Browsing by Subject "EKPJ"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 21-40 of 45
 • Koskenkylä, Heikki (2004)
  Suomen Pankki. Tutkimuksia. A 107
  Sisällysluettelo: Luku 1: Heikki Koskenkylä Johdanto Luku 2: Esa Jokivuolle - Kari Korhonen Rahoitusmarkkinoiden integraation yleispiirteet Luku 3: Pertti Pylkkönen Arvopaperimarkkinoiden yhdentyminen Luku 4: Jukka Vauhkonen - Pertti Pylkkönen Euroopan pankki- ja vakuutustoiminnan yhdentyminen Luku 5: Kirsi Ripatti Pörssitoiminnan ja selvitysjärjestelmien yhdentyminen Luku 6: Heli Snellman Maksujärjestelmien yhdentyminen Luku 7: Heikki Koskenkylä - Jenni Koskinen Vakaus sekä sääntely ja valvonta
 • Koskenkylä, Heikki; Virolainen, Kimmo (1999)
  EURO & TALOUS 3
  Rahoitusmarkkinoiden säännöllinen seuranta ja analyysi ovat keskuspankin keskeinen tehtävä makrovakauden valvonnassa.Suomen Pankki pyrkii ylläpitämään luottamusta rahoitusjärjestelmään ilman, että järjestelmän toimintaan jouduttaisiin puuttumaan.Euron käyttöönotto on yhtenäistänyt euroalueen rahoitusjärjestelmää ja siten lisännyt yhteistyön tarvetta EKPJ:n ja kansallisten valvontaviranomaisten välillä.
 • (1999)
  Euroopan keskuspankki. Kuukausikatsaus Heinäkuu
  Pääkirjoitus 5 Euroalueen talouskehitys 9 Rahataloudellinen ja rahoitusmarkkinoihin liittyvä kehitys 9 Hintakehitys 20 Tuotannon, kysynnän ja työmarkkinoiden kehitys 21 Valuuttakurssien ja maksutaseen kehitys 27 Keskeisten talousindikaattorien pitkän aikavälin kehitys ja suhdannevaihtelut euroalueen maissa 33 Euroopan keskuspankkijärjestelmän institutionaalinen rakenne 55 Euroalueen tilastot 1* Eurojärjestelmän rahapoliittiset toimenpiteet 47* Euroopan keskuspankin (EKP) julkaisuja 51 *
 • (1999)
  Euroopan keskuspankki. Kuukausikatsaus Tammikuu
  Esipuhe 5 Eurojärjestelmä ja Euroopan keskuspankkijärjestelmä 7 Pääkirjoitus 9 Euroalue kolmannen vaiheen alussa 11 Euroalueen talouskehitys 17 Vakauteen tähtäävä eurojärjestelmän rahapolitiikan strategia 39 Euroalueen tilastot 1* Eurojärjestelmän rahapoliittiset toimenpiteet 37* Euroopan keskuspankin (EKP) julkaisuja 40*
 • (1999)
  Euroopan keskuspankki. Kuukausikatsaus Kesäkuu
  Pääkirjoitus 5 Euroalueen talouskehitys 9 Euroalueen tilastot 1* Eurojärjestelmän rahapoliittiset toimenpiteet 45* TARGET-maksujärjestelmä 47* Euroopan keskuspankin (EKP) julkaisuja 49*
 • (1999)
  Euroopan keskuspankki. Kuukausikatsaus Lokakuu
  Pääkirjoitus 5 Euroalueen talouskehitys 7 Rahatalous ja rahoitusmarkkinat 7 Hintakehitys 17 Tuotanto, kysyntä ja työmarkkinat 20 Valuuttakurssit ja maksutase 27 Inflaatioerot rahaliitossa 35 EKPJ:n valmistautuminen vuoteen 2000 45 Euroalueen tilastot 1* Eurojärjestelmän rahapoliittiset toimenpiteet 51* Euroopan keskuspankin (EKP) julkaisuja 55*
 • (1999)
  Euroopan keskuspankki. Kuukausikatsaus Syyskuu
  Pääkirjoitus 5 Euroalueen talouskehitys 9 Rahatalous ja rahoitusmarkkinat 9 Hintakehitys 19 Tuotanto, kysyntä ja työmarkkinat 24 julkinen talous 34 Globaali makrotaloudellinen ympäristö, valuuttakurssit ja maksutase 35 Euroalueen tilastot 1* Eurojärjestelmän rahapoliittiset toimenpiteet 5 1 * TARGET-maksujärjestelmä 55* Euroopan keskuspankin (EKP) julkaisuja 57*
 • (2000)
  Euroopan keskuspankki. Kuukausikatsaus Tammikuu
  Pääkirjoitus 5 Euroalueen talouskehitys 7 Rahatalous ja rahoitusmarkkinat 7 Hintakehitys 21 Tuotanto, kysyntä ja työmarkkinat 23 Valuuttakurssit ja maksutase 30 Euroalue vuosi euron käyttöönoton jälkeen: rahoitusrakenteen tärkeimmät piirteet ja muutokset 35 Eurojärjestelmän valuuttavaranto ja -operaatiot 51 Euroalueen tilastot 1* Eurojärjestelmän rahapoliittiset toimenpiteet 53* Euroopan keskuspankin (EKP) julkaisuja 57*
 • (2002)
  Euroopan keskuspankki. Kuukausikatsaus huhtikuu
  Luku I 1 Katsaus rahapoliittiseen välineistöön 4 1.1 Euroopan keskuspankkijärjestelmä 4 1.2 Eurojärjestelmän tavoitteet 4 1.3 Eurojärjestelmän rahapolitiikan välineet 4 1.3.1 Avomarkkinaoperaatiot 4 1.3.2 Maksuvalmiusjärjestelmä 5 1.3.3 Vähimmäisvarannot 5 1.4 Vastapuolet 6 1.5 Vakuutena olevat arvopaperit 6 1.6 Rahapoliittisen välineistön muutokset 6 Luku 2 2 Hyväksyttävät vastapuolet 10 2.1 Yleiset kelpoisuusvaatimukset 10 2.2 Pikahuutokauppojen ja kahdenvälisten operaatioiden vastapuolten valinta 10 2.3 Vastapuolivelvoitteiden laiminlyönteihin sovellettavat seuraamukset 11 2.4 Vakavaraisuussyistä johtuva tilapäinen tai pysyvä poissulkeminen rahapoliittisista operaatioista 12 Luku 3 3 Avornarkkinaoperaatiot 14 3.1 Käänteisoperaatiot 14 3.1.1 Yleistä 14 3.1.2 Perusrahoitusoperaatiot 14 3.1.3 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 15 3.1.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 15 3.1.5 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 16 3.2 Suorat kaupat 16 3.3 EKP:n velkasitoumusten liikkeeseenlasku 17 3.4 Valuuttaswapit 17 3.5 Määräaikaistalletusten kerääminen 19 Luku 4 4 Maksuvalmiusjärjestelmä 22 4.1 Maksuvalmiusluotto 22 4.2 Talletusmahdollisuus 23 Luku 5 5 Menettelyt - 26 5.1 Huutokaupat 26 5.1.1 Yleistä 26 5.1.2 Huutokauppakalenteri 27 5.1.3 Huutokaupoista ilmoittaminen 28 5.1.4 Huutokauppatarjousten valmisteluun ja tekoon liittyvät vastapuolien toimenpiteet 29 5.1.5 Huutokaupan toteuttamismenettelyt 30 5.1.6 Huutokaupan tulosten ilmoittaminen 32 5.2 Kahdenväliset kaupat 34 5.3 Maksu- ja toimitusmenettelyt 34 5.3.1 Yleistä 34 5.3.2 Avomarkkinaoperaatioiden maksu- ja toimitusmenettelyt 35 5.3.3 Pankkipäivän lopetukseen liittyvät toimet 36 Luku 6 6 Vakuuskelpoiset arvopaperit 38 6.1 Yleistä 38 6.2 Ykköslistan arvopaperit 38 6.3 Kakkoslistan arvopaperit 40 6.4 Riskienhallintamenetelmät 43 6.4.1 Alkumarginaalit 44 6.4.2 Ykköslistan arvopapereihin sovellettavat riskienhallintamenetelmät 44 6.4.3 Kakkoslistan arvopapereihin sovellettavat riskienhallintamenetelmät 47 6.5 Arvopapereiden arvostusperiaatteet 48 6.6 Toisessa jäsenvaltiossa olevien vakuuskelpoisten arvopapereiden käyttö 48 6.6.1 Kirjeenvaihtajakeskuspankkimalli 49 6.6.2 Eri jäsenvaltioissa toimivien arvopaperikaupan selvitysjärjestelmien väliset linkit 50 Luku 7 7 Vähimmäisvarannot 54 7.1 Yleistä 54 7.2 Vähimmäisvarantojärjestelmän alaiset laitokset 54 7.3 Vähimmäisvarannoista määrääminen 55 7.4 Varantotalletusten pitäminen 57 7.5 Varantopohjan ilmoittaminen ja tarkistaminen 58 7.6 Vähimmäisvarantovelvoitteen täyttämättä jättäminen 55 Liitteet 1 Esimerkkejä rahapoliittisista operaatioista ja menettelyistä 61 2 Sanasto 76 3 Valuuttainterventioiden ja rahapoliittisten valuuttaswapien vastapuolten valinta 86 4 Euroopan keskuspankin raha- ja pankkitilastointiin liittyvä tiedonkeruu 87 5 Eurojärjestelmän www-sivustot 94 6 Vastapuolivelvoitteiden laiminlyönteihin sovellettavat menettelyt ja seuraamukset 95 Luettelo kuvioista, taulukoista ja kehikoista Kuviot 1 Vakiohuutokauppojen toteutusvaiheiden normaali aikataulu 27 2 Pikahuutokauppojen toteutusvaiheiden normaali aikataulu 27 3 Kirjeenvaihtajakeskuspankkimalli 49 4 Arvopaperikaupan selvitysjärjestelmien väliset linkit 50 Taulukot 1 Eurojärjestelmän rahapoliittiset operaatiot 7 2 Perus- ja pitempiaikaisten rahoitusoperaatioiden normaalit kaupantekopäivät 28 3 Eurojärjestelmän avomarkkinaoperaatioiden normaalit maksujen suorituspäivät 35 4 Eurojärjestelmän rahapoliittisiin operaatioihin hyväksyttävät arvopaperit 41 Kehikot 1 EKP:n velkasitoumusten liikkeeseenlasku 17 2 Valuuttaswapit 18 3 Huutokauppojen toteutusvaiheet 26 4 Kiinteäkorkoisten huutokauppojen toteuttaminen 30 5 Vaihtuvakorkoisten euromääräisten huutokauppojen toteuttaminen 31 6 Vaihtuvakorkoisten valuuttaswaphuutokauppojen toteuttaminen 33 7 Riskienhallintamenetelmät 42 8 Ykköslistan arvopapereihin sovellettavat aliarvostusprosentit
 • (1999)
  Euroopan keskuspankki. Kuukausikatsaus Joulukuu
  Pääkirjoitus 5 Euroalueen talouskehitys 9 Rahatalous ja rahoitusmarkkinat 9 Hintakehitys 29 Tuotanto, kysyntä ja työmarkkinat 33 julkinen talous 42 Globaali makrotaloudellinen ympäristö, valuuttakurssit ja maksutase 47 Euroalueen tilastot 1* Eurojärjestelmän rahapoliittiset toimenpiteet 53* TARGET-maksujärjestelmä 57* Euroopan keskuspankin (EKP) julkaisuja 59*
 • (1999)
  Euroopan keskuspankki. Kuukausikatsaus Marraskuu
  Pääkirjoitus 5 Euroalueen talouskehitys 7 Rahatalous ja rahoitusmarkkinat 7 Hintakehitys 19 Tuotanto, kysyntä ja työmarkkinat 21 Valuuttakurssit ja maksutase 27 Vakauteen tähtäävä politiikka ja pitkien reaalikorkojen kehitys 1990-luvulla 31 TARGET ja euromääräiset maksut 41 Euroopan keskuspankin säädökset 53 Euroalueen tilastot 1* Eurojärjestelmän rahapoliittiset toimenpiteet 53* Euroopan keskuspankin (EKP) julkaisuja 57*
 • (1999)
  Euroopan keskuspankki. Kuukausikatsaus Toukokuu
  Pääkirjoitus 5 Euroalueen talouskehitys 7 Eurojärjestelmän toimintakehikko: kuvaus ja ensimmäinen arviointi 29 Vakaus- ja kasvusopimuksen täytäntöönpano 45 Euroalueen tilastot 1* Eurojärjestelmän rahapoliittiset toimenpiteet 43* Euroopan keskuspankin (EKP) julkaisuja 46*
 • (1999)
  Euroopan keskuspankki. Kuukausikatsaus Huhtikuu
  Pääkirjoitus 5 Euroalueen talouskehitys 7 Lyhyen aikavälin talousindikaattorien merkitys euroalueen hintakehityksen arvioinnissa 27 Euroalueen pankkitoiminta: rakenteellisia piirteitä ja kehitysnäkymiä 41 Euroalueen tilastot 1* Eurojärjestelmän rahapoliittiset toimenpiteet 39* Euroopan keskuspankin (EKP) julkaisuja 41 *
 • (1999)
  Euroopan keskuspankki. Kuukausikatsaus Maaliskuu
  Pääkirjoitus 5 Euroalueen talouskehitys 9 Euroalueen tilastot 1* Eurojärjestelmän rahapoliittiset toimenpiteet 37* TARGET-maksujärjestelmä 39* Euroopan keskuspankin (EKP) julkaisuja 41*
 • (1999)
  Euroopan keskuspankki. Kuukausikatsaus Helmikuu
  Pääkirjoitus 5 Euroalueen talouskehitys 7 Euroalueen raha-aggregaatit ja niiden merkitys eurojärjestelmän rahapolitiikan strategiassa 29 Euroalueen tilastot 1* Eurojärjestelmän rahapoliittiset toimenpiteet 37* Euroopan keskuspankin (EKP) julkaisuja 40*
 • (1999)
  Euroopan keskuspankki. Kuukausikatsaus Elokuu
  Pääkirjoitus 5 Euroalueen talouskehitys 7 Rahatalous ja rahoitusmarkkinat 7 Hintakehitys 16 Tuotanto, kysyntä ja työmarkkinat 18 Valuuttakurssit ja maksutase 27 Euron kansainvälinen asema 31 Euroalueen rahalaitosten taseet vuoden 1999 alkupuolella 55 Euroalueen tilastot 1* Eurojärjestelmän rahapoliittiset toimenpiteet 47* Euroopan keskuspankin (EKP) julkaisuja 51*
 • Malkamäki, Markku; Virolainen, Kimmo (1997)
  MARKKA & TALOUS 1
 • Leinonen, Harry; Pauli, Ralf (1999)
  EURO & TALOUS 3
  Euroalueen maksu- ja selvitysjärjestelmät ovat yhteisen rahapolitiikan ja yhteisen rahan myötä yhdentymis- ja keskittymishaasteiden edessä.Yleisvalvonnan keskeisiä kohteita ovat jatkossa kansainvälisen muutoskehityksen seuranta ja suotuisan kehityksen edistäminen.Suomen Pankki ja Rahoitustarkastus toimivat järjestelmien valvonnassa tiiviissä yhteistyössä kattavan ja tehokkaan valvonnan varmistamiseksi Suomessa.
 • Suvanto, Antti; Kontulainen, Jarmo (1998)
  MARKKA & TALOUS 3
  Talous- ja rahaliiton kolmannen vaiheen alkaminen ja siirtyminen yhteiseen rahapolitiikkaan merkitsevät suurta muutosta Suomen Pankille kotimaisen näkökulman laajentuessa euroalueen lisäksi koko maailmantalouteen.Kansalliset keskuspankit osallistuvat vastedes aktiivisesti yhteisen rahapolitiikan suunnitteluun ja valmisteluun sekä rahapolitiikan välineiden kehittämiseen koko euroalueella. Rahapolitiikan toimeenpano on hajautettua, ja kukin keskuspankki toteuttaa yhteisiä rahapoliittisia operaatioita omassa maassaan. Myös kotimaisen talouskehityksen seurantaa ja analyysia jatketaan kansallisissa keskuspankeissa.
 • Pikkarainen, Pentti; Suvanto, Antti (Edita Prima, 2006)
  Suomen Pankki. Tutkimuksia. A 109
  Luku 1 Jarmo Kontulainen, Antti Suvanto Rahapolitiikan teoria ja EKP:n rahapolitiikka 13 Luku 2 Pentti Pikkarainen, Tuomas Välimäki Eurojärjestelmän toiminta raha- ja valuuttamarkkinoilla 41 Luku 3 Urpo Levo, Kari Takala Rahahuolto Suomessa ja euroalueella 67 Luku 4 Leena Mörttinen, Kimmo Virolainen Suomen ja euroalueen rahoitusmarkkinat 95 Luku 5 Harry Leinonen Euroopan maksu- ja selvitysjärjestelmät muutosten kourissa 117 Luku 6 Kaarlo Jännäri, Jukka Vesala Rahoitusvalvonta Suomessa ja Euroopan unionissa 139