Suomen Pankin julkaisuarkisto

Suomen Pankki on Suomen keskuspankki, kansallinen rahaviranomainen sekä Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja eurojärjestelmän jäsen. Se julkaisee näkemyksiä ja analyysejä sekä kotimaisesta että kansainvälisestä taloudesta ja rahoitusmarkkinoista. Tutkimusyksikkö julkaisee tieteellisiä tutkimuksia painopistealueenaan makrotalouden ja rahoitusmarkkinoiden vuorovaikutus ja vakaus. Suomen Pankin siirtymätalouksien tutkimuslaitos (BOFIT) taas tuottaa tutkimus- ja seurantajulkaisuja Venäjän ja Kiinan talouksista.

Finanssivalvonta on rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen, jonka valvottavia ovat mm. pankit, vakuutus- ja eläkeyhtiöt, rahastoyhtiöt ja pörssi. Se kuuluu hallinnollisesti Suomen Pankkiin, mutta on päätöksenteossaan itsenäinen. Finanssivalvonta julkaisee tiedotteita, tutkimuksia, analyysejä ja tilastoja rahoitus- ja vakuutusalalta.

Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan julkaisut ovat maksuttomia. Tutustu käyttöehtoihin.

Kokoelmat

Kokoelmat

Valitse kokoelma.