Browsing by Subject "arvopaperimarkkinat"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 21-40 of 103
 • Korhonen, Iikka (1995)
  IDÄNTALOUKSIEN KATSAUKSIA. REVIEW OF ECONOMIES IN TRANSITION 9/1995
 • Malkamäki, Markku; Nyberg, Peter (1994)
  MARKKA & TALOUS 3
 • Koskinen, Jenni (2005)
  Suomen Pankki. Rahoitusmarkkinaraportti 2
  Arvopaperien selvitys- ja toimitusjärjestelmiä koskevan yhteisölainsäädännon valmistelu on saanut osakseen laajaa kiinnostusta ja sillä on yhteys EU:n kilpailu-kykyyn. Päätös lainsäädäntötarpeesta sekä sen sisällöstä tehtäneen vuoden päästä. Lamfalussy-prosessiin kuuluvat periaatteet ja lainsäädännön yksinkertaistamista ja parantamista koskeva toimintasuunnitelma (better regulation action plan) antavat työlle puitteet.
 • Topi, Jukka (2002)
  Suomen Pankki. Rahoitusmarkkinaraportti Kevät
  Euroopan tasolla rahoitusmarkkinoiden sääntelyn kehittäminen on viime aikoina pitkälti perustunut Euroopan rahoitusmarkkinoiden integrointiin tähtäävän, EU:n komission vuonna 1999 hyväksymän Financial Services Action Planin (FSAP) toteuttamiseen. Tavoitteena on saada toimintaohjelma toteutettua vuoteen 2005 mennessä. FSAP-ohjelman noin neljästäkymmenestä toimenpiteestä runsaat puolet oli huhtikuussa 2002 toteutettu
 • Koskinen, Jenni (2013)
  Suomen Pankki. Rahoitusmarkkinaraportti 2
  Tuleva arvopaperikeskuksia koskeva EU-asetus oikeuttaa toimiluvan saaneet arvopaperikeskukset tarjoamaan palvelujaan vapaasti koko EU-alueella. Osakemarkkinoilla otetaan pian käyttöön uusi kahden päivän toteutusaika. Myöhästelijät aiotaan panna kuriin tehokkaalla sanktiojärjestelmällä.
 • (2002)
  Euroopan keskuspankki. Kuukausikatsaus Lokakuu
  Arvopaperien myynti- ja takaisinostosopimusten eli repojen (sale and repurchase agreements) käytöstä on euroalueella tullut yleisesti hyväksytty tapa hankkia rahoitusta ja pienentää riskejä.Reposopimuksille on kehittynyt syvät ja joustavat markkinat, joita eri syistä käyttää laaja joukko yhteisöjä (keskuspankkeja, liike-ja nvestointipankkeja, yritysten varainhankinnasta vastaavia yksiköitä, sijoitusrahastoja jne.).Repojen merki-tys rahamarkkinoilla on entisestään lisääntynyt, ja ne ovat nykyään turvallinen vaihtoehto vakuudettomalle luotonannolle tai lyhytaikaisten velkapaperien liikkeeseenlaskulle.EKP:tä ja koko eurojärjestelmää repoja koskevat menettelytavat kiinnostavat erityisesti sen vuoksi, että repot ovat tärkein rahapolitiikkaan ja päivän-sisäisiin luottoihin liittyvissä operaatioissa käytetty instrumentti.Koska repot ovat ns. hybridi-instrumentteja (niihin sisältyvät sekä käteinen että arvopaperit), ne toimivat linkkinä useiden markkinoiden (arvopaperi-markkinoiden, vakuudettomien sopimusten markkinoiden, johdannaismarkkinoiden ja swapmarkkinoiden) välillä ja lisäävät osaltaan näiden markkinoiden likvidiyttä.Euroalueen kansallisten repomarkkinoiden integroituminen on merkittävästä etenemisestään huolimatta ollut kuitenkin hidasta ja monimutkaista ja jäänyt jälkeen muiden markkinoiden integraatiosta.Näin ollen on edelleenkin ponnisteltava, että repomarkkinat integroituisivat niin pitkälle ja tehokkaiksi kuin on välttämätöntä, että saataisiin täysi hyöty yhteisen rahankäyttöönoton myötä voimakkaasti edenneestä rahoitustoiminnan kehityksestä.
 • Malkamäki, Markku (1999)
  EURO & TALOUS 4
  Arvo paperimarkkinoiden rakenteet muuttuvat merkittävästi tekniikan kehityksen myötä.Tietotekniikan laaja hyödyntäminen, rahoitusmarkkinoiden sääntelyn purkaminen ja yhteisen rahan käyttöönotto Euroopassa ovat parantaneet arvopaperimarkkinoiden tehokkuutta ja likvidiyttä sekä antaneet rahalaitoksille mahdollisuuden hyödyntää skaalaetuja toiminnassaan.
 • Vauhkonen, Jukka (2005)
  Suomen Pankki. Rahoitusmarkkinaraportti 4
  Yrityslainojen ja osakkeiden kirjavuus vaikeuttaa näiden markkinoiden integraation etenemisen arviointia. Uusilla edistyneillä integraatiomittareilla pyritään vähentämään arvopapereiden heterogeenisuudesta aiheutuvia mittausongelmia
 • Malkamäki, Markku (1999)
  Bank of Finland. Bulletin 73 ; 4
 • Koskenkylä, Heikki (2004)
  Suomen Pankki. A 108
  Financial integration is key to the European Union?s growth and competitive strategies ? part of the Lisbon Strategy ? which aims at raising the EU to be the most competitive economic area in the world.A European Commission report states that the growth and employment effects of broadening and deepening integration will be considerable.The effects will be seen in household and companies? access to both financing and other financial services at rates below those of today and from a broader and more reliable array of services. Financial integration has advanced varyingly, hastened by market forces, technological development and the euro.Authorities play a crucial role in both the promotion of integration and stability, the maintenance of confidence in financial market activities, improved consumer protection, prevention of criminal misuse of the financial system and promotion of competitiveness. Integration is most advanced in the European debt markets and in the wholesale market for short-term debt instruments.Development within the retail banking sector has been slower.Households and small and medium-sized companies are still modest users of crossborder financial services.Infrastructures already in place in financial markets, concerning large-value payments, operate effectively and reliably at the cross-border level.Systems handling small-value payments still must be improved in order to provide as rapid and reasonably-priced transfer of payments across international borders as now happens with domestic transfers. Cross-border securities clearing and settlement continues to be inefficient and expensive.However many EU-level fora are looking to solve the perceived shortcomings in access to cross-border financial services and trade. The European Commission has actively furthered financial market integration, as too the ECB and the ESCB, both of which have made efforts to influence the development of an internal market within the financial markets, leading to close cooperation between the European Commission, European Council and ESCB. Keywords: financial markets, integration, clearing and settlement systems, structural change, regulation and supervision, stability
 • Annaert, Jan; De Ceuster, Marc J.K.; Valckx, Nico (2001)
  Suomen Pankin keskustelualoitteita 14/2001
  It is commonly agreed that the term spread and stock returns are useful in predicting recessions.We extend these empirical findings by examining interest rate and stock market volatility as additional recession indicators.Both risk-return analysis and the theory of investment under uncertainty provide a rationale for this extension.The results for the United States, Germany and Japan show that interest rate and stock return volatility contribute significantly to the forecasting of future recessions.This holds in particular for short term predictions.Key words: business cycles, stock market volatility, interest rate volatility, probit model
 • Jokivuolle, Esa; Koskinen, Yrjö (1990)
  Bank of Finland. Bulletin 64 ; 4 ; April
 • (2000)
  Bank of Finland. Bulletin 74 ; 2
 • (2001)
  Bank of Finland. Bulletin 75 ; 2
 • (2001)
  Bank of Finland. Bulletin 75 ; 4
 • (2002)
  Bank of Finland. Bulletin 76 ; 4
 • Jokipii, Terhi (2006)
  Bank of Finland Research Discussion Papers 22/2006
  This paper studies the extent to which market crashes are predictable for a set of six countries, focusing in particular on possible differences between transition economies (The Czech Republic, Hungary and Poland) and mature markets (UK, US and EU). We estimate a set of individual country and pooled specifications to find that market crashes, in the broader sense, are predictable for all countries analysed.We additionally investigate the role that investor heterogeneity, proxied by trading volume, plays in this predictability and find some varying results between countries.For the Central and Eastern European Countries (CE3), an increase in trading volume relative to trend appears to have great predictive power, a result that is supportive of the theory of investor heterogeneity outlined in the relevant background studies. For the more mature markets (G5), on the other hand, market crashes appear more likely to follow a period of increased stock prices and returns, a result fitting a number of traditional theories, in particular the stochastic bubble model.Further analysis, allowing for time-varying coefficients, confirms the volume-crash relationship for the CE3 and provides preliminary evidence that macro news releases may additionally contribute to the predictability of market crashes. Keywords: aggregate market returns, skewness, trading volume, market crash JEL classification numbers: C14, G12, G15
 • Ripatti, Kirsi (2020)
  Bank of Finland Bulletin. Analysis
  One of the priorities of Finland's autumn 2019 Presidency of the Council of the European Union was the Capital Markets Union initiative, which seeks to enhance and diversify financial intermediation in Europe. Although the initiative is not new, it has proven to be difficult to implement. No one right path or solution exists. Instead, EU-level regulation must be supported by a number of measures which belong to the purview of national decision-making. This article provides insights into the discussion on capital markets, which has been ongoing since the signing of the Treaty of Rome in 1957.
 • Ripatti, Kirsi (2019)
  Euro & talous. Analyysi
  Eurooppalaisen rahoituksen välityksen tehostamiseen ja monipuolistamiseen tähtäävä pääomamarkkinaunionihanke on yksi kuluneen syksyn Suomen EU-puheenjohtajuuskauden teemoja. Hanke ei ole uusi, mutta se on osoittautunut vaikeaksi toteuttaa. Yhtä toimivaa ratkaisua ei ole olemassa, vaan EU-tason sääntelyä on tuettava lukuisin kansallista päätöksentekoa edellyttävin toimin. Oheinen artikkeli avaa pääomamarkkinoita koskevaa keskustelua, joka on käynnistynyt jo Rooman sopimuksesta 1957.