Browsing by Subject "tilastot"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 21-40 of 376
 • Lehtonen, Martti; Jokinen, Helka (1998)
  Bank of Finland. Bulletin 72 ; 3 ; March
 • Leino, Topias (2011)
  Suomen Pankki. BoF online 4/2011
  The purpose of this paper is to present an overview on how the new standards change the calculation and presentation of FDI statistics and to illustrate the effects of these changes on Finland's FDI positions, based on 2008 data. The specific focus of the paper is on FDI positions (or FDI stocks). Corresponding changes will also be implemented for FDI flows (or FDI transactions) and on FDI income data, but these are not explicitly covered in this paper.
 • Lehtonen, Martti; Jokinen, Helka (1998)
  MARKKA & TALOUS 1
 • Hilpinen, Jorma (1992)
  Suomen Pankin tilasto-osaston työpapereita; Bank of Finland statistics department working papers 6/1992
  Samalla sarjanumerolla ilmestynyt myös suomeksi.
 • Toivanen, Mervi (2000)
  Suomen Pankin tilasto-osaston työpapereita; Bank of Finland statistics department working papers 3/2000
 • (2001)
  Euroopan keskuspankki. Kuukausikatsaus Huhtikuu
  Rahapolitiikan harjoittamisessa tarvitaan rahataloutta ja pankkitoimintaa, rahoitusmarkkinoita, maksutasetta ja rahoitustilinpitoa kuvaavien indikaattorien lisäksi myös monia yleisiä taloustilastoja, joiden on oltava ajan-tasaisia ja luotettavia.Näitä tilastoja tarvitaan euroalueen hintakehitysnäkymiä ja hintavakautta uhkaavien riskien arvioinnissa.Elokuussa 2000 ilmestyneessä julkaisussa "Yleisiä taloustilastoja koskevat Euroopan keskuspankin tilastovaatimukset" selostetaan, millaisia indikaattoritietoja hinnoista ja kustannuksista, tuo-tannosta ja kysynnästä sekä työmarkkinoista ja ulkomaankaupasta tarvitaan. Näitä koskeviin tilastoihin keskitytään myös EMUn tilastovaatimuksia koskevassa toimintasuunnitelmassa (jäljempänä EMU-toiminta-suunnitelma), jonka Euroopan komissio (Eurostat) on laatinut yhteistyössä EKP:n kanssa.Tässä artikkelissa tarkastellaan ja arvioidaan euroaluetta kuvaavien yleisten taloustilastojen tuottamista EKP:n tilastovaati-musten kannalta.Useille euroalueen tilastojen osa-alueille on määritelty yhteiset metodologiset standardit, ja myös tilastojen saatavuutta ja ajantasaisuutta on pystytty parantamaan.Puutteita on silti vielä jäljellä.Siksi EMU-toimintasuunnitelma ja siihen perustuvat yhteisön aloitteet tilastojen parantamiseksi ovat erittäin tär-keitä euroalueen tilastojen kehittämisessä edelleen.
 • (2003)
  Euroopan keskuspankki. Kuukausikatsaus Huhtikuu
  Tässä artikkelissa luodaan katsaus euroalueen yleisten taloustilastojen viimeaikaiseen kehitykseen ja suunniteltuihin tilastojen uudistuksiin.Euroalueen yleiset taloustilastot ovat ratkaisevan tärkeitä EKPn rahapolitiikan kannalta.Niiden kattavuus, vertailtavuus ja ajantasaisuus ovat kehittyneet vuodesta 1999 lähtien, ja erityisesti vuoden 2000 syksystä lähtien, jolloin EMUn tilastovaatimuksia koskeva toimintasuunnitelma hyväksyttiin. Tilastoja on kuitenkin kehitettävä vielä huomattavasti.Tämän työn painopisteet on määritelty uusissa Euroopan talouden pääindikaattoreissa, joihin sisältyy myös "first for Europe" -periaate.Euroopan talouden pääindikaattorit määrittelevät euroalueen tilastoja koskevat tulevien vuosien tavoitteet ja painopisteet.
 • Bank of Finland, Financial Markets and Statistics (2010)
  Bank of Finland. Financial statistics. Annual review
 • Bank of Finland, Financial Markets and Statistics (2011)
  Bank of Finland. Financial statistics. Annual review
 • Bank of Finland, Financial Markets and Statistics (2012)
  Bank of Finland. Financial statistics. Annual review
 • Bank of Finland, Financial Markets and Statistics (2013)
  Bank of Finland. Financial statistics. Annual review
 • Finlands Bank, Finansmarknads- och statistikavdelningen (2010)
  Finlands Bank. Finansiell statistik. Årsöversikt
 • Finlands Bank, Finansmarknads- och statistikavdelningen (2011)
  Finlands Bank. Finansiell statistik. Årsöversikt
 • Bank of Finland (2008)
  Bank of Finland. Finland's balance of payments. Annual Review
 • Bank of Finland (2009)
  Bank of Finland. Finland's balance of payments. Annual Review
 • Bank of Finland (2010)
  Bank of Finland. Finland's balance of payments. Annual Review
 • Bank of Finland (2011)
  Bank of Finland. Finland's balance of payments. Annual Review
 • Bank of Finland (2012)
  Bank of Finland. Finland's balance of payments. Annual Review
 • Bank of Finland (2013)
  Bank of Finland. Finland's balance of payments. Annual Review
 • Kariluoto, Jarmo (1996)
  Bank of Finland studies. A 98
  This study describes the compilation methods and source data for Finland's balance of payments and presents revised time series (starting from 1975) on the balance of payments. It also includes an examination of quality control of basic data and an evaluation of the quality of published balance of payments statistics. As a special topic, we analyse the breakdown by components of changes that have occurred in Finland's net international investment position, including those components that are not part of the regular balance of payments flows (ie valuation changes). Finland's balance of payments compilation methods have been thoroughly revamped in recent years. These changes have been essentially influenced by the lifting of foreign exchange control, which had been completed by the start of the l990s.As a result data collection has been revised so as to rely largely on surveys specifically designed for balance of payments purposes. The quality of Finnish balance of payments statistics has remained high during the period covered in this study. The 'errors and omissions' item stayed almost without exception within internationally accepted limits. Nonetheless, with the onset of the l990s the situation has changed in that it is now increasingly important to focus our attention on fluctuations in securities prices.