Browsing by Author "Savolainen, Eero"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 21-40 of 63
 • Savolainen, Eero (2015)
  Bank of Finland. Bulletin 2/2015
  Insurance companies promote economic activity by offering savings products and protection against risks. At the same time, insurance companies themselves are also investors. The reliability of insurance business is important for the economy as a whole. The low level of interest rates weakens insurance companies’ investment returns and increases the market value of liabilities in the sector; when protracted, this poses problems, particularly for life insurers. Systemic risks in the insurance business have begun to attract attention, especially in consideration of insurance companies’ importance as significant institutional investors.
 • Vauhkonen, Jukka; Savolainen, Eero (2015)
  Euro & talous 2/2015
  Pankkikriisin seuraukset voisivat olla poikkeuksellisen vakavia Suomen keskittyneessä pankkijärjestelmässä. Siksi sääntelyn keinoin on varmistettava, että suomalaisten pankkien vakavaraisuus ja maksuvalmius pysyvät kaikissa olosuhteissa vahvana.
 • Savolainen, Eero (2010)
  Suomen Pankki. Rahoitusmarkkinaraportti 1
  Suomessa toimivien pankkien kannattavuus heikkeni edelleen vuonna 2009. Vaikeasta toimintaympäristöstä huolimatta tulokset säilyivät selvästi voitollisina. Korkokate supistui ja luottotappiot lisääntyivät, mutta pääomamarkkinasidonnaiset tuotot kasvoivat voimakkaasti. Vakavaraisuus kohentui vuoden aikana.
 • Savolainen, Eero (2012)
  Suomen Pankki. Rahoitusmarkkinaraportti 2
  Suomen pankkisektorin vakavaraisuus on säilynyt vahvana. Pankkisektori paransi kannattavuuttaan alkuvuonna 2012 aiempaa suurempien kaupankäynnin ja sijoitustoiminnan nettotuottojen ansiosta. Matalan korkotason pitkittyminen on näkynyt korkokatteen vaisuna kehityksenä.
 • Savolainen, Eero (2010)
  Suomen Pankki. Rahoitusmarkkinaraportti 3
  Suomalaisen pankkitoiminnan alkuvuoden 2010 tulos jäi vuotta aiempaa heikommaksi korkokatteen vaisun kehityksen vuoksi. Näkymät ovat silti muuttuneet myönteisemmiksi: korkokate näyttää saavuttaneen nykyisen suhdannesyklin pohjan ja luottotappiot ovat vähentyneet.
 • Savolainen, Eero (2009)
  Suomen Pankki. Rahoitusmarkkinaraportti 4
  Kotimaisen pankkitoiminnan tulos ennen veroja parani vuoden 2009 kolmannella neljänneksellä 16 % edeltävästä neljänneksestä vähentyneiden luottotappioiden ansiosta. Tammi-syyskuun tulos jäi sen sijaan 44 %:a edellisvuotista huonommaksi luottotappioiden kasvun ja korkokatteen supistumisen vuoksi.
 • Savolainen, Eero (2007)
  Suomen Pankki. Rahoitusmarkkinaraportti 1
  Kotitalouksien vapaaehtoisen eläke- ja henkivakuutussäästämisen sekä rahastosäästämisen suosio on kasvanut 2000-luvulla. Tällaiset rahoituksen välittäjien kautta tehdyt sijoitukset voidaan kohdistaa eri arvopaperiluokkiin, mikä auttaa niiden riskin ja tuoton arvioimisessa. Rahastosijoitusten ja sijoitussidonnaisten vakuutussäästöjen "purkaminen" osakkeisiin ja korkopapereihin kasvattaa etenkin kotitalouksien ulkomaisia arvopaperisijoituksia, mutta näiden välillisten omistusten osuus kotitalouksien koko rahoitusvarallisuudesta ei kuitenkaan ole vielä kovin suuri.
 • Savolainen, Eero (2007)
  Suomen Pankki. Rahoitusmarkkinaraportti 2
  Kotimaisten sektorien rahoitussaamisissa ja veloissa ei tapahtunut dramaattisia muutoksia vuonna 2006. Kotitaloudet velkaantuivat edelleen, mutta rahoitussaamisten ripeän kasvun ansiosta sektorin nettorahoitusvarallisuus lisääntyi. Yritysten ei tarvinnut ottaa juurikaan uutta velkarahoitusta, koska hyvä kannattavuus loi runsaasti sisäistä tulorahoitusta. Sijoitusrahastojen hallinnoimien pääomien kasvu jatkui puolestaan erittäin voimakkaana jo neljättä vuotta peräkkäin.
 • Pylkkönen, Pertti; Savolainen, Eero (2010)
  Suomen Pankki. Rahoitusmarkkinaraportti 1
  Suomen kuntasektori on rahoittanut pitkään jatkuneita alijäämiään ottamalla lisävelkaa. Kuntien velka koostuu pääosin lainoista, mutta kunnat ovat hakeneet velkarahoitusta myös suoraan arvopaperimarkkinoilta. Velan rakenne on muuttunut viime vuosien aikana Kuntarahoituksen roolin merkittävän kasvun myötä.
 • Savolainen, Eero (2009)
  Bank of Finland. Financial market report 3
  Profitability of domestic banking weakened further in January June 2009. Banks are operating in a difficult environment: net interest income declined due to low market interest rates, and the economic recession reduced the demand for credit and boosted loan losses. In this context, banks results can be considered reasonable. Results in the second half of the year are clouded by uncertainty related mainly to the future trend in loan losses.
 • Putkuri, Hanna; Savolainen, Eero (2016)
  Bank of Finland. Bulletin 2/2016
  The current exceptionally low level of interest rates promotes price stability and economic growth in the euro area, but it also puts a strain on retail banking profitability. In Finland, the banks’ most important source of income, net interest income, is now exposed to pressures from several different directions at once. Low interest rates have compressed the spread between lending and deposit rates. At the same time, loan and deposit stocks have increased only slowly. Low interest rates have reduced customers’ debt-servicing expenditure, but may also mask risks.
 • Savolainen, Eero (2009)
  Suomen Pankki. Rahoitusmarkkinaraportti 3
  Kotimaisen pankkitoiminnan kannattavuus heikkeni edelleen tammi-kesäkuussa 2009. Pankit toimivat hankalassa ympäristössä, sillä matalat markkinakorot heikensivät korkokatteita ja reaalitalouden taantuma vähensi luottojen kysyntää ja lisäsi luottotappioiden määrää. Tämä huomioon ottaen pankkien tulosta voidaan pitää kohtuullisena. Loppuvuoden suurin tulokseen vaikuttava epävarmuustekijä on luotto-tappioiden tuleva kehitys.
 • Alhonsuo, Sampo; Kalatie, Simo; Mattinen, Olli; Savela, Juha; Suihko, Jaana; Björklund, Nina; Koskinen, Kimmo; Putkuri, Hanna; Savolainen, Eero; Taipalus, Katja; Tölö, Eero; Vauhkonen, Jukka (2015)
  Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan makrovakausraportti 1/2015
  Esipuhe 4 1 Yhteenveto 7 1.1 Suhdannesidonnaiset vakausuhkat 7 1.2 Suomen pankkisektorin vakavaraisuus ja omavaraisuus 8 1.3 Suomen rahoitusjärjestelmän kannalta merkittävät luottolaitokset: tunnistaminen ja pääomavaatimukset 8 1.4 Kansainvälisen talouden ja rahoitusjärjestelmän kautta Suomeen välittyvät vakausuhkat 9 2 Suhdannesidonnaiset vakausuhkat 10 2.1 Kokonaisluotonantoon liittyvät vakausuhkat 10 2.2 Asuntoluotonantoon liittyvät vakausuhkat 18 3 Suomalaisten luottolaitosten vakavaraisuus ja systeeminen merkittävyys 23 3.1 Suomen pankkisektorin vakavaraisuus 23 3.2 Suomen rahoitusjärjestelmän kannalta merkittävät luottolaitokset 25
 • Granlund, Peik; Mattinen, Olli; Suihko, Jaana; Toivanen, Mervi; Uusi-Äijö, Harriet; Asplund, Tuulia; Björklund, Nina; Kauko, Karlo; Koskinen, Kimmo; Miettinen, Paavo; Putkuri, Hanna; Savolainen, Eero; Strandman, Ville; Tölö, Eero; Vauhkonen, Jukka (2016)
  Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan makrovakausraportti 1/2016
  Esipuhe 4 1 Yhteenveto 7 2 Kokonaisluotonantoon liittyvät vakausuhkat 9 3 Asuntoluotonantoon liittyvät vakausuhkat 15 4 Suomalaisten luottolaitosten vakavaraisuus 20 5 Rahoitusjärjestelmän kannalta merkittävät luottolaitokset (O-SII) ja niiden lisäpääomavaatimukset 22 Liiteartikkeli 1: Ulkoiset arviot Suomen riskeistä ja makrovakaustoimenpiteiden riittävyydestä 28 Liiteartikkeli 2: Pohjois- ja Baltian maissa tehdyt asuntoluotonantoon ja –markkinoihin vaikuttavat makrovakaustoimenpiteet 30 Taulukkoliite 34
 • Alhonsuo, Sampo; Kalatie, Simo; Mattinen, Olli; Nokkala, Jan; Savela, Juha; Suihko, Jaana; Asplund, Tuulia; Björklund, Nina; Karhapää, Henna; Kuhalampi, Miska; Long, Emilia; Putkuri, Hanna; Savolainen, Eero; Taipale, Tuukka; Taipalus, Katja; Timonen, Jouni; Tölö, Eero; Vauhkonen, Jukka (2015)
  Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan makrovakausraportti 2/2015
  1 Yhteenveto 7 1.1 Suhdannesidonnaiset vakausuhkat 7 1.2 Rakenteelliset vakausuhkat 8 2 Suhdannesidonnaiset vakausuhkat 9 2.1 Kokonaisluotonantoon liittyvät vakausuhkat 9 2.2 Asuntoluotonantoon liittyvät vakausuhkat 16 3 Rakenteelliset vakausuhkat 22 3.1 Suomen pankkisektorin vakavaraisuus 22 Liiteartikkeli 1. Asuntoluottojen riskipainojen korottaminen: toimenpidevaihtoehtojen vertailu ja vaikutukset 24 3.2 Riskipainot voidaan laskea kahdella päämenetelmällä 24 3.3 Toimenpidevaihtoehdot vähimmäisriskipainojen asettamiseksi 25 3.4 Vähimmäisriskipainojen vaikutukset asuntoluottojen marginaaleihin ja pankkien vakavaraisuuteen 27 3.4.1 Luottosalkun keskimääräisen vähimmäisriskipainon (”Ruotsin malli”) korottamisen vaikutus 30 3.5 Vähimmäisriskipainojen korotusten vaikutukset pankkien vakavaraisuussuhteisiin 31 3.6 Asuntoluottojen riskipainojen riittävä suuruus 32
 • Mattinen, Olli; Toivanen, Mervi; Björklund, Nina; Jantunen, Lauri; Kauko, Karlo; Miettinen, Paavo; Putkuri, Hanna; Savolainen, Eero; Tölö, Eero; Vauhkonen, Jukka (2016)
  Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan makrovakausraportti 2/2016
  1 Esipuhe 5 2 Yhteenveto 8 3 Kokonaisluotonantoon liittyvät vakausuhkat 10 4 Asuntoluotonantoon liittyvät vakausuhkat 15 5 Suomen pankkisektorin vakavaraisuus 20 Liiteartikkeli 1. Vaihtoehtoinen tapa laskea luottokanta/BKT-suhteen trendipoikkeama 22 Liiteartikkeli 2. Asuntojen alueellinen hintakehitys Suomessa 26 Liiteartikkeli 3. Ruotsin asuntomarkkinat ja kotitalouksien velka 31
 • Putkuri, Hanna; Savolainen, Eero (2016)
  Euro & talous 2/2016
  Nykyinen poikkeuksellisen matala korkotaso edistää euroalueen hintavakautta ja talouskasvua mutta myös koettelee vähittäispankkitoiminnan kannattavuutta. Suomessa pankkien tärkeimpään tuottolähteeseen, korkokatteeseen, kohdistuu nyt paineita useasta suunnasta. Korkotason madaltuminen on kaventanut lainojen ja talletusten korkoeroa. Samaan aikaan laina- ja talletuskannat ovat kasvaneet vain hitaasti. Matalat korot ovat pienentäneet asiakkaiden lainanhoitomenoja, mutta ne saattavat myös piilottaa riskejä.
 • Pylkkönen, Pertti; Savolainen, Eero (2010)
  Bank of Finland. Financial market report 1
  Finland s municipal sector has been financing persistent deficits by issuing new debt. The bulk of municipality debt is in loans, but municipalities have tapped the securities markets for funding. The composition of debt has changed in recent years, as Municipality Finance has assumed an expanding role.
 • Savolainen, Eero (2009)
  Suomen Pankki. Rahoitusmarkkinaraportti 2
  Kansantalouden sektorien rahoitusvarallisuus pieneni kautta linjan vuoden 2008 aikana osakkeiden ja rahastojen poikkeuksellisen huonon kurssikehityksen takia. Kotitalouksien rahoitusvarallisuus supistui, mutta myös institutionaalisten sijoittajien salkut kutistuivat. Esimerkiksi työeläkelaitosten rahoitusvarat hupenivat lähes viidenneksen.
 • Savolainen, Eero (2010)
  Suomen Pankki. Rahoitusmarkkinaraportti 2
  Kotimaisen pankkitoiminnan kannattavuus on säilynyt osapuilleen samana keväästä 2009 lähtien. Korkokate on supistunut, mutta muut tuotot toisaalta kasvaneet. Jatkossa pankkien kannattavuus riippuu olennaisesti markkinakorkojen ja luottotappioiden kehityksestä.