Iso-Britannian opintomatkan matkaraportti [etusivu]  

Ullamaija Fiilin

Kielten opiskelua oppimiskeskuksissa

Tutustuimme moniin erittäin mielenkiintoisiin kohteisiin aina Oxfordin keskiajalta periytyvistä kirjastoista joulukuussa 2000 avattuun taloustieteiden yliopistoon. Missään kohteistamme ei ollut aivan kielikeskuksen toimenkuvaa vastaavaa toimintaa. University of North London Learning Centressä ja Westminster University The Harrow LRC:ssä kielten opetusta oli kuitenkin jossain muodossa. University of North London Learning Centressä kirjasto ja opiskelupaikat oli sijoitettu lomittain, jolloin kieltenopiskeluun varatut tietokoneet ja videot olivat kielitieteen kirjaston yhteydessä. Westminster University The Harrow LRC:ssä oli erillinen hiljainen kielten kirjasto ja opiskelupaikat sen yhteydessä. Kieliluokan koneisiin oli asennettu esim. luki-vaikeuksista kärsiville äidinkielen harjoituksia, siellä oli kirjoitusoppaita, sanakirjoja, lähdekirjallisuutta yms. akateemisen kirjoittamisen tueksi. Kirjastossa oli myös laaja sanomalehtivalikoima. Toinen kohderyhmä olivat vierasopiskelijat, joiden tarpeisiin kielikirjastossa oli runsaasti englannin oppimateriaalia. Samassa tilassa olivat myös vammaisten opiskelijoiden tarpeisiin henkilökohtaisesti räätälöidyt tietokoneet. Useimmissa tutustumiskohteissamme kirjasto ja opiskelupaikat oli yhdistetty kiinteästi toisiinsa. Helsingin yliopiston oppimiskeskuksessahan näin ei ole tarkoitus tehdä, mutta näkemämme perusteella uskon että kannattaa ainakin koota pieni käsikirjasto esim. juuri kieltenopiskeluun tarkoitettujen opiskelupaikkojen yhteyteen.

Näkemistämme kohteista kaikki uudet rakennukset olivat lähes avointa tilaa. Kaikki tapaamamme henkilökunnan edustajat valittivat melusta. Kielenopiskelussa kuunnellaan puhuttua kieltä ja taltioidaan omaa puhetta sekä työstetään tallennetta. Liian suuri häly häiritsee olennaisesti tällaista opiskelua. Mikäli ei ole mahdollista eristää riittävän hyvin kieltenopiskelusektiota, olisi tarpeen tehdä joitakin äänieristettyjä "puhelinkoppeja". Sheffield Hallam Adsett Centressä näimme tällaisia hiljaisia lukukoppirivistöjä. Ainakin vierailupäivänänne suuri osa oli käytössä.

Useissa kohteissa henkilökunta piti omien työtilojensa suunnittelua ja sijoitusta epätyydyttävänä. Hyviäkin esimerkkejä löytyi siitä, kuinka palvelupisteet oli sijoitettu lähelle käyttäjiä, esim. University of North London Learning Centre Olisikin tärkeää, että kielikeskuksen oppimiskeskukseen siirtyvät toiminnot sijoitettaisiin toisaalta luontevasti opiskelupaikkojen ja toisaalta sellaisten yksiköiden läheisyyteen, joiden kanssa ollaan yhteistyössä.

Monelta isännältämme saimme vahvistusta omaankin visioomme siitä, että pienryhmätiloja tarvitaan paljon. Monissa paikoissa oli jo todettu, että niitä olisi tarvittu enemmän kuin oli toteutettu. Myös tilojen muunneltavuuden tärkeyttä korostettiin useasti. Kielten opetuksessa ryhmätöitä on tehty jo kauan, ja pienryhmätilojen puute on tällä hetkellä suuri ongelma. Yhä useammin kurssit eriytyvät pienemmiksi ryhmiksi, jotka tekevät projektitöitä omassa tahdissaan joko keskenään tai opettajan kanssa.

Kaiken kaikkiaan tutustumiskäynnit avarsivat näkemystä siitä, millaista tulevaisuuden yliopisto-opiskelu voi olla ja kuinka monenlaisissa kiinnostavissa oppimiskeskuksissa jo nyt opiskellaan.


  [ylös] [etusivu]