Browsing by Author "Taipalus, Katja"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 21-40 of 59
 • Taipalus, Katja (2001)
  Suomen Pankki. Rahoitusmarkkinaraportti Syksy
 • Taipalus, Katja (2005)
  Suomen Pankki. Rahoitusmarkkinaraportti 3
  Tuleva kehitys niin yritys- kuin valtion joukkolainojenkin osalta herättää mielenkiintoa. Yritysjoukkolainoissa puhuttavat matalat korkoerot, valtion joukkolainoissa taas pitkien korkojen matala taso.
 • Taipalus, Katja (2002)
  Suomen Pankki. Rahoitusmarkkinaraportti Kevät
  Kansainvälinen kehitys loi poikkeuksellisen haastavan toimintaympäristön arvopaperimarkkinoille viimeisen puolen vuoden aikana. Vaikutukset ovat nähtävissä myös joukkovelkakirjamarkkinoilla.
 • Taipalus, Katja; Esala, Lauri; Mäki-Fränti, Petri (2015)
  Euro & talous 2/2015
  Kansainvälisten rahoitusmarkkinoiden ylikuumeneminen tarttuisi myös Suomeen ja nostaisi omaisuuserien hintoja sekä kiihdyttäisi mahdollisesti luotonantoa. Makrovakauden näkökulmasta molempien voimakas kasvu Suomessa lisäisi kotimaisia haavoittuvuuksia. Finanssikriisi on lisännyt ymmärrystä maiden rajat ylittävistä vakausuhista, mutta työkalut näiden lieventämiseen ovat vielä riittämättömiä.
 • Taipalus, Katja (2004)
  Suomen Pankki. Rahoitusmarkkinaraportti 2
  Korkojen nousuodotukset vaikuttavat joukkolainamarkkinoilla.
 • Taipalus, Katja (2001)
  Suomen Pankki. Rahoitusmarkkinaraportti Kevät
  Vakuutusyhtiöiden sijoitustoiminnan rakenne on muuttunut ja alan liiketoiminta on joutunut muutospaineiden kouriin. Vakuutusyhtiöiden sijoitusten kannalta vuosi 2000 oli vaikea.
 • Taipalus, Katja (2020)
  Euro & talous. Blogi
 • Schauman, Heidi; Taipalus, Katja (2011)
  Euro & talous. Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous 1
  Viime vuosien tapahtumat ovat paljastaneet, miten heikolla tasolla maailmantalouden systeemisten riskien hallinta on. Yksittäisten instituutioiden ja toimijoiden vakauden valvonnan lisäksi tarvitaan kipeästi koko systeemin vakautta tarkastelevaa politiikkaa. Makrovakauden määrittely ja valvonta ovatkin kohonneet nopeasti yhdeksi keskeisimmistä politiikkahankkeista. Työ on kuitenkin vasta alussa, eikä edes alan käsitteistö ole vielä vakiintunut.1 Tässä artikkelissa käydään läpi periaatteita, joiden mukaisesti makrotaloudellista epätasapainoa ja makrovakautta tulisi seurata, jotta tulevaisuudessa kriisien merkit huomattaisiin riittävän ajoissa ja kriisien leviäminen saataisiin näin minimoitua.
 • Taipalus, Katja (2008)
  Suomen Pankki. Rahoitusmarkkinaraportti 1
  Globaaleilla rahoitusmarkkinoilla vallitsee luottamuspula, joka haittaa merkittävästi rahoitusmarkkinoiden normaalia toimintaa.
 • Koskinen, Kimmo; Taipalus, Katja (2015)
  Bank of Finland. Bulletin 2/2015
  Accommodative monetary policy is necessary for price stability and economic recovery. However, abundant liquidity and the search for yield fuelled by low interest rates can also create risks for financial stability.
 • Taipalus, Katja (2006)
  Suomen Pankki. Rahoitusmarkkinaraportti 1
  Luottojohdannaisten voimakas kasvu haastaa markkinoiden infrastruktuurin toiminnan.
 • Taipalus, Katja; Timonen, Jouni (2015)
  Bank of Finland. Bulletin 4/2015
  In a prolonged environment of exceptionally low interest rates, the authorities are responsible for ensuring the adequate monitoring of potential vulnerabilities due to low interest rates. Before measures to manage risks can be implemented, the risks must first be identified. Owing to continuous market developments, there is a strong need to update the analysis conducted by the authorities.
 • Alhonsuo, Sampo; Kalatie, Simo; Mattinen, Olli; Savela, Juha; Suihko, Jaana; Björklund, Nina; Koskinen, Kimmo; Putkuri, Hanna; Savolainen, Eero; Taipalus, Katja; Tölö, Eero; Vauhkonen, Jukka (2015)
  Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan makrovakausraportti 1/2015
  Esipuhe 4 1 Yhteenveto 7 1.1 Suhdannesidonnaiset vakausuhkat 7 1.2 Suomen pankkisektorin vakavaraisuus ja omavaraisuus 8 1.3 Suomen rahoitusjärjestelmän kannalta merkittävät luottolaitokset: tunnistaminen ja pääomavaatimukset 8 1.4 Kansainvälisen talouden ja rahoitusjärjestelmän kautta Suomeen välittyvät vakausuhkat 9 2 Suhdannesidonnaiset vakausuhkat 10 2.1 Kokonaisluotonantoon liittyvät vakausuhkat 10 2.2 Asuntoluotonantoon liittyvät vakausuhkat 18 3 Suomalaisten luottolaitosten vakavaraisuus ja systeeminen merkittävyys 23 3.1 Suomen pankkisektorin vakavaraisuus 23 3.2 Suomen rahoitusjärjestelmän kannalta merkittävät luottolaitokset 25
 • Alhonsuo, Sampo; Kiviniemi, Arttu; Björklund, Nina; Kauko, Karlo; Putkuri, Hanna; Tölö, Eero; Vauhkonen, Jukka; Miettinen, Paavo; Taipalus, Katja (2019)
  Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan makrovakausraportti 1/2019
  1 Esipuhe..6 2 Yhteenveto..9 3 Kokonaisluotonantoon liittyvät vakausuhkat..11 4 Asuntoluotonantoon liittyvät vakausuhkat..15 Liiteartikkeli 1. Kansallisen rahoitusjärjestelmän kannalta merkittävät luottolaitokset (O-SII) ja niiden lisäpääomavaatimukset vuonna 2019..23 Liiteartikkeli 2. Järjestelmäriskipuskurin riskimittarit..28
 • Alhonsuo, Sampo; Kalatie, Simo; Mattinen, Olli; Nokkala, Jan; Savela, Juha; Suihko, Jaana; Asplund, Tuulia; Björklund, Nina; Karhapää, Henna; Kuhalampi, Miska; Long, Emilia; Putkuri, Hanna; Savolainen, Eero; Taipale, Tuukka; Taipalus, Katja; Timonen, Jouni; Tölö, Eero; Vauhkonen, Jukka (2015)
  Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan makrovakausraportti 2/2015
  1 Yhteenveto 7 1.1 Suhdannesidonnaiset vakausuhkat 7 1.2 Rakenteelliset vakausuhkat 8 2 Suhdannesidonnaiset vakausuhkat 9 2.1 Kokonaisluotonantoon liittyvät vakausuhkat 9 2.2 Asuntoluotonantoon liittyvät vakausuhkat 16 3 Rakenteelliset vakausuhkat 22 3.1 Suomen pankkisektorin vakavaraisuus 22 Liiteartikkeli 1. Asuntoluottojen riskipainojen korottaminen: toimenpidevaihtoehtojen vertailu ja vaikutukset 24 3.2 Riskipainot voidaan laskea kahdella päämenetelmällä 24 3.3 Toimenpidevaihtoehdot vähimmäisriskipainojen asettamiseksi 25 3.4 Vähimmäisriskipainojen vaikutukset asuntoluottojen marginaaleihin ja pankkien vakavaraisuuteen 27 3.4.1 Luottosalkun keskimääräisen vähimmäisriskipainon (”Ruotsin malli”) korottamisen vaikutus 30 3.5 Vähimmäisriskipainojen korotusten vaikutukset pankkien vakavaraisuussuhteisiin 31 3.6 Asuntoluottojen riskipainojen riittävä suuruus 32
 • Taipalus, Katja; Timonen, Jouni (2015)
  Euro & talous 4/2015
  Kun korot ovat poikkeuksellisen matalat, viranomaisten tehtävänä on huolehtia korkotason aiheuttamien haavoittuvuuksien riittävästä seurannasta. Ennen kuin toimenpiteitä riskien hallitsemiseksi voidaan toteuttaa, riskit tulee ensin tunnistaa. Markkinoiden jatkuvan kehityksen vuoksi vaatimus uudistaa viranomaisten analyysiä on kova.
 • Taipalus, Katja; Koskinen, Kimmo (2015)
  Euro & talous 2/2015
  Elvyttävä rahapolitiikka on välttämätöntä hintavakauden ja talouden elpymisen kannalta, mutta rahoitusmarkkinoiden vakaudelle runsas likviditeetti ja matalan koron ylläpitämä tuottohakuisuus luovat myös riskejä.
 • Taipalus, Katja; Toivanen, Mervi (2012)
  Suomen Pankki. Rahoitusmarkkinaraportti 1
  Velkakriisi on herättänyt huolen pankkien luotonannon supistumisesta. Pienten ja keskisuurten yritysten näkökulmasta uusien luottojen määrä onkin supistunut, vaikka tilanne eroaa maittain. Myös luottojen kysyntää ja tarjontaa mittaavat kyselytutkimukset antavat samansuuntaisia tuloksia.
 • Taipalus, Katja (2007)
  Suomen Pankki. Rahoitusmarkkinaraportti 4
  Markkinaturbulenssia koskeva uutisointi on tähän saakka keskittynyt pitkälti USAn subprime-asuntoluotoista syntyviin tappioihin. Turbulenssilla on potentiaalisesti hyvin laajoja vaikutuksia ns. strukturoitujen arvopaperien markkinoilla.
 • Esala, Lauri; Mäki-Fränti, Petri; Taipalus, Katja (2015)
  Bank of Finland. Bulletin 2/2015
  An overheating of the international financial markets would spread to Finland, too, pushing up asset prices and possibly boosting the supply of loans. From a macroprudential perspective, strong growth in both these indicators would increase domestic vulnerabilities. The financial crisis has increased the understanding of cross-border stability risks, but the tools for mitigating these risks remain insufficient.