampuksella kuitenkaan ole. Ilman kunnollista työhuonetta on paha työskennellä. Fabianinkadun oppimiskeskus toisi suuren helpotuksen tähän ongelmaan. Siellä yhdistyisivät kirjasto-, atk-, kielikeskus- ja neuvontapalvelut toisiaan tukevaksi kokonaisuudeksi. Palvelujen yhdistämisellä mahdollistetaan sellaisen kokonaisuuden rakentaminen, joka voisi olla jopa enemmän kuin osiensa summa: oppimisen, opiskelun ja opettamisen promoottori. Jotta pääsisimme tähän, tulisi tärkeimmäksi suunnittelun perustaksi ottaa asiakaslähtöisyys. Asiakaslähtöisyys näkyi selvästi niissä kohteissa, joissa vierailimme. Oppimiskeskukset selvittivät säännöllisesti asiakastyytyväisyyttä palveluihinsa ja kehittivät kokonaisuutta palautteen mukaisesti.

Helsingin yliopiston keskustakampuksen oppimiskeskuksessa on opiskelijoiden mielestä tärkeää huomioida ekologiset seikat jo suunnitteluvaiheessa. Olisi tärkeää panostaa lämmön talteenottoon rakennuksen suunniteltaessa. Paperi- ynnä muun jätteen kierrätys oppimiskeskuksessa on hoidettava huolella. Ylipäätään turhaa jätteen tuottamista on oppimiskeskuksessa pyrittävä välttämään. Esimerkiksi tiedotus rakennuksen sisällä voidaan hoitaa pääosin näyttöruuduilla ympäri rakennusta.

Työtilojen toimivuus suunnittelun perustaksi

Oppimiskeskuksen opiskeluun ja oppimiseen tarkoitettujen työtilojen joustavuus ja moninaisuus on erittäin olennaista. On tärkeää taata kunnolliset tilat sekä erilaiselle työryhmäopiskelulle että yksilöopiskelulle. Työryhmille tulisi tarjota sekä äänieristettyä ja erikseen varattavaa että avointa vapaasti käytettävää tilaa. Vapaasti käytettävissä ryhmätyötiloissa pitäisi olla mahdollisuus joko lainattavan tai oman kannettavan käyttöön.

Työtilojen toiminnallinen erilaisuus tulisi myös ottaa huomioon. Nopeaan käyttöön, esimerkiksi sähköpostin lukemiseen, tulisi tarjota atk-työpisteitä lähellä kulkuväyliä. Samoin esimerkiksi erillisen kopiohuoneen tulisi sijaita lähellä kulkuväyliä siten, ettei sen melu häiritsisi rakennuksen muuta toimintaa. Samoin opiskelijoille tulisi olla lukupaikkoja pelkkään kirjan lukemiseenkin. On tärkeää tarjota tällaisia lukupaikkoja juuri oppimiskeskuksen tiloihin, sillä siellä niiden käyttöaste tulee olemaan parhain. Työtilojen toiminnallisuutta lisäisi myös kunnollinen viitoitus, jonka tulisi palvella opiskelijoita kaikilla kolmella kotimaisella kielellä. Tärkeää on myös ottaa huomioon ergonomiakysymykset varsinkin työpisteiden kalustusta ja niiden säädettävyyttä mietittäessä. Kalusteiden mitoituksessa tulisi ottaa huomioon myös se, että työskennellessä joudutaan käyttämään paljon kirjallisuutta.

Oppimiskeskuksen aukioloajat

Oppimiskeskuksen mahdollisimman monipuolisen ja joustavan käytön kannalta keskeistä on, että oppimiskeskuksen aukioloajat ovat mahdollisimman pitkät. Opiskelijoiden kannalta on tärkeää, että oppimiskeskuksen palveluita voi käyttää juuri silloin, kun niitä tarvitsee. Opintomatkalla opimme, että esimerkiksi Sheffield Hallamin yliopiston oppimiskeskuksessa tutkitusti vilkasta käyttöaikaa olivat sunnuntai-iltapäivät. Aukioloajat eivät siis voi olla liian laajat, käyttäjiä riittää läpi viikkojen ja vuorokaudenaikojen. Oppimiskeskuksen ollessa 24 tuntia vuorokaudessa auki voidaan palveluja kuitenkin ilta- ja yöaikaan supistaa. Esimerkiksi atk-laitteiden käytön tuki voitaisiin ohjata puhelimitse. Samoin sellaiset tilat, joita opiskelijat ilta-aikaan eivät välttämättä tarvitse, voitaisiin sulkea yöksi. Rajattu tilojen käyttö helpottaisi myös vartioinnin järjestämistä.

Oppimiskeskuksen sisäänkäynnit ja kulkeminen oppimiskeskuksen sisällä

Kampuksen keskellä olevaan oppimiskeskukseen tullaan monelta suunnalta ja tällöin myös sisäänkäynnin on oltava mahdollista eri suunnilta. Tulevan Fabianinkatu 28:n oppimiskeskuksen käyttö on varmasti vilkkaampaa, jos käynti sinne on helppoa ja vaivatonta tulipa sitten Vuorikadun tai Fabianinkadun suunnasta. Sisääntuloaula on oppimiskeskuksen keskiö, josta opiskelijan on löydettävä opasteet tarvitsemansa palvelun luokse. Ajankohtaisista asioista tiedottaminen, esimerkiksi poikkeuksista aukioloajoissa, voisi tapahtua ylempien kerrosten lisäksi jo sisääntulon yhteydessä olevalla näyttöruudulla.

Myös liikkuminen oppimiskeskuksen sisällä on tärkeää suunnitella käyttäjiä ajatellen. Selkeät opasteet kolmella kielellä (suomi, ruotsi, englanti) helpottavat oppimiskeskuksen sisällä liikkumista. Hyvien opasteiden myötä oppimiskeskuksen henkilökunta välttyy turhalta neuvomiselta. Hissiä käytetään oppimiskeskuksessa myös huoltotarkoitukseen ja esimerkiksi laitteiden kuljetukseen, joten erillinen hissi asiakkaiden käyttöön voisi olla järkevä ratkaisu sujuvaan liikkumiseen oppimiskeskuksessa.

Ohjaus- ja neuvontapalvelut - perusedellytys palvelujen hyödyntämiselle

Suurin osa oppimiskeskuksen neuvontapalveluista on järkevää sijoittaa sisääntuloaulaan. Atk-laitteiden käytön neuvonnan on oppimiskeskuksessa silti paras sijaita siellä, missä atk-työpisteetkin sijaitsevat. North London Universityssä atk-työpisteet oli sijoitettu yhteen suureen rakennukseen ja neuvontapalvelut kuhunkin kerrokseen atk-työpisteiden välittömään läheisyyteen. Tällainen ratkaisu vähentää tarpeetonta juoksemista eri kerroksissa ja edistää siten hiljaisten tilojen työrauhaa.

Hiljaiseen aikaan, öisin ja viikonloppuisin, atk-neuvonta voidaan järjestää puhelimitse. Näin hiljaisten aikojen atk-neuvonta oli järjestetty opintomatkan yhdessä kohteessa, Hertfordshire Universityssä. Koska atk-työpisteitä on oppimiskeskuksessa joka tapauksessa satoja, on ne hyvä numeroida. Tällöin esimerkiksi puhelimitse apua pyydettäessä on kummallekin osapuolelle helppo selvittää, mistä koneesta on kysymys.

Henkilökohtaisen atk-neuvonnan lisänä on Helsingin yliopistossakin käytetty pikaohjeita eri atk-taitojen opastamiseksi. Thames Valley Universityn oppimiskeskuksen pikaohjeet olivat kuitenkin todellista "rautalankamallia", joiden mukaan tottumattomampikin atk:n käyttäjä pystyy saamaan apua vaikkapa Wordin käytössä.

Monipuolistuvat atk-palvelut tyydyttämään tulevaisuuden oppimisen tarpeita

Opiskelijoille tarkoitetuista tietokoneista on keskustakampuksella huutava pula. Fabianinkadun atk-aseman tiloihin ei enää mahdu enempää atk-työpisteitä, vaikka syytä suureen kapasiteetin lisäykseen olisi. Atk-asemalla on työskentelijöitä ympäri vuorokauden. Tämän vajeen takia olisi syytä nostaa oppimiskeskukseen sijoitettavien pc-työasemien määrää verrattuna Fabianinkadun atk-asemaan. Vajeen lisäksi oppimiskeskuksessa tulisi turvata myös työryhmätyöskentelylle sopivat atk-palvelut. Tällaista työskentelyä varten tulisi hankkia kannettavia tietokoneita, joita voisi käyttää joustavasti langattoman verkon avulla.

Laitehankintoja tehdessä tulisi kiinnittää huomiota myös siihen, että digitaalisten aineiston käytön lisääntyessä on näytönkin sovittava tähän tehtävään mahdollisimman hyvin. Paras ratkaisu olisi varustaa suurin osa uusista atk-työpisteistä esim. litteillä näytöillä.

Rakennuksen atk-palveluiden joustavaa käyttöä ajatellen olisi hyvä rakentaa Sheffield Hallam Universityssä näkemämme kaltainen atk-järjestelmä, jonka avulla näkisi jo sisääntuloaulassa sen, missä olisi vapaita työasemia, jotta voisi mennä suoraan sinne. Tämäkin vähentäisi turhaa liikettä rakennuksessa. Tulostuspalveluiden tulisi olla mahdollisimman monipuoliset, maksuttomia ja niiden tulisi olla helposti saatavilla. Esimerkiksi väritulostus ja muut vaativimmat tulostuspalvelut tulisi mahdollistaa.

Paljon melua tyhjästä?

Oppimiskeskuksessa tapahtuvan ryhmätyöskentelyn vuoksi on tärkeä kiinnittää huomiota äänieristyksen toimivuuteen. Opiskelijan kannalta on varsin turhauttavaa työskennellä ryhmätyötilassa, jossa täytyy varoa puhumista ääneen. Hertfordshire Universityn muutoin mainiossa, keskiosaltaan avoimessa oppimiskeskuksessa ääni kantautui yllättävän kauas, vaikka ääntä eristäviin rakennus- ja sisustusmateriaaleihin olikin kiinnitetty erityistä huomiota. Hiljaisten itseopiskelutilojen ja ryhmätyötilojen erottaminen toisistaan onkin tärkeää, jotta ryhmätyötä tekevien ei tarvitse pelätä häiritsevänsä muita opiskelijoita. Myös rappukäytävien ja sisääntuloaulan olisi hyvä olla erillään itsenäiseen opiskeluun tarkoitetuista työtiloista.

Atk-työpisteiden sijoittelussakin työrauhan takaaminen on tärkeää itsenäistä työtä tekeviä ajatellen. North London Universityssä opimme, ettei työpisteitä kannata esimerkiksi sijoittaa liian tiiviisti, jolloin opiskelijoilla ei ole tilaa tarvitsemalleen oheismateriaalilleen. Puhelimenkäytöstä aiheutuvaa häiritsevää melua voisi hillitä erillisillä puhelimenkäyttöön varatuilla puhelinkopeilla, joissa voisi vapaasti hoitaa asioita opiskelun välillä.

Vammaiset opiskelijat

Oppimiskeskusta ja sen palveluita suunniteltaessa on tärkeää huomioida eri tavoin vammaiset opiskelijat. Liikkuminen oppimiskeskuksessa ja esimerkiksi pääsy atk-työpisteille on järjestettävä mahdollisimman vaivattomaksi myös pyörätuolin tai muun apuvälineen kanssa liikkuville opiskelijoille. Atk-laitteiston samoin kuin oppimiskeskuksen eri palvelujen ohjauksen käytössä on huomioitava vammaiset opiskelijat. Oppimiskeskuksen opasteet ja ohjemateriaalit on myös suunniteltava siten, että aistivammaiset opiskelijat hyötyvät niistä. Esimerkiksi University of North Londonin oppimiskeskuksen toiminnassa vammaiset opiskelijat oli otettu erittäin esimerkillisesti huomioon: heille oli järjestetty neljä erikoisvarusteltua atk-työpistettä ja oma henkilökohtainen ohjaaja.

Kahvilatila - oppimiskeskuksen sykkivä sydän

On oikeastaan välttämättömyys, ettei oppimiskeskuksesta tarvitse lähteä muualle nälän, janon ja muun hädän tullen. Kahvila on olennainen osa oppimiskeskuksen sosiaalista puolta. Siellä opiskelijat voivat rauhassa tavata toisiaan ja levähtää opiskelun lomassa. Onkin olennaista, että kahvila on erillään varsinaisista työskentelytiloista. Kahvila ei luonnollisesti voi olla ympäri vuorokauden auki, joten ilta- ja yöaikaan kahvi- ja juoma-automaatti on oppimiskeskuksen tärkeä varuste. Kahvilaan voisi myös sijoittaa muutaman lyhytaikaiseen työskentelyyn tarkoitetun atk-työpisteen esimerkiksi sähköpostin lukemista ja tulostusta varten. Kahvila on myös syytä eristää muista tiloista, jotta siellä aikaansa viettävien opiskelijoiden puheensorina ei kantaudu hiljaisiin työtiloihin.


  [ylös] [etusivu]