Finlands Bank - digitalt arkiv

Finlands Bank är Finlands centralbank och landets nationella monetära myndighet samt medlem av Eurosystemet och Europeiska centralbankssystemet (ECBS). Finlands Bank publicerar synpunkter och analyser om såväl den nationella som den internationella ekonomin och finansmarknaden. Forskningsenheten ger ut vetenskapliga rapporter med tyngdpunkt i den makroekonomiska och finansiella stabiliteten och samspelet mellan makroekonomi och finansmarknad. Forskningsinstitutet för transitionsekonomier (BOFIT) producerar forsknings- och uppföljningspublikationer om ekonomin i Ryssland och Kina.

Finansinspektionen (FI) är en myndighet med ansvar för finans- och försäkringstillsynen i Finland. Under FI:s tillsyn står bland annat bankerna, försäkrings- och pensionsbolagen, fondbolagen och börsen. FI är administrativt knuten till Finlands Bank men fattar sina beslut självständigt. FI ger ut meddelanden, rapporter, analyser och statistik om finans- och försäkringsbranschen.

Finlands Banks och Finansinspektionens publikationer är avgiftsfria. Läs användarvillkoren

Bläddra Heldas samlingar

Bläddra Heldas samlingar

Välj ett arkiv för att bläddra i dess samlingar.