Iso-Britannian opintomatkan matkaraportti [etusivu]  

Kaisa Sinikara

Henkilöstön tehtäväjako, koulutus ja työtilat

Henkilöstö keskitetyissä oppimiskeskuksissa

Yliopistoissa on tehty vaihtelevia ratkaisuja henkilöstökysymyksissä. Atk- ja kirjastotehtävät on sulautettu suomalaisia ratkaisuja tiiviimmin yhteen. Eräissä malleissa neuvontaan osallistuvan henkilöstön on hallittava niin atk-neuvonta kuin kirjastopalveluneuvonta. Sheffield Hallamissa tämän mallin käyttöönotto merkitsi sitä, että huomattava osa kirjastohenkilöstöstä vaihtui, sillä kaikki eivät sopeutuneet uusiin osaamisvaatimuksiin.

IT- ja kirjastopalvelut toimivat kaikissa yliopistoissa erittäin tiiviissä yhteistyössä. Tämä oli tietysti välttämätöntä kombinoitujen palvelujen ja tilojen vuoksi sekä myös digitaalisten aineistojen lisääntyessä.

Hertfordshiren yliopistossa Hatfieldin oppimiskeskuksessa atk- ja kirjastopalvelut yhdistettiin samaan organisaatioon (Learning & Information Services) usean vuoden kehittämisen tuloksena. Kyseisessä yliopistossa on noin 18.000 opiskelijaa ja useita kampuksia. Organisaatiossa oli mielenkiintoisella tavalla kombinoitu kampusten paikallisjohtaminen ja erikoistunut asiajohtaminen. Niinpä kampusten tietopalvelujohtajien vastuulla oli myös jokin vastuualue koko organisaatiotasolla (henkilöstön kehittäminen, opettajien palvelut, atk-palvelut). Kampusten johtajiin rinnastuivat myös ICT-, hallinto- tai tietohallinnon vastuuhenkilöt.

Ilmeistä on myös se, että keskitetyissä oppimiskeskuksissa selviydytään merkittävästi pienemmillä henkilöresursseilla kuin hajautetuissa organisaatioissa. Silti niissä on usein oleellisesti pidemmät aukioloajat kuin suomalaisissa yliopistokirjastoissa. Tavoitteena näyttää olevan 24 tunnin käyttömahdollisuus. Yleensä yöaika on järjestetty vartijapalveluin, mutta palveluhenkilöstön päivystysaika on myös pidempi kuin meillä Suomessa.

Koulutus

Onnistuneissa oppimiskeskuksissa on panostettu merkittävästi henkilökunnan koulutukseen palvelujen yhdistämisen ja uusien tilojen käyttöönottovaiheessa. Henkilöstön koulutus on edelleen aktiivista. Harrow -oppimiskeskuksessa kirjasto- ja atk-henkilöstö osallistui erittäin tiiviisti tilojen suunnitteluun.

Niissä yliopistoissa, joissa henkilökunta koki jääneensä sivuun tilajärjestelyissä ja koulutuksessa, tämä tunnistettiin suurimmaksi ongelmaksi oppimiskeskuksen kehittämisessä.

Työtilat

Henkilökunnan työtilat on yleensä järjestetty avokonttorityyppisiin tiloihin. Erillisiä työhuoneita on vähän. Tärkeätä on sijoittaa henkilökunnan työtilat siten, että niillä on sekä toimiva keskinäinen yhteys että ne on sijoitettu tarkoituksenmukaisella tavalla suhteessa asiakastiloihin. Ergonomiset ratkaisut ja työprosessien ja -ketjujen analysointi ja sujuvuus on otettava suunnittelussa huomioon.


  [ylös] [etusivu]