Browsing by Author "Liikanen, Erkki"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 21-30 of 30
 • Liikanen, Erkki (2018)
  Euro & talous 3/2018
 • Liikanen, Erkki (2015)
  Euro & talous 4/2015
  Maailmantalouden näkymät ovat heikentyneet kesän 2015 aikana. Kiinan talouskasvun yllättävä hidastuminen näkyi globaalisti osakemarkkinoiden huomattavana heikkenemisenä ja pitkien korkojen nousuna. Maailmantalouteen on vaikuttanut myös epävarmuus Yhdysvaltojen keskuspankin rahapolitiikan kiristymisen ajoittumisesta. Pääomavirtojen kääntyminen pois nousevien talouksien maista on heikentänyt niiden näkymiä. Euroalueella kasvua on hidastanut Kreikan heikko taloustilanne.
 • Liikanen, Erkki (2016)
  Euro & talous 5/2016
  Kansainvälisten talousnäkymien epävarmuustekijöistä merkittävä osa liittyy tällä hetkellä poliittisiin päätöksiin. Yhdysvaltain lähivuosien talouspolitiikkaan liittyy paljon odotuksia, mutta yksityiskohdista ei vielä tiedetä. Ison-Britannian kansainvälisten taloussuhteiden uudet järjestelyt ovat auki, eikä maan hallituksen yksityiskohtaisista tavoitteesta ole vielä täyttä selvyyttä. Politiikkaan liittyviä talousnäkymien epävarmuustekijöitä löytyy myös muulta Euroopasta ja sen ulkopuolelta.
 • Liikanen, Erkki (2016)
  Euro & talous 4/2016
  Eurojärjestelmän kattavien rahapoliittisten toimien ansiosta rahoitusolot ovat euroalueella suotuisat. Tämä tukee alueen talouden elpymistä. Euroalueen BKT:n odotetaankin kasvavan lähivuodet kohtuullista vauhtia, ja inflaation arvioidaan nopeutuvan asteittain. Tätä käsitystä tukee myös Suomen Pankin kansainvälisen talouden ennuste. Talouden elpymiseen kohdistuvat riskit liittyvät pääosin ulkoisen ympäristön kehitykseen.
 • Liikanen, Erkki (2016)
  Euro & talous 3/2016
  Euroalueen talous kasvoi edelleen vuonna 2015, ja ennusteet vuodeksi 2016 kertovat myönteisen kehityksen jatkuvan. Työttömyysaste on vähin erin alentunut korkealta tasoltaan. Suotuisasta yleisestä talouskehityksestä huolimatta euroalueen inflaatio on pysynyt selvästi tavoiteltua hitaampana.
 • Liikanen, Erkki (2015)
  Euro & talous 3/2015
  Suomen Pankki on korostanut, että Suomen talouden ongelmat eivät ole ensisijaisesti suhdanneluonteisia vaan suurelta osin pidempiaikaisia, rakenteellisia. Kansainvälisen talouden heikkouden lisäksi kehitystä ovat vaimentaneet teollisuuden rakennemuutos, työikäisen väestön määrän supistuminen, kustannuskilpailukyvyn heikkeneminen ja viime aikoina myös Venäjän talouden vaikeudet. Kun julkisen talouden alijäämät ovat kasvaneet ja edessä on vanhusväestön osuuden nopea kasvu, julkisen talouden pidemmän aikavälin näkymät ovat heikentyneet. Suomen Pankki on esittänyt, että ratkaisut talouden suuriin ongelmiin löytyvät rakenneuudistuksista, julkisen talouden sopeutustoimista ja kustannuskilpailukyvyn parantamisesta.
 • Liikanen, Erkki (2015)
  Euro & talous 1/2015
  Euroalueen inflaatio, pohjainflaatio ja lyhyt- sekä pitkäkestoiset inflaatio-odotukset laskivat vuoden 2014 jälkipuoliskolla voimakkaasti. Pitkittyneen erittäin vaimean hintakehityksen takia EKP:n hintavakaustavoite alkoi menettää asemaansa hinnanmuodostusta voimakkaasti ohjaavana ankkurina euroalueella.
 • Liikanen, Erkki (2017)
  Euro & talous 5/2017
  Suomen taloudesta on saatu hyviä uutisia, ja näkymät ovat parantuneet. Talouskasvu on jatkunut aiempaa laaja-alaisempana. Vienti ja yritysten investoinnit lisääntyvät kotitalouksien kysynnän lisäksi. Työllisyysaste on vähitellen noussut ja julkisen talouden alijäämä pienentynyt. Kustannuskilpailukyky on kääntynyt paranevaan suuntaan.
 • Liikanen, Erkki (2015)
  Euro & talous 5/2015
  Suomen talouden pitkään jatkuneiden ongelmien ratkaisemiseksi on välttämätöntä edetä kolmella saralla. Kustannuskilpailukykyä on tarpeen parantaa, rakenneuudistuksia jatkaa ja julkisen velan kasvu pysäyttää.
 • Liikanen, Erkki (2017)
  Euro & talous 3/2017
  Talouskasvu on Suomessa nopeutunut monen heikon vuoden jälkeen, ja kasvun ennustetaan jatkuvan. Talous on silti edelleen haavoittuvassa tilassa. Teollisuuden pohja on kaventunut, työttömien määrä suuri ja julkinen talous alijäämäinen. Kasvun nopeutuminen lieventää nyt talouden ongelmia mutta ei ratkaise niitä. Talouskehitystä korjaavien toimenpiteiden jatkaminen on tärkeää.