Browsing by Subject "sijoitukset"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 21-40 of 82
 • Hinkkala, Marjo (1991)
  Bank of Finland Research Discussion Papers 11/1991
  Tutkimuksessa pyrittiin osoittamaan verotuksen aiheuttamat vääristymät kansainvälisesti liikkuvan pääoman tehokkaalle allokoitumiselle. Lisäksi pyrittiin tutkimaan eri vaihtoehtoja näiden vääristymien minimoimiseksi. Tutkimuksessa lähestytään ongelmaa ensin yleisellä tasolla hyvinvointivaikutusten kannalta. Verotuksen vaikutuksia tutkitaan ensin suljetun ja avoimen talouden tarkastelussa. Tässä mallissa pystytään osoittamaan verotuksen aiheuttama tehokkuusrasitus. Tarkastelu laajennetaan koskemaan kansainvälisiä verotusperiaatteita avoimen talouden kahden periodin mallin avulla. Teoreettisen tarkastelun lisäksi verotusta tarkastellaan käytänön tasolla. Ensin käsitellään todellisissa verojärjestelmissä ilmeneviä eroavaisuuksia. Nämä eroavaisuudetesitetään. myös pelkistetyssä mallissa tarkastelun selventämiseksi. Seuraavaksi pohditaan näiden eroavaisuuksien vaikutuksia valtion ja yritysten toimintaan. Verotuksen aiheuttamien vääristymien minimoimiseksi on esitetty useampia lähestymistapoja. Näistä tarkastellaan veroharmonisointia sekä asuinvaltioperiaatteen noudattamista. Lopuksi esitetään muutama empiirinen tutkimus, jotka osoittavat verotuksen vaikutuksen investoinnista saatavaan tuottoon eri maiden välillä sekä veropolitiikan vaikutuksen investointien kohdemaan valintaan. Tutkimuksesta voidaan päätellä, että verotuksella on todellakin merkitystä kansainvälisesti liikkuvan pääoman tehokkaaseen allokoitumiseen. Kansainvälisen verotuksen aiheuttama tehokkuusrasitus voidaan kuitenkin minimoida asuinvaltioperiaatteen noudattamalla. Asuinvaltioperiaatteen noudattaminen sallii valtioille melko itsenäisen veropolitiikan, joskin asuinvaltioperiaatteen toteuttaminen vaatii jonkinasteista yhteistyötä eri valtioiden välillä.
 • Hyrske, Anna (2021)
  Euro & talous. Blogi
  Ilmastonmuutos vaikuttaa merkittävästi elinympäristöön ja talouteen tulevina vuosikymmeninä. Ilmastonmuutoksen vuoksi yrityksille tulee tarve muuttaa ja sopeuttaa liiketoimintamallejaan. Talouden ja markkinoiden muutos heijastuu myös finanssijärjestelmän vakauteen, ja sen myötä aihe liittyy läheisesti keskuspankin toimintaan. Suomen Pankin ilmastotyön tavoitteena on edistää kestävän rahoituksen tietämystä ja keskustelua sekä kartoittaa osaamista.
 • Kinnunen, Helvi (1993)
  Suomen Pankki. D 78
  Tutkimuksessa tarkastellaan suomalaisten teollisuusyritysten kansainvälistymistä kaksivaiheisena prosessina. Yrityskohtaista poikkileikkausaineiston avulla etsitään vastausta kysymyksiin: - Mitkä yritykset kansainvälistyvät? - Mitkä tekijät määräävät ulkomaisen tuotannon määrän ja suuntautumisen?
 • Ilves, Jarno (2017)
  Euro & talous. Blogi
  Ympäristöön ja sosiaaliseen vastuuseen liittyvät kysymykset ovat saaneet yhä enemmän painoarvoa yhteiskunnallisessa keskustelussa. Vastuullisuudesta onkin tullut tätä kautta tärkeä osa sijoitustoimintaa institutionaalisille sijoittajille.
 • Sinersalo, Mikko (2020)
  Finanssivalvonta. Blogi 5/2020
  Mikko Sinersalo kirjoittaa kestävyysriskeistä finanssisektorilla. Valvottavien riskienhallinnan on tulevaisuudessakin oltava riittävällä tasolla toiminnan valittuun riskitasoon nähden.
 • Sinersalo, Mikko (2020)
  Finanssivalvonta. Blogi 1/2020
  Finanssisektorin osalta ilmastopöhinä alkoi maaliskuussa 2018, kun komissio julkisti kestävän rahoituksen toimintasuunnitelman. Tämän kunnianhimoisen hankkeen tavoitteena ei ole sen enempää eikä vähempää kuin ohjata uutta yksityistä sijoitusrahaa 180 mrd. euroa vuodessa kestäviin kohteisiin (lue: hankkeisiin, jotka tukevat ilmastotoimia). Lisäksi, joskin hieman pienemmällä painolla, ilmastoriskit tullaan sisällyttämään finanssilaitosten riskienhallintaan ja näihin riskeihin liittyvää läpinäkyvyyttä tullaan merkittävästi parantamaan.
 • Tanninen, Tytti (2020)
  Finanssivalvonta. Blogi 9/2020
  Viranomaiset ympäri maailman ovat varoittaneet sijoitushuijareista, jotka käyttävät hyväksi koronaviruspandemiaa. Huijauksissa käytetyt keinot eivät sinänsä ole uusia, mutta korona on näkynyt uutena teemana. Huijausyrityksen kohdetta saatetaan lähestyä esimerkiksi suojamaskituotantoon sijoittamisella taikka koronan jäljittämiseen tai testaamiseen kehitettävän välineen käyttöönoton rahoittamiseksi. Toisaalta ”vaihtoehtoisista” sijoituskohteista luvattavat suuret tuotot saattavat houkutella, kun oma talous ja tulevaisuus vaikuttavat epävarmoilta. Kriisitilanteessa myös hyväntekeväisyydeksi naamioidut, mutta petolliset varojenkeräysyritykset lisääntyvät. Huijarien kanavina toimivat niin perinteiset puhelinsoitot ja sähköpostit kuin erityisesti virtuaalivaluuttojen tapauksessa sosiaalinen media ja varta vasten huijaustarkoituksessa luodut verkkosivustot. Sivustoille voidaan yrittää luoda uskottavuutta esimerkiksi käyttämällä oikeudettomasti tunnettujen henkilöiden kuvia ja viranomaisten logoja. Verkko-osoitteet voivat olla lähes identtisiä luotettavien sivustojen kanssa.
 • Taipalus, Katja (2001)
  Suomen Pankki. Rahoitusmarkkinaraportti Kevät
  Vakuutusyhtiöiden sijoitustoiminnan rakenne on muuttunut ja alan liiketoiminta on joutunut muutospaineiden kouriin. Vakuutusyhtiöiden sijoitusten kannalta vuosi 2000 oli vaikea.
 • Takala, Kari; Kostiainen, Seppo; Hämäläinen, Timo (1991)
  Bank of Finland Research Discussion Papers 13/1991
  Tähän tutkimukseen on koottu aikasarjat kotitalouksien varallisuuden jakautumisesta eri sijoituskohteisiin vuosina 1960 - 89. Varallisuus on pyritty arvioimaan mahdollisimman kattavasti markkinahintaisena. Varallisuuserille on laskettu nimelliset, reaaliset ja verojenjälkeiset tuotot. Suomessa käynnistyi 1980-luvulla varallisuusportfolion diversifioiminen, jonka seurauksena rahoitusvarallisuuden suhteellinen osuus kotitalouksien kokonaisvarallisuudesta kasvoi. Aikatalletusten ja osakkeiden portfolio-osuudet lisääntyivät selvästi. Samanaikaisesti asunto varallisuuden osuus kotitalouksien reaalivarallisuudesta tuli entistäkin hallitsevammaksi. Keskeisimpänä syynä kotitalouksien varallisuusportfolion rakenteen muuttumiseen on ollut kotitalouksien likviditeettirajoitusten poistuminen ja sijoitusvaihtoehtojen monipuolistuminen 1980-luvulla.
 • Heiskanen, Hanna (2017)
  Finanssivalvonta. Blogi 22.11.2017
 • Korkeamäki, Timo; Virk, Nader; Wang, Haizhi; Wang, Peng (2018)
  BOFIT Discussion Papers 19/2018
  We analyze preferences of foreign institutional investors in the Chinese stock market in a sample that covers 2003 to 2014. We find foreign investors changed their investment behavior during the sample period from generic patterns found in much of the world to China-specific patterns. The results suggest that foreign institutions learned to adjust their investment behavior to account for unique features of the Chinese market.
 • Kuussaari, Harri; Putkuri, Hanna (2011)
  Bank of Finland. Financial market report 2
  Investments by Finnish credit institutions, insurance corporations and employment pension funds in debt securities of euro area governments and MFIs are very modest compared with their other foreign claims. Investments in the highest-rated government bonds have increased in 2011 while investments in debt securities of periphery countries have declined.
 • Manninen, Otso (2016)
  Bank of Finland. Bulletin 2/2016
  A significant proportion of the world’s investment assets lie with companies whose business activities produce large emissions of carbon dioxide. In the future, climate policy emissions restrictions will affect these companies’ ability to operate, which could lower their value. The consequence could be a substantial risk for investors who do not make timely provision against this ‘carbon risk’. The fact that the carbon risk is hidden within investors’ investment portfolios will simply serve to undermine confidence between market actors.
 • Finanssivalvonta; FIN-FSA; Pääomamarkkinoiden valvonta (2021)
  Finanssivalvonta. Markkinat-tiedote 2/2021
  Keskustelutilaisuus kestävyysraportoinnista – IFRS Foundationin puheenjohtaja Erkki Liikanen kertoi globaalin kestävyysraportointisääntelyn käynnistämisestä 1 Sijoitusaiheinen keskustelu sosiaalisessa mediassa 4 IFRS-valvojat tekivät selvitykset luottoriskejä koskevista liitetiedoista rahoituslaitosten tilinpäätöksissä 6 Tarkastusvaliokuntien rooli ja toimintatavat Euroopan komission konsultaation ja tilintarkastusvalvojien arvioinnin kohteena 10
 • Koppanen, Juuso (2018)
  Euro & talous. Blogi
  Mietitkö koskaan, millaisiin rahastoihin ammattimaiset sijoittajat sijoittavat? Entä missä sektoreissa tai maissa he näkevät kasvupotentiaalia? Suomen Pankin uusi pääomarahastotilasto vastaa näihin kysymyksiin. Suomen Pankki on kerännyt vuoden 2015 alusta alkaen tilastotietoa pääomarahastojen taseista ja nyt tätä tilastoa aletaan julkaista myös yleisölle.
 • Kuusela, Mikko (2018)
  Finanssivalvonta. Blogi 8.2.2018
  Työeläkeyhtiöt julkistavat vuoden 2017 tuloksiaan. Yksi mediaa ja kansalaisia kiinnostava asia on sijoitusten tuotto. Mennyt vuosi on ennakko-odotuksiltaan tässä suhteessa varsin hyvä. Mutta mitä sijoitusten oikeastaan pitäisi tuottaa?
 • Ahoniemi, Katja; Putkuri, Hanna (2021)
  Bank of Finland. Bulletin 1/2021
  The Nordic residential and commercial real estate markets recovered quickly from the first wave of the COVID-19 pandemic. House sales and property investment flows have been strong despite the uncertain economic outlook. The rise in house prices – even rapid in some regions – and growth in lending emphasise the existing vulnerabilities of Nordic banks. On the property investment market, the pandemic has reinforced ongoing trends, such as growth in the share of residential property in professional real estate investors’ portfolios.
 • Finansinspektionen (2017)
  Finansinspektionen skickade den 17 maj 2016 en förfrågan till de fondbolag, vilka i sitt produktutbud har aktiefonder som är registrerade i Finland och som huvudsakligen placerar i finländska aktier. Utredningens målgrupp omfattade 15 fondbolag. Vid bedömningen av observationerna av utredningen är det viktigt att märka att målgruppen innehåller fonder som har olika placeringspolicyn.
 • Pylkkönen, Pertti (2011)
  Suomen Pankki. Rahoitusmarkkinaraportti 1
  Työeläkeyhtiöiden sijoitusten tuotot nousi-vat viime vuonna vajaaseen 11 prosenttiin. Hyvien tuottojen ansiosta niiden toiminta-pääomat suhteessa vastuuvelkaan vahvis-tuivat.
 • Ahoniemi, Katja; Putkuri, Hanna (2021)
  Euro & talous 1/2021
  Pohjoismaiset asunto- ja liikekiinteistömarkkinat toipuivat nopeasti koronapandemian ensimmäisestä aallosta. Asuntokauppa ja kiinteistösijoitukset ovat olleet vahvassa vedossa talousnäkymien epävarmuudesta huolimatta. Asuntojen hintojen paikoitellen nopea nousu ja lainanannon kasvu korostavat jo aiemmin tunnistettuja pohjoismaisten pankkien haavoittuvuuksia. Kiinteistösijoitusmarkkinoilla pandemia on voimistanut jo pidempään käynnissä olleita trendejä, kuten asuinkiinteistöjen osuuden kasvua ammattimaisten kiinteistösijoittajien salkuissa.