Iso-Britannian opintomatkan matkaraportti [etusivu]  

Janne Sariola

Opetusteknologian käyttö oppimiskeskuksissa

Opetusteknologiapalveluiden integraatiomallit

Matkan aikana nähdyt oppimiskeskukset edustivat hyvin erilaisia ratkaisuja opetusteknologian hyödyntämisessä opetuksessa ja opiskelussa. Sheffield Hallam ja Hatfieldin yliopistojen oppimiskeskuksissa oli lähdetty hyvin laaja-alaisesti kytkemään opetuksen kehittämistä ja opetusteknologiaa toisiinsa. Ratkaisuna "saman katon alla" oli kytkeä toisiinsa seuraavat elementit:

 • opetushenkilöstön opetusteknologiakoulutus
 • pedagoginen ja tekninen tukipalvelu
 • ajallisesti ja paikallisesti joustavan opiskelun mahdollistava opiskelumalli, jossa toisaalta oppimiskeskus itsessään tarjosi monipuoliset fyysiset tilaratkaisut verkkoyhteyksineen ja toisaalta verkkokurssit ja sähköiset oppimateriaalit, joita opiskelijat pystyivät hyödyntämään joko internetin välityksellä kotoa käsin.

Sheffield Hallam edusti vielä laajempaa palvelujen ja toimintojen integrointia, koska heillä oli toimintaa kytketty vielä lisäksi verkkopedagogisesti painottuneen opintojen kehittämisyksikön toiminta, multimedian tutkimusyksikkö sekä yliopistopainon multimediapalvelut. Näin ollen Sheffieldin malli edusti kattavasti koko opiskelun ja opetusprosessin tukipalveluja.


kuvio 1. Sheffieldin malli

Muut nähdyt oppimiskeskukset edustivat lähinnä nykyisen opiskelijakirjaston tyyppistä palvelumallia, jossa keskeistä on tarjota joustavasti opiskelijalle kirjasto- ja atk-palveluja vuorokauden ympäri.

Opetusteknologiset ratkaisut

Kaikki nähdyn oppimiskeskukset tarjosivat opiskelijoille tieto- ja viestintäteknologiaan liittyvää tukea sekä tiloja multimediataitojen opetukselle. Edistyksellisimpiä teknologisia ratkaisuja hyödynsivät Sheffield ja Hatfield, joissa opiskelijan ja opettajan käyttöön oli tarjottu monimuotoisesti seuraavat teknologiaratkaisut:

 • lähes kaikissa tietokoneissa zip-asemat
 • lähes kaikissa tietokoneissa dvd-asemat
 • mahdollisuus opetusvideonauhojen yksilölliseen katseluun
 • mahdollisuud dvd-levyjen yksilölliseen katseluun
 • laajakaistaverkkoyhteys

Muutamissa tutustumiskohteissa oli myös tv- ja multimediaesittämiseen rakennettuja erityistiloja, joissa opiskelijat pystyivät tekemään opinnäytetöitään.

Johtopäätökset

Opetusteknologian hyödyntäminen oppimiskeskuksissa nähtiin luontevana osana keskusten perustoimintaa. Laajemmin nähtynä opetusteknologia sisältyi joustavan opiskelun ja tukipalvelujen kehittämiseen, jolloin konkreettiset ratkaisut näkyivät seuraavasti:

 • fyysinen joustavuus; tilojen monimuotoisuus
 • pedagoginen joustavuus: mahdollisuus erilaisten työtapojen valintaan
 • psykologinen joustavuus, oppimistilojen tarjoamisen kautta motivaatio, opiskelijalähtöisyyden korostaminen, aika ja paikka riippumattomuus
 • virtuaalinen joustavuus, verkkopohjaisten oppimisympäristöjen kehittäminen

Kaiken kaikkiaan opetusteknologia nähtiin laajasti tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön kehittämisenä, jossa parhaimmillaan oli mukana myös yliopiston johdon strateginen tuki ja seuranta. Laadullisesti korkeatasoisimmissa ratkaisuissa opetusteknologia oli integroitu yhteen osaksi opetusta, tutkimus- ja kehittämistoimintaa sekä tukipalveluja. Keskeistä opetusteknologian käytöstä oli monimediainen lähestymistapa, joka käytännössä tarkoitti usean eri välineen joustavaa käyttöä.

Ongelmallisinta oppimiskeskuksien hyödyntämisessä oli opettajien rooli, koska opettajia ei oltu saatu yhdessäkään paikassa mukaan oppimiskeskusten arkipäivään. Näyttääkin siltä, että oppimiskeskusten asiakas oli käytännössä suurimman opiskelutilatarpeen omaava opiskelija. Tosin samalla tulisi pohtia sitä, miten opetusteknologian käyttö oppimiskeskuksissa voitaisiin hyödyntää sekä opettajan ja opiskelijan arkipäivässä. Yhtenä ratkaisuna on henkilöstökoulutuksen ja verkkopohjaisten opiskeluympäristöjen tutkimus- ja kehittämishankkeiden kytkeminen osaksi oppimiskeskusten toimintaan. Näin henkilöstön osaamisen kehittäminen ja oppimiskeskustoiminnan integroiminen luontevaksi kokonaisuudeksi todentuisi.

Toinen ratkaisu oppimiskeskusten kehittämiselle olisi eri palvelujen ja toimintojen verkostomallin kehittäminen, jolloin verkkojen avulla voitaisiin paremmin luoda tiedekuntien opetustilojen ja oppimiskeskusten yhteinen kokonaisuus. Muita näkökulmia oppimiskeskuksen kehittämiselle ovat digitaalisten oppimateriaalien sisältötuotannon tukipalvelujen hoitaminen, tutkimustoiminnan tehostaminen myös siten, että itse oppimiskeskuksen toimintamalli ja pedagogiset ratkaisut otetaan tutkimuskohteeksi. Opetusteknologiasia kehittämiskohteita ovat erityisesti langattoman kampuksen rakentaminen sekä laitekannan monipuolinen hyödyntäminen opiskelussa.


  [ylös] [etusivu]