Browsing by Subject "Target"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 21-34 of 34
 • (1999)
  Euroopan keskuspankki. Kuukausikatsaus Kesäkuu
  Pääkirjoitus 5 Euroalueen talouskehitys 9 Euroalueen tilastot 1* Eurojärjestelmän rahapoliittiset toimenpiteet 45* TARGET-maksujärjestelmä 47* Euroopan keskuspankin (EKP) julkaisuja 49*
 • (1999)
  Euroopan keskuspankki. Kuukausikatsaus Lokakuu
  Pääkirjoitus 5 Euroalueen talouskehitys 7 Rahatalous ja rahoitusmarkkinat 7 Hintakehitys 17 Tuotanto, kysyntä ja työmarkkinat 20 Valuuttakurssit ja maksutase 27 Inflaatioerot rahaliitossa 35 EKPJ:n valmistautuminen vuoteen 2000 45 Euroalueen tilastot 1* Eurojärjestelmän rahapoliittiset toimenpiteet 51* Euroopan keskuspankin (EKP) julkaisuja 55*
 • (1999)
  Euroopan keskuspankki. Kuukausikatsaus Syyskuu
  Pääkirjoitus 5 Euroalueen talouskehitys 9 Rahatalous ja rahoitusmarkkinat 9 Hintakehitys 19 Tuotanto, kysyntä ja työmarkkinat 24 julkinen talous 34 Globaali makrotaloudellinen ympäristö, valuuttakurssit ja maksutase 35 Euroalueen tilastot 1* Eurojärjestelmän rahapoliittiset toimenpiteet 5 1 * TARGET-maksujärjestelmä 55* Euroopan keskuspankin (EKP) julkaisuja 57*
 • (1999)
  Euroopan keskuspankki. Kuukausikatsaus Marraskuu
  Pääkirjoitus 5 Euroalueen talouskehitys 7 Rahatalous ja rahoitusmarkkinat 7 Hintakehitys 19 Tuotanto, kysyntä ja työmarkkinat 21 Valuuttakurssit ja maksutase 27 Vakauteen tähtäävä politiikka ja pitkien reaalikorkojen kehitys 1990-luvulla 31 TARGET ja euromääräiset maksut 41 Euroopan keskuspankin säädökset 53 Euroalueen tilastot 1* Eurojärjestelmän rahapoliittiset toimenpiteet 53* Euroopan keskuspankin (EKP) julkaisuja 57*
 • (1999)
  Euroopan keskuspankki. Kuukausikatsaus Maaliskuu
  Pääkirjoitus 5 Euroalueen talouskehitys 9 Euroalueen tilastot 1* Eurojärjestelmän rahapoliittiset toimenpiteet 37* TARGET-maksujärjestelmä 39* Euroopan keskuspankin (EKP) julkaisuja 41*
 • Herrala, Risto (1997)
  MARKKA & TALOUS 2
 • Jyrkönen, Hanna (2004)
  Suomen Pankki. Rahoitusmarkkinaraportti 3
  Suomesta ulkomaille lähetettyjen TARGET-asiakasmaksujen lukumäärä putosi keväällä 2004 vuoden 2001 tasolle. Pankkien kaikki käteisautomaattipalvelut siirtyvät Otto.-automaattiverkostoon kuluvan vuoden lopulla.
 • Andersén, Atso; Mörttinen, Leena (2001)
  Bank of Finland. Bulletin 75 ; 1
 • Tikkanen, Anna-Maija (2005)
  EURO & TALOUS 4
  TARGET- maksujärjestelmä luotiin liittämällä yhteen 15 EU-maan keskuspankkien reaaliaikaiset bruttomaksujärjestelmät sekä Euroopan keskuspankin maksumekanismi kytkentäverkostoa (Interlinking) käyttäen.Nykyinen, vuonna 1999 käyttöön otettu TARGET- järjestelmä ei enää täytä kaikkien käyttäjien asettamia vaatimuksia.TARGET 2:n tavoitteena on varmistaa, että järjestelmä on tehokas ja palvelukykyinen myös tulevaisuudessa.
 • (1999)
  Euroopan keskuspankki. Kuukausikatsaus 11 ; Marraskuu
  Kun euro otettiin käyttöön 11:ssä EU:n jäsenvaltiossa, oli laadittava uusia maksujärjestelyitä, jotta rahoitusmarkkinat voisivat toimia yhtä sujuvasti ja tehokkaasti koko euroalueella kuin kansallisten valuuttojen alueilla.TARGETin eli euromääräisiä maksuja välittävän reaaliaikaisen bruttomaksujärjestelmän (RTGS) perustaminen on tehnyt mahdolliseksi maksujen suorittamisen keskuspankkirahalla koko euroalueella.Myös eräät muut maksujärjestelmät tarjoavat vaihtoehtoisia tapoja suorittaa suuria euromääräisiä maksuja. Kokemus on osoittanut, että rahoitussektorilla arvostetaan TARGETin turvallisuutta ja likviditeetin hallinnan joustavuutta.TARGETiin osallistuvien suuri määrä on myös vaikuttanut siihen, että siitä on tullut sekä maksujen määrän että arvon perusteella mitattuna eniten käytetty järjestelmä suurten euromääräisten maksujen suorittamisessa.TARGETia käytetään pääasiassa pankkien välisten maksujen suorittamiseen, kun taas suurin osa kaupallisista maksuista suoritetaan muiden järjestelmien kautta. TARGETilla on edessään useita haasteita.Lyhyellä aikavälillä TARGETin infrastruktuuria on vahvistettava teknisten ongelmien vähentämiseksi, ja pitkällä aikavälillä kustannuksia on pienennettävä ja käyttäjille tarjottavien palvelujen määrää lisättävä.Muiden Euroopan maiden liittyminen euroalueeseen tulee myös vaikuttamaan TARGETiin, ja siihen on valmistauduttava jo etukäteen.
 • (2005)
  Euroopan keskuspankki. Kuukausikatsaus 3 ; Maaliskuu
 • (2000)
  Euroopan keskuspankki. Kuukausikatsaus maaliskuu
  Pääkirjoitus 5 Euroalueen talouskehitys 7 Rahatalous ja rahoitusmarkkinat 7 Hintakehitys 22 Tuotanto, kysyntä ja työmarkkinat 30 Julkinen talous 39 Globaali makrotaloudellinen ympäristö, valuuttakurssit ja maksutase 41 Euroalueen tilastot 1* Eurojärjestelmän rahapoliittiset toimenpiteet 57* TARGET-maksujärjestelmä 61* Euroopan keskuspankin (EKP) julkaisuja 63*
 • Herrala, Risto (1997)
  Bank of Finland. Bulletin 71 ; 5 ; May
 • Kauko, Karlo (2005)
  Bank of Finland Research Discussion Papers 11/2005
  Published in International Research Journal of Finance and Economics, Issue 24, February 2009: 153-166
  This paper presents a model depicting cross-border payment systems as a mixed oligopoly.A private net settlement system that maximises profit competes with the central banks' gross settlement system that maximises welfare.It may be optimal for the central bank system to encourage increased use of the private system by charging fees that exceed the marginal cost.The central bank system is not only a competitor but also an essential service provider, because central bank money is needed for net settlement of payments in the private system.In some cases the central bank system can paradoxically induce the private system to charge lower fees by making it expensive to use central bank money for settlement purposes. Key words: payment systems, network economics, mixed oligopolies JEL Classification numbers: L13, L44, F36, G29