Iso-Britannian opintomatkan matkaraportti [etusivu]  

Teo Kirkinen

Oppimiskeskusten atk-ympäristöt

Matkan aikana oli tilaisuus tutustua viiteen oppimiskeskukseen ja tehdä havaintoja niiden atk-ympäristöistä. Matkan ohjelmasta johtuen keskustelut varsinaisen atk-henkilöstön kanssa jäivät melko vähiin. Jokaisen oppimiskeskuksen atk-ympäristö muistutti hyvin paljon Helsingin yliopiston yleisiä atk-ratkaisuja: käytössä oli parikaapeliethernet-verkko, pääosin Windows NT -käyttöjärjestelmällä varustettuja mikroja sekä Novell Netware -mikroverkko.

Merkittävin ero omaan ympäristöömme oli siinä, että englantilaiset olivat hyödyntäneet mikroverkon teknisiä mahdollisuuksia selvästi meitä vähemmän: pienemmällä automaatioasteella haluttiin ilmeisesti välttää uusimpien tekniikoiden aina mukanaan tuomat häiriöt ja ongelmat. Vastapainoksi heidän ympäristönsä vaati selvästi enemmän ylläpitotyötä, mikä näkyi myös henkilökuntien määrissä. Opiskelijoiden oli myös yleensä muistetteva useita käyttäjätunnuksia ja salasanoja (pahimmillaan viisi) käyttääkseen oppimiskeskuksen eri palveluita. Kaikissa oppimiskeskuksissa ei edes ollut tarjolla omaa mikroverkon kotihakemistoa, johon tallettaa omat tiedostot ja ohjelma-asetukset.

Tulostus oli maksullista kaikissa oppimiskeskuksissa (5-9 penceä/sivu) ja myös Oxford Bodleian Libraryssä harkittiin maksulliseen tulostukseen siirtymistä. Maksun keräämisen tekniset ratkaisut vaihtelivat. Käytössä oli sekä mikroverkossa toimiviin ohjelmistoihin perustuvia että magneetti- ja älykortteihin perustuvia järjestelmiä. Järjestelmiin oltiin yleensä tyytyväisiä. Osasyinä lienevät kalliin tulostuksen pienentämät tulostusmäärät sekä kirjoittimien runsaus, joka piti jonot pieninä ja rajasi mahdolliset ongelmat esim. 15 - 30 käyttäjää koskeviksi.

Tukipalvelut oli pääosin järjestetty samaan tapaan kuin meillä: neuvojiksi oli yleensä palkattu opiskelijoita osa-aikatyöhön, saatavilla oli laaja valikoima erilaisia ohjeita ja esitteitä. Mikrojen ylläpitoon käytettiin vakituisempaa henkilökuntaa. Thames Valley Universityssä Slough'issa neuvonta ja ylläpito oli ulkoistettu, mutta ICL:n palveluihin ei oikein oltu tyytyväisiä.


  [ylös] [etusivu]