Browsing by Subject "Saksa"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 21-40 of 44
 • Orjasniemi, Seppo; Ravaska, Terhi (2012)
  Bank of Finland bulletin. Economic outlook 3
  Finnish goods exports' share of world trade contracted by almost a third in the first decade of the new millennium. Market share was down across all Finland's most important export countries and product groups. One reason for the shrinking market share is the changing structure of world trade in response to the growing role of emerging economies. The declining market share cannot be explained by reference to the product and geographical breakdown of Finnish exports. Exports have been directed, particularly in regard to neighbouring countries, to markets where import demand has grown faster than import demand globally. According to the results of the present analysis, the diminishing market share is due not to an unfavourable export market and product composition, but to other factors such as weaker competitiveness.
 • Rautureau, Nicolas (2004)
  Suomen Pankin keskustelualoitteita 12/2004
  This paper has two objectives.The first is to identify the long-term public perception of monetary policy.The second is to identify the relationship between this perception and long-term bond rates.For German data, the use of a two-factor model of the term structure results in the best forecast of long-term interest rates for the period between January 1975 and January 2003.It also allows us to introduce as the second factor the long-term perception of inflation as a characteristic of the behaviour of monetary authorities.Key words: expectations hypothesis, monetary policy, changepoints JEL classification numbers: E43
 • Ranki, Sinimaaria (1998)
  Suomen Pankin keskustelualoitteita 1/1998
  The study deals with the international transmission of economic shocks, their consequences for exchange rates and the reconciliation of exchange rate management with monetary policy. The theoretical part of the study consists of a mainstream model of two large, interdependent economies with special emphasis on the effects of various shocks on the inflation rate and exchange rate. The empirical application uses US and German data to shed light on the exchange rate implications of the choices faced by European and US monetary policymakers.The results suggest that the inflation rate is dominated by domestic supply shocks in both economies studied.When such shocks raise the domestic price level, the currency also depreciates.This aspect of the results means that, from a single-country perspective, monetary policy measures aimed at stabilizing the price level can be compatible with stabilization of the exchange rate as well.However, from the viewpoint of the other country, a conflict emerges between exchange rate and price stability.This difference causes a dilemma in international monetary coordination.Allowing that exchange rate considerations affect monetary policy, the situation is further complicated by the fact that exhange rate volatility seems to be for the most part independent of the economic fundamentals included in the study. Keywords: euro, monetary policy, exchange rate, shock transmission
 • Schmöller, Michaela (2013)
  Suomen Pankki. BoF online 9/2013
  1 Johdanto 4 2 Saksan työmarkkinauudistukset (2003 2005) 6 2.1 Lähtötilanne 7 2.2 Uudistusaskeleet 8 2.3 Uudistusten aikajana 14 3 Saksan "työllisyysihme" 15 3.1 "Euroalueen sairaasta miehestä" "Saksan työmarkkinaihmeeksi" 15 3.1.1 Uudistusten jälkeiset rakennemuutokset 17 3.1.2 Kestävyys suuressa taantumassa 23 3.2 "Työllisyysihmeen" kääntöpuoli: kriittisiä näkemyksiä Saksan työmarkkinoista 29 3.3 Saksan "työllisyysihme" yhteenveto 35 4 Maittainen vertailu: Työmarkkinauudistukset euroalueella 37 4.1 Ranskan, Italian ja Espanjan työmarkkinat viimeaikaisessa kriisissä 37 4.2 Maittainen vertailu 40 4.2.1 Työllisyyspalvelujen uudistus 40 4.2.2 Työttömien aktivointi 42 4.2.3 Työmarkkinoiden sääntelyn purkaminen 46 4.2.4 Uudistuksia, joita ei toteutettu Saksassa 50 4.3 Päätelmät 52 5 Päätelmät 54 Lähdeluettelo 56
 • Crowley, Patrick M. (2008)
  Bank of Finland Research Discussion Papers 3/2008
  Optimal currency area theory suggests that business cycle co-movement is a sufficient condition for monetary union, particularly if there are low levels of labour mobility between potential members of the monetary union. Previous studies of co-movement of business cycle variables found that there was a core of member states in the EU that could be grouped together as having similar business cycle co-movements, but these studies have always used Germany as the country against which to compare. This study updates and extends corresponding previous analyses. More specifically, it correlates the countries against both German and euro area macroeconomic aggregates and uses more recent techniques in cluster analysis, namely model-based clustering techniques. Keywords: business cycles, co-movement, optimal currency areas, model-based cluster analysis JEL classification numbers: F15, F31
 • Newby, Elisa; Suni, Jaakko (2012)
  Suomen Pankki. BoF online 13/2012
  Julkaisussa tarkastellaan palveluiden (pl. matkailu- ja kuljetuspalvelut) viennin kehitystä toimialakohtaista aineistoa hyödyntämällä. Näihin palveluihin kuuluvat mm. korkean arvonlisäyksen palvelut kuten asiantuntijapalvelut sekä tutkimus- ja kehitystyö. Palveluiden (pl. matkailu- ja kuljetuspalvelut) vienti on Suomessa kapealla pohjalla, sillä radio-, TV- ja tietoliikennevälineiden valmistuksen toimialan osuus muodostaa siitä noin kaksi kolmasosaa. Eniten tuloja saadaan välityskaupasta ja tietotekniikkapalvelujen viennistä. Vaikka palveluiden (pl. matkailu- ja kuljetuspalvelut) viennin arvon BKT-osuus on Suomessa EU-maiden keskiarvoa suurempi, on se vuoden 2009 jälkeen kehittynyt heikommin kuin kilpailijamaissa.
 • Alho, Eeva (2011)
  Suomen Pankki. Rahoitusmarkkinaraportti 1
  Pankkien perinpohjaisen kunnostuksen viivästyminen horjuttaa yhä Euroopan rahoitusvakautta. Kriisissä tukea saaneilta pankeilta edellytetään taseen karsimista. Joissain maissa koko pankkisektori tarvit-see uudelleenjärjestelyä. Ratkaisuja poliit-tisten rajoitteiden kyllästämään prosessiin on löytynyt hitaasti, ja pankit ovat kitku-telleet julkisen tuen ja markkinapaineiden välissä.
 • Haajanen, Jyrki (2006)
  Bank of Finland. Financial market report 2
  Temporary closures of real-estate funds have caused uncertainty among German investors. Investors' confidence in investment instruments formerly considered virtually risk-free has faltered, and the situation is not expected to improve without major legislative changes.
 • Melolinna, Marko (2014)
  Euro & talous. Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous 4
  Rakennepoliittiset uudistukset parantavat pitkällä aikavälillä euroalueen taloudellista hyvinvointia. Lyhyellä aikavälillä uudistukset voivat myös heikentää talouden kehitystä. Kokonaisuudessaan euroalueen rakennepolitiikan sekä empiirinen että teoreettinen tarkastelu viittaa kuitenkin vahvasti siihen, että rakennepoliittisiin uudistuksiin on kipeästi tarvetta. Rakenneuudistukset ovat ainoa tie talouden tuotantopotentiaalin kasvattamiseen tilanteessa, jossa useiden euroalueen talouksien tuleva pitkän aikavälin kehitys ja julkisen talouden kestävyys näyttävät synkiltä.
 • Parviainen, Seija (2019)
  Euro & talous. Blogi
  Saksa on autotuotannon arvolla mitattuna maailman suurin autonvalmistaja ja autojen lukumäärällä mitattuna kolmanneksi suurin. Euroopan komission mukaan autoteollisuuden osuus Saksan bruttoarvonlisästä on noin 4,7 % sekä osuus tehdasteollisuudesta ja viennistä noin viidennes. Koska autot ovat keskeinen osa Saksan teollisuutta ja Saksan talous näyttää usein suuntaa koko Euroopan talouskehitykselle, Saksan autoteollisuuden menestys tai ongelmat heijastuvat koko maanosan talouskehitykseen.
 • Haajanen, Jyrki (2006)
  Suomen Pankki. Rahoitusmarkkinaraportti 2
  Kiinteistörahastojen määräaikaiset sulkemiset ovat herättäneet Saksassa levottomuutta sijoittajien keskuudessa. Sijoittajien luottamus aiemmin lähes riskittöminä pidettyihin sijoituskohteisiin on horjunut, eikä tilanteen odoteta korjaantuvan ilman merkittäviä lainsäädäntömuutoksia.
 • Ikonen, Vappu (2021)
  Euro & talous. Blogi
  Sata vuotta sitten maailman velkaongelmat ja talouskeskustelu olivat toisentyyppisiä kuin 2020-luvun alussa. Ensimmäinen maailmansota oli tuoreessa muistissa ja Versaillesin rauhansopimuksen määräykset eivät olleet yksiselitteisiä.
 • Schauman, Heidi (2008)
  Suomen Pankki. BoF online 2008/1
  1 Saksalla vahva vientisektori 3 2 Saksan viennin kasvu hidastumassa 3 2.1 Saksan viennistä yli 70 % menee muihin EU-maihin 4 2.2 Raskas teollisuus on edelleen tärkeä Saksalle 7 3 Saksan tuontikehityskin ollut vahvaa 8 4 Kasvava ylijäämä kauppataseessa 11 5 Tulevaisuudennäkymät ja yhteenveto 13
 • Kortelainen, Mika; Lindblad, Annika; Obstbaum, Meri; Schmöller, Michaela (2020)
  Bank of Finland. Bulletin 3/2020
  The outlook for the world economy deteriorated in the spring as the coronavirus (COVID-19) developed into a pandemic. Significant re-strictions on movement, business and social interaction have greatly weakened growth potential, while consumption and investment are both being depressed by the uncertainty raised by the virus. Short-term indicators point to a sudden and fairly simultaneous weakening of the Finnish, Swedish and German economies in March. During May, high-frequency indicators showed early signs of picking up, but uncertainty remains high and the recovery will be slow.
 • Hasan, Iftekhar; Molyneux, Phil; Xie, Ru; Hakenes, Hendrik (2014)
  Bank of Finland Research Discussion Papers 5/2014
  Published in Review of Finance, Volume 19, Issue 2, 1 March 2015: 653-683
  This paper discusses the effects of small banks on economic growth. We first theoretically show that small banks operating at a regional level can spur local economic growth. As compared with big interregional banks, small regional banks are more effective in promoting local economic growth, especially in regions with lower initial endowments and severe credit rationing. We then test the model predictions using a sample of German banks and corresponding regional statistics. We find that small regional banks are more important funding providers in regions with low access to finance. The empirical results support the theoretical hypotheses. JEL Classification: G21, O16, R11. Keywords: small banks, regional economic growth.
 • Virtanen, Outi (1998)
  Suomen Pankin keskustelualoitteita 26/1998
  Länsimaiden valtiontalouksien nopea velkaantuminen 1980-luvulla nosti kasvavien budjettialijäämien mahdolliset nimelliskorkovaikutukset suuren mielenkiinnon kohteiksi.Kiinnostus selittyy ainakin osittain vallitsevasta makrotaloudellisesta näkemyksestä, jonka mukaan budjettialijäämät nostavat reaalista korkotasoa, joka vähentää yksityisiä investointeja ja siis talouden pitkän aikavälin kasvua.Tämän lisäksi korkojen herkkyys finanssipolitiikan muutoksille vähentää rahapolitiikan mahdollisuuksia vaikuttaa talouden korkotasoon.EMU-ympäristössä alijäämien nimelliskorkovaikutuksilla on talouksien pysyvän lähentymisen kannalta selkeä merkitys.Jos Suomen suhteellisten alijäämien kasvu lisää Suomen ja Saksan nimelliskorkojen eroa, tulee reaalikorko- ja inflaatioeron lisäksi myös maiden alijäämäerot vakauttaa.Yhdentyvässä maailmassa isojen valtioiden suurilla budjettialijäämillä voi olla vaikutuksia kansainväliseen korkotasoon alijäämien ulkomaisen rahoituksen kautta. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, ovatko Suomen ja Saksan budjettialijäämien erot vaikuttaneet näiden maiden pitkien nimelliskorkojen eroihin maaliskuusta 1986 kesäkuuhun 1997. Estimointitulosten mukaan Suomen budjettialijäämän kasvulla Saksaan nähden on ollut nimelliskorkoeroa lisäävä vaikutus.Tulokset viittaavat näin ollen siihen, että Suomen talouden tasapainon ja kestävän lähentymisen kannalta tulee kiinnittää erityistä huomiota myös alijäämiin.Varsinkin EMU-oloissa, joissa lyhyet korot määräytyvät yhteisen rahapolitiikan kautta, finanssipolitiikan merkitys kansallisten inflaatiopaineiden hallitsemiseksi vahvistuu.
 • Orjasniemi, Seppo; Ravaska, Terhi (2012)
  Euro & talous. Talouden näkymät 3
  Suomen tavaraviennin osuus maailmankaupasta supistui lähes kolmanneksen 2000-luvulla. Suomi menetti markkinoita kaikissa tärkeimmissä vientimaissa ja tuoteryhmissä. Yhtenä syynä tavaraviennin markkinaosuuden pienenemiseen on maailmankaupan rakenteen muuttuminen, kun nousevien talouksien merkitys maailmankaupassa on kasvanut. Suomen viennin tuote- ja maajakauma ei selitä markkinaosuuden supistumista. Vienti on suuntautunut etenkin lähialueelle sellaisiin maihin, joiden tuontikysyntä on kasvanut nopeammin kuin maailman tuontikysyntä. Tulosten perusteella markkinaosuuden pienenemisen taustalla ei ole viennin epäedullinen maa- ja tuoterakenne, vaan kehitystä selittävät muut tekijät, kuten kilpailukyvyn heikentyminen.
 • Iacoviello, Matteo; Minetti, Raoul (2000)
  Suomen Pankin keskustelualoitteita 14/2000
  This paper tests for the presence of a credit channel (particularly a bank-lending sub-channel) for monetary policy in the housing market.We argue that the importance of this channel for investment in residential housing is highly dependent on the structural features, and particularly the efficiency and institutional organization, of housing finance.We employ a VAR methodology to analyse this issue with respect to the housing markets of four European countries (Finland, Germany, Norway and the United Kingdom), which differ greatly in terms of structural features.Our results are generally consistent with the existence of a broad credit channel, whereas the bank-lending channel seems to be operational only under certain conditions.More importantly, our results are consistent with previous analyses of housing market efficiency, which strongly suggests the existence of a clear relationship between the presence of a credit (bank lending) channel, the efficiency level of housing finance, and the type of institutions that are active in mortgage provision. Keywords: monetary transmission, bank lending channel, house prices, vector autoregressions
 • Crespo Cuaresma, Jesús; Eller, Markus; Mehrotra, Aaron (2011)
  BOFIT Discussion Papers 12/2011
  This paper studies the transmission of a foreign fiscal policy shock (assumed to be generated in Germany) to key macroeconomic variables in five Central and Eastern European economies (CEE-5). We use quarterly data from 1995 to 2009 and estimate an open economy structural vector autoregressive (SVAR) model identified by imposing reasonable restrictions on contemporaneous responses in the system. Our model is able to identify well-known episodes of fiscal policy action in the countries under review. We find that a foreign fiscal shock affects domestic fiscal variables and vice versa, highlighting the importance of cross-country coordination of fiscal policies within the EU. All the CEE-5 respond to a fiscal expansion abroad with fiscal easing at home (more strongly on the public spending than on the revenue side). We find negative cross-border fiscal spillovers for Slovenia, the Czech Republic and Slovakia, while in Poland and Hungary, output reacts positively to a fiscal expansion in Germany. For domestic fiscal shocks, which we also explore, we find Keynesian responses in Hungary and Slovakia, while non-Keynesian responses are present in the Czech Republic, Poland and Slovenia. Our results imply that one-size-fits-all policy recommendations would be too simplistic for the CEE-5; a deeper understanding of the reasons for cross-country differences in response to fiscal shocks is required to be able to provide adequate information to policymakers in these countries. Keywords: fiscal policy, cross-border spillovers, fiscal multiplier, foreign shock, structural vector autoregression, Central and Eastern Europe, Germany JEL classification: C54, E62, H2, H5, P2