Browsing by Author "Kaaresvirta, Juuso"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 21-36 of 36
 • Herrala, Risto; Kaaresvirta, Juuso; Korhonen, Iikka; Rautava, Jouko (2012)
  BOFIT Online 1/2012
  Suomen Pankin Siirtymätalouksien tutkimuslaitos (BOFIT) järjesti joulukuussa 2011 neljännen Kiinan taloutta käsittelevän tietoiskun. Tämän julkaisun artikkelit perustuvat tietoiskussa pidettyihin esitelmiin. Ensimmäinen kirjoitus analysoi Kiinan taloustilannetta talouskriisin jälkeisissä olosuhteissa ja kommentoi Kiinan vaikutusta Suomen ulkomaankauppaan. Toinen kirjoitus pohtii Kiinan rahoitusmarkkinoiden kehitystä ja valottaa erityisesti markkinoiden asteittaisen vapauttamisen tuomia haasteita. Kolmannessa artikkelissa pohditaan Kiinan valuutan juanin kansainvälisen käytön lisääntymistä. Osaksi juanin enenevä kansainvälinen käyttö on Kiinan viranomaisten tavoitteena, mutta se asettaa myös vaatimuksia esimerkiksi pääomaliikkeiden sääntelylle. Viimeinen artikkeli käsittelee Kiinan suoria sijoituksia ulkomaille. Kansainvälisten tutkimustulosten mukaan kiinalaiset yritykset investoivat ulkomaille sekä voittaakseen markkinaosuuksia että turvatakseen raaka-aineidensa saannin. Kiinalaiset yritykset ovat kohdanneet suuria ongelmia mm. muiden maiden erilaisista liiketoimintaympäristöistä johtuen. Asiasanat: Kiina, talouskasvu, inflaatio, ulkomaankauppa, pankkijärjestelmä, pääomaliikkeet, suorat sijoitukset
 • Kaaresvirta, Juuso; Kerola, Eeva; Nuutilainen, Riikka (2021)
  BOFIT Policy Brief 12/2021
  Kiinassa kiinteistösektori ja rakentaminen toimivat talouskasvun vetureina viime vuosikymmenellä ja niiden merkitys taloudelle kasvoi poikkeuksellisen suureksi. Kasvu oli kuitenkin erittäin velkavetoista ja etenkin rakentajien velkatasot nousivat korkeiksi. Kun viranomaiset kiristivät sektorin rahahanoja viime vuonna ja asuntomarkkinat viilenivät, rakentajien maksuhäiriöt lisääntyivät syksyllä 2021 ja ongelmat nousivat pintaan. Tässä artikkelissa tarkastelemme Kiinan kiinteistösektorin ja rakentamisen merkitystä Kiinan taloudelle, nykytilannetta ja sitä, miten sektorin mahdollinen kriisiytyminen vaikuttaisi maan talouteen ja mitä se merkitsisi euroalueen kasvulle. Suorat vaikutukset rahoitussektorin kautta näyttävät euroalueen osalta vähäisiltä. Jos kiinteistösektorin ongelmat leviäisivät Kiinassa laajemmin reaalitalouteen ja epävarmuus kasvaisi maan ulkopuolella, vaikutukset myös euroalueelle olisivat selvästi isommat.
 • Kaaresvirta, Juuso (2009)
  Bofit. Focus/Opinion. Asiantuntijan näkemys 8/2009
 • Kaaresvirta, Juuso; Koivu, Tuuli (2008)
  EURO & TALOUS 4
  Kiinan nopea talouskasvu on jatkunut yhtäjaksoisesti jo kolmen vuosikymmenen ajan. Voimakas kasvu on lisännyt Kiinan painoarvoa maailmantaloudessa, ja maa on kooltaan jo kolmanneksi suurin kansantalous Yhdysvaltain ja Japanin jälkeen. Kiinan merkitys maailmankaupassa on tätäkin suurempi, sillä sen rooli koko maailman tehtaana on ainutlaatuinen.Tästä juontuu se seikka, että Kiinan kehityksellä on vaikutusta hintoihin muissakin maissa, myös Suomessa.
 • Kaaresvirta, Juuso; Pääkkönen, Jenni (2009)
  EURO & TALOUS 3
  Kiinan talouskehityksen seuraaminen on vuonna 2009 ollut varsin mielenkiintoista. Tarkkailijoiden odotukset ovat muuttuneet alkuvuoden vahvahkosta pessimismistä yhä optimistisemmiksi. BKT:n kasvu kiihtyi vuoden toisella neljänneksellä jo 7,9 prosenttiin, ja vaikuttaa siltä, että hallituksen 8 prosentin kasvutavoite tullaan saavuttamaan. Useat tarkkailijat ovat kuitenkin tuoneet ilmi epäilyksensä tätä vuotta koskevien Kiinan talous-tilastojen suhteen.' Tässä artikkelissa tarkastellaan, mitä Kiinan tilastot ja erilaisiin kyselyihin perustuvat luottamusindikaattorit kertovat maan talouskasvusta.
 • Kaaresvirta, Juuso (2020)
  Euro & talous. Blogi
  Kun Wuhanin koronaepidemian vakavuus ymmärrettiin Pekingissä tammikuun loppupuolella, päätettiin maa käytännössä laittaa kiinni. Ihmisten liikkumista rajoitettiin tiukasti, ja monet yritykset joutuivat keskeyttämään toimintansa. Kymmenet miljoonat kotiseudulleen lomanviettoon matkustaneet työläiset jäivät jumiin kuukausiksi. Huhtikuussa työttömyysasteen arvioitiin nousseen 20 prosentin paikkeille. Raha- ja finanssipolitiikkaa kevennettiin talouden tukemiseksi.
 • Kaaresvirta, Juuso (2019)
  Euro & talous. Blogi
  Kiinan talouskasvu on viime vuosina hidastunut. Viralliset kasvuluvut osoittavat varsin maltillista hidastumista, mutta monet muut indikaattorit viittaavat kasvun jyrkempään hidastumiseen. Vaikka kauppasodalla ja syklisillä tekijöillä on omat vaikutuksensa, kasvun hidastuminen on ennen kaikkea rakenteellinen ilmiö. Vanhojen kasvua tuoneiden tekijöiden teho alkaa hiipua, eikä talousuudistuksia ole presidentti Xi Jinpingin aikana saatu edistettyä riittävästi.
 • Kaaresvirta, Juuso (2020)
  Euro & talous. Blogi
  Kiinan kommunistisen puolueen kokouksiin on harvoin kohdistunut yhtä paljon mielenkiintoa kuin lokakuun lopun 19. keskuskomitean viidenteen täysistuntoon.
 • Kaaresvirta, Juuso (2022)
  Bank of Finland Bulletin. Blog
  A month ago, during President Vladimir Putin’s visit to Beijing, China and Russia declared that the friendship between them has “no limits” and that there are “no forbidden areas of cooperation”. A few weeks later, Russia attacked Ukraine. A majority of countries around the world have condemned the illegal invasion. Perhaps as a demonstration of the “no limits” friendship, China has refused to condemn Russia and instead has even shown some understanding of its actions.
 • Kaaresvirta, Juuso; Kerola, Eeva; Nuutilainen, Riikka; Parviainen, Seija; Solanko, Laura (2020)
  BOFIT Policy Brief 14/2020
  Kiina on maailman ylivoimaisesti suurin energiankuluttaja. Maan energiankysynnällä on keskeinen sija maailman energiankulutuksen ja päästöjen kehityksessä sekä raaka-ainemarkkinoilla. Yhä suurin osa energiatarpeesta tuotetaan ilmaston näkökulmasta haitallisella kivihiilellä, vaikka esimerkiksi ydinvoiman ja uusiutuvan energian kapasiteettia on kasvatettu voimakkaasti. Kotimainen kulutus on kasvanut energiantuotantoa nopeammin, jolloin riippuvuus tuontiraaka-aineista on kasvanut. Kiina on niin ikään maailman suurin saastuttaja, joten sen tavoitteet energiantuotannon puhdistamisesta ovat koko maailman päästöjen vähentämisen kannalta keskeisiä. Tähän julkaisuun on koottu kymmenen itsenäistä, lyhyttä artikkelia Kiinan energiasektorista, sen viimeaikaisesta kehityksestä ja eri energiamuotojen merkityksestä maan energiantarpeessa.
 • Kaaresvirta, Juuso (2016)
  Bank of Finland. Bulletin 1/2016
  The total amount of public and private debt in China has increased rapidly since the financial crisis. The country’s debt-to-GDP ratio has already reached the level seen in many advanced economies. The rapid rise in debt in many countries has led to financial sector problems and to a marked slowing of economic growth. Sustainable management of the economy in China would require a slowdown in the debt build-up. There are no indications of this as yet. Curbing debt accumulation would require China’s readiness to accept lower growth targets.
 • Kaaresvirta, Juuso (2009)
  Bofit. Focus/Opinion. Expert view 8/2009
 • Herrala, Risto; Kaaresvirta, Juuso; Korhonen, Iikka; Mattlin, Mikael; Rautava, Jouko; Simola, Heli (2012)
  BOFIT Online 5/2012
  Tiivistelmä 3 Vallanvaihto ja talouspolitiikan raamit 4 Jouko Rautava, ekonomisti Hu Jintaon hallinnon arviointia 10 Risto Herrala, ekonomisti Voiko Kiina muuttaa talouspolitiikkansa suuntaa? 13 Mikael Mattlin, tutkija Seuraavaksi Kiina vapauttaa rahoitusmarkkinat? 17 Iikka Korhonen, tutkimuspäällikkö Made in China kalliimpaa kuin koskaan ennen? 20 Juuso Kaaresvirta, ekonomisti Suomen Kiinan-kaupan kehitys 24 Heli Simola, ekonomisti
 • Kaaresvirta, Juuso (2018)
  Euro & talous. Blogi
  Kiinan päättäjien mielissä valtionyhtiöt tiiviine yhteyksineen puolueeseen ja hallintoon muodostavat edelleen talouden tukirangan, jonka avulla talouspolitiikkaa voidaan toteuttaa ja sen vaikutusta vahvistaa.
 • Kaaresvirta, Juuso (2016)
  Euro & talous 1/2016
  Kiinan julkisen ja yksityisen velan kokonaismäärä on lisääntynyt nopeasti finanssikriisin jälkeen. Maan bruttokansantuotteeseen suhteutettu velka onkin kasvanut monien kehittyneiden talouksien kokoluokkaan. Monissa maissa nopea velan kasvu on johtanut ongelmiin rahoitussektorilla ja talouskasvun selvään hidastumiseen. Kestävä taloudenpito Kiinassa edellyttäisi velkaantumisen hidastumista. Tästä ei toistaiseksi ole viitteitä. Velkaantumisen hidastuminen edellyttäisi, että Kiina olisi valmis tinkimään kasvutavoitteistaan.
 • Kaaresvirta, Juuso (2018)
  Euro & talous. Blogi
  Yhdysvaltojen ja Kiinan heinä-syyskuussa 2018 asettamat laajat tuontitullit ovat lyhyellä aikavälillä pikemminkin lisänneet maiden välisen tavarakaupan epätasapainoa kuin korjanneet sitä.