Browsing by Subject "Internet"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 21-32 of 32
 • Rahoitustarkastus (2000)
  Rahoitustarkastus tiedottaa 3/2000
  Suomalaisten pankkien kannattavuus tammi-kesäkuussa 2000 - Taulukko: Tuloslaskelman pääerät, mrd. mk Pankkikonsernien saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä sekä talletukset 30.6.2000 - Taulukko: Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä - Taulukko: Talletukset Pankkitukea saaneiden yhteisöjen luottotappiot 26 mrd. markkaa vuosina 1991-1999 - Julkinen pankkituki 40 mrd. markkaa - Viimeinen selvitys luottotappioista Pankkipalveluiden tarjoaminen Internetissä riskienhallinnan ja tietoturvallisuuden näkökulmasta - Mitä tarkoitetaan verkkopankkipalveluilla? Peruspankkitoiminnan ja verkkopankkitoiminnan tuotekohtainen vertailu - Euroopan komissiolta tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille; Pörssiyhtiöiden laadittava konsernitilinpäätöksensä IAS-suosituksia noudattaen viimeistään vuodesta 2005 alkaen FATF julkisti 15 maata, joiden rahanpesun vastaiset toimenpiteet eivät ole riittäviä; Rata ja VVV kehottavat valvottaviaan varovaisuuteen - Mikä on FATF? Tapahtumakatsaus - Nimitys Rahoitustarkastuksessa - Kansainvälisten finanssipakotteiden noudattamisen valvonta Ratan valvomissa yhteisöissä - Internet voi olla osakeanneissa ja -myynneissä ainoa merkintäkanava - Euroopan komissiolta suositus pankkien ja muiden rahoituslaitosten tilinpäätöksessä rahoitusinstrumenteista annettavista lisätiedoista - Epäily kurssin vääristämisestä annettu poliisille esitutkintaan - Seuraava Rahoitustarkastus tiedottaa -tiedote
 • Leinonen, Harry (2000)
  Suomen Pankin keskustelualoitteita 17/2000
  Payment systems are undergoing rapid changes stimulated largely by technological progress.Distributed network technology, real-time processing and customers' willingness to use electronic banking interfaces will further reshape payment systems during the coming years.Internet and e-commerce will have a major impact on payment systems. This paper presents the current developmental trends.It analyses the need to develop payment standards and the content of payment instructions in order to fully automate the payment process.Since interbank settlements comprise an essential part of payments, they should be made an integral part of the payment process within the Internet environment.With cross-border payments increasing in importance, any new developments should take an international perspective. Payment system development requires cooperation between the banks and other participants involved.In order to build the necessary consensus, banking industry organizations as well as central banks and other regulators will need to work together to re-engineer the present payment systems, making full use of the possibilities created by modem technology. Key words: payment systems, settlement systems, RTGS, payment system integration
 • Snellman, Jussi (2000)
  Bank of Finland. Bulletin 74 ; 3
 • Saajasto, Tiina (2005)
  BOFIT Online 2005:11
  BOFITin Internet-sivulla toteutettiin käyttäjäkysely 23.5. 9.9.2005 välisenä aikana.Kyselyllä kerättiin tietoa laitoksen Internet-sivujen käytöstä ja sivuston sisällön riittävyydestä sekä kysyttiin lukijoiden kehitysehdotuksia sivuston sisällön suhteen. Yleisvaikutelmaksi jäi, että BOFITin Internet-sivustolla käydään varsin säännöllisesti ja että käyttäjät ovat suhteellisen tyytyväisiä sivuston antiin.Lukijat esittivät myös hyviä kehittämisideoita. Kyselyssä saatuja tuloksia tullaan käyttämään laitoksen Internet-sivujen kehittämiseen. Asiasanat: BOFIT, Internet-sivusto, käyttäjäkysely
 • Nyandoto, Eveliina (2011)
  Bank of Finland. Financial market report 1
  The introduction of online invoices and other e-invoices has progressed slowly in Finland despite the savings in terms of time, resources and the environment. Measures must be taken, as Finland lags far behind the top European countries in all areas of electronic invoicing.
 • Rantalainen, Kristina (2007)
  Bank of Finland. Financial market report 1
  Systems development facilitates electronic trading of securities. Integration of posttrading services with the trading process will give a competitive edge to providers of trading platforms.
 • Iivarinen, Timo (2009)
  Suomen Pankki. Rahoitusmarkkinaraportti 2
  Pelisääntöjen selkeytyessä toiveena on muutaman uuden palveluntarjoajan tulo markkinoille ja kohtuulliset sähköiseen tunnistamiseen liittyvät kustannukset.
 • Rantalainen, Kristina (2007)
  Suomen Pankki. Rahoitusmarkkinaraportti 1
  Järjestelmien kehitys tukee arvopaperikaupan sähköistymistä. Post-trading - palvelujen integroiminen kaupankäynti-prosessiin antaa kilpailuedun kaupankäyntialustojen tarjoajille.
 • He, Qing; Li, Xiaoyang (2020)
  BOFIT Discussion Papers 27/2020
  We investigate the influence of financial and political factors on peer-to-peer (P2P) platform failures in China’s online lending market. Using a competing risk model for platform survival, we show that large platforms, platforms with listed firms as large shareholders, and platforms with better information disclosure were less likely to go bankrupt or run off (platform owners abscond with investor funds). More importantly, failing platforms were much less likely to run off in advance of major political events, but more likely to declare bankruptcy or run off after such events. These effects are more pronounced for politically connected platforms, platforms operating in provinces where local officials have close ties with central government, and in provinces with better local financial conditions. Our study highlights the role of political incentives on government regulatory intervention in platform failures.
 • Jyrkönen, Hanna; Paunonen, Heli (2003)
  Bank of Finland. Bulletin 77 ; 2
 • Nyandoto, Eveliina (2011)
  Suomen Pankki. Rahoitusmarkkinaraportti 1
  Verkkolaskujen ja muiden sähköisten las-kujen käyttöönotto on edennyt Suomessa hitaasti huolimatta verkkolaskutuksen tarjoamasta ajan, resurssien ja ympäristön säästöistä. Toimenpiteet ovat tarpeen, sillä Suomi on jo kaukana Euroopan kärjestä kaikilla sähköisen laskutuksen osa-alueilla.
 • Snellman, Jussi (2000)
  EURO & TALOUS 3
  Euroopan maat poikkeavat toisistaan huomattavasti maksuvälineiden käytön suhteen.Suomalainen vähittäismaksuliike on elektronisoituneempaa ja siinä hyödynnetään enemmän itsepalvelua kuin muissa, erityisesti keskieurooppalaisissa, maissa. Verkkopankkitoiminnassa suomalaiset pankit ovat Euroopan kärjessä. Pankkien Internetasiakkaiden määrän ennustetaan kasvavan rajusti lähivuosina kaikkialla Euroopassa.Internetin merkitys maksupalvelujen tarjontakanavana tulee näin ollen edelleen korostumaan.