Browsing by Author "Haajanen, Jyrki"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 21-40 of 42
 • Haajanen, Jyrki (2012)
  Suomen Pankki. Rahoitusmarkkinaraportti 2
  Pankkiunioni on yksi merkittävimmistä ja kiireellisimmistä EU-hankkeista. Pankki-valvonnan, pankkien kriisinratkaisujärjestelmän sekä talletussuojan kehittämisen tavoitteena on parantaa rahoitusmarkkinoiden vakautta sekä mahdollistaa nykyistä laajempi sijoittajanvastuun toteutuminen.
 • Alhonsuo, Sampo; Haajanen, Jyrki (2005)
  Bank of Finland. Financial market report 3
  Financial statements for the first half of the year indicate that the outlook for the international banking sector is good. In the Nordic countries and Europe, performance was boosted by the favourable development of returns and an increase in business volumes, combined with low loan losses. Also in the United States, Japan and China banks continue to earn good profits and post rapid growth. The performance level for 2004 should be exceeded clearly if banks' performance continues unchanged for the remainder of the year.
 • Haajanen, Jyrki (2006)
  Bank of Finland. Financial market report 2
  Temporary closures of real-estate funds have caused uncertainty among German investors. Investors' confidence in investment instruments formerly considered virtually risk-free has faltered, and the situation is not expected to improve without major legislative changes.
 • Haajanen, Jyrki (2008)
  Bank of Finland. Financial market report 2
  Rapid developments in financial markets and recent market disturbances have increased pressure to accelerate the development of crisis management tools.
 • Haajanen, Jyrki; Topi, Jukka (2008)
  Suomen Pankki. Rahoitusmarkkinaraportti 4
  Rahoitusmarkkinakriisin seurauksena eri maiden viranomaiset ovat ryhtyneet useisiin toimiin vahvistaakseen rahoitusjärjestelmän toimivuutta pitkällä aikavälillä sekä turvatakseen rahoitusjärjestelmän vakauden akuutissa kriisitilanteessa
 • Haajanen, Jyrki (2008)
  Suomen Pankki. Rahoitusmarkkinaraportti 2
  Rahoitusmarkkinoiden nopea kehitys ja viimeaikaiset häiriöt markkinoilla ovat lisänneet paineita nopeuttaa kriisienhallintavalmiuksien kehittelyä
 • Haajanen, Jyrki (2007)
  Suomen Pankki. Rahoitusmarkkinaraportti 3
  Viime vuosina tapahtuneet voimakkaat rakennemuutokset rahoitus- ja vakuutus-markkinoilla ovat synnyttäneet tarpeen uudistaa finanssivalvontaa myös Suomessa.
 • Haajanen, Jyrki (2006)
  Suomen Pankki. Rahoitusmarkkinaraportti 2
  Kiinteistörahastojen määräaikaiset sulkemiset ovat herättäneet Saksassa levottomuutta sijoittajien keskuudessa. Sijoittajien luottamus aiemmin lähes riskittöminä pidettyihin sijoituskohteisiin on horjunut, eikä tilanteen odoteta korjaantuvan ilman merkittäviä lainsäädäntömuutoksia.
 • Haajanen, Jyrki (2014)
  Suomen Pankki. Blogi
  Pankkiunioni on herättänyt paljon keskustelua viime aikoina. Kyseessä on EU:n tulevaisuuden kannalta merkittävä hanke, josta on tarpeenkin keskustella. Mukaan mahtuu myös vääriä käsityksiä pankkiunionin periaatteista, joita on syytä selventää, vaikka pitäviä todisteita pankkiunionin toimivuudesta onkin mahdoton antaa ennen kuin järjestelmä on edes aloittanut toimintansa. Pankkiunioni ja tarkemmin sanottuna Euroopan yhteinen pankkivalvonta ja kriisinratkaisu ovat täysin uusi rakennelma ja tulevat muuttamaan merkittävästi viranomaisten mahdollisuuksia puuttua ongelmiin ajautuneiden pankkien toimintaan ennen kuin se on liian myöhäistä.
 • Haajanen, Jyrki (2013)
  Bank of Finland. Financial market report 2
  The European Commission proposal for the Single Resolution Mechanism is intended to come into effect at the beginning of 2015. The proposal does, however, contain a number of controversial issues that will need to be resolved before final decisions are taken. Prominent among these are the legal foundation of the Mechanism, decision-making procedures and funding.
 • Haajanen, Jyrki (2005)
  Suomen Pankki. Rahoitusmarkkinaraportti 3
  Tänä vuonna on loppusuoralla monia merkittäviä kansainvälisiä lainsäädäntö-hankkeita, joiden valmistelutyössä myös Suomi on ollut aktiivisesti mukana viime vuosien aikana.
 • Haajanen, Jyrki (2006)
  Suomen Pankki. Rahoitusmarkkinaraportti 3
  Sekä Euroopan unionin että kansallisella tasolla on meneillään useita sääntelyhankkeita, jotka vaikuttavat myös rahoitusmarkkinoilla toimiviin yrityksiin. Rahoitusvälineiden markkinoita koskeva direktiivi (MiFID)
 • Vauhkonen, Jukka; Putkuri, Hanna; Haajanen, Jyrki (2015)
  Euro & talous 2/2015
  Pankkien vakavaraisuusvaatimusten näköpiirissä oleva kiristyminen kasvattaa vain vähän pankkien kustannuksia ja sitä kautta pankkilainojen marginaaleja. Kolikon toinen puoli on se, että Finanssivalvonnan tärkein keino torjua luotonannon liiallisesta kasvusta aiheutuvia vakausuhkia – muuttuva lisäpääomavaatimus – voi olla toivottua tehottomampi makrovakausväline. Asuntolainojen vähimmäisriskipainojen säätely on todennäköisesti tehokkaampi keino hillitä asuntoluotonannon liiallista kasvua.
 • Haajanen, Jyrki; Putkuri, Hanna; Vauhkonen, Jukka (2015)
  Bank of Finland. Bulletin 2/2015
  The foreseeable tightening of bank capital requirements will only marginally add to bank costs and, by extension, to loan margins. The other side of the coin is that the most important tool at the disposal of the Financial Supervisory Authority for preventing threats to stability from excessive credit growth – the countercyclical capital buffer requirement – may turn out to be a more ineffective macroprudential instrument than hoped for. Regulation of minimum risk weights for housing loans is likely to be a more effective tool for reining in excessive growth in lending for house purchase.
 • Haajanen, Jyrki; Vauhkonen, Jukka (2010)
  Bank of Finland. Financial market report 1
  Banks will be required to have more and higher-quality capital and liquid assets in the future. The aim is to dampen the pronounced cyclicality of lending by requiring banks to maintain in normal circumstances capital buffers that exceed minimum capital requirements and by setting limits on the growth of banks balance sheets and indebtedness. The liquidity of EU banks foreign branches will in future be supervised by the financial supervisor of the bank s home country.
 • Haajanen, Jyrki (1998)
  MARKKA & TALOUS 3
  Pankkitoiminta on alkanut kiinnostaa yhä enemmän yrityksiä ja toimialoja, joilla ei aiemmin ollut mitään tekemistä sen kanssa. Vastaavasti pankit ovat alkaneet harjoittaa toimintoja, jotka eivät perinteisesti ole kuuluneet pankkitoimintaan.Nämä ns. toimialaliukumat ovat jo nykyisellään vaikuttaneet pankkisektorin rakenteisiin monin eri tavoin.Kilpailun kiristyessä voidaan pankkitoiminnan rakenteissa odottaa lähivuosina entistä suurempia muutoksia.
 • Haajanen, Jyrki (2007)
  Bank of Finland. Financial market report 3
  Recent disturbances in the financial markets have been the result of growing problems in the US subprime mortgage market. The problems have had a surprisingly heavy impact on the European money market. Events have highlighted the challenges in banks' risk transferring and innovative financial products.
 • Haajanen, Jyrki (2016)
  Euro & talous 2/2016
  Euroopan komissio esitti marraskuussa 2015 uuden eurooppalaisen talletussuojajärjestelmän perustamista. Uusi talletussuojajärjestelmä aloittaisi toimintansa vuoden 2017 alusta, ja uudistukseen sisältyisi 8 vuoden siirtymävaihe. Sen aikana vastuu talletusten korvaamisesta siirtyisi vaiheittain kansalliselta tasolta eurooppalaiselle talletussuojajärjestelmälle vuoteen 2024 mennessä.
 • Haajanen, Jyrki (2005)
  Suomen Pankki. Rahoitusmarkkinaraportti 1
  EU:n uusien jäsenmaiden pankit ovat sopeutuneet hyvin uuteen toimintaympäristöön. Monien rakenteellisten muutosten ansiosta niiden kannattavuus ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla.
 • Haajanen, Jyrki (2007)
  Suomen Pankki. Rahoitusmarkkinaraportti 1
  Suurimpien Yhdysvaltain pankkien taloudellinen kehitys on jatkunut nousujohteisena. Tuotot ovat pysyneet hyvinä ja ongelmaluottojen määrä on edelleen poikkeuksellisen vähäinen. Myös pankkien vakavaraisuus on hyvällä tasolla.