Browsing by Subject "vakuutus"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 21-40 of 212
 • Koskela, Laura; Ronkainen, Vesa; Puustelli, Anne (2008)
  Vakuutusvalvonta. Reports 1
  Raportissa tutustumme eräisiin yleisiin stokastisiin osake- ja korkomalleihin päähuomion ollessa pitkäntähtäimen simulaatioissa, jotka ovat tyypillistä mm. henki- ja eläkevakuuttamiselle. Pohdimme käytännön mallintamisen eri vaiheita Solvenssi II -projektin sisäisten mallien näkökulmasta.
 • Forsström, Kaisa (2020)
  Finanssivalvonta. Blogi 11/2020
  Vakuutustoimiala on velvollinen monelta osin jatkamaan toimintaansa mahdollisimman normaalisti myös poikkeuksellisissa olosuhteissa. Yhteiskunnallisestikin merkittävät vakuuttamisen prosessit vaikuttavat keskeisesti suomalaisten toimeentuloon mm. lakisääteisten vakuutusten, kuten tapaturman ja liikenteen vahinkojen korvaamiseen ja työttömyyden tai eläkeaikaisen toimeentulon turvaamiseen liittyen. Samoin yritysten toiminnan keskeytymiseen tai esimerkiksi terveydenhoitoon liittyviin vakuutuksiin kytkeytyvät asiat ovat olleet tänä keväänä keskeisesti esillä. Myöskään valvojan tehtävä ei ole kevään koronapandemian myötä muuttunut. Varmistamme vakuutustoimijoiden vakaata toimintaa, vakuutettujen etujen turvaamista, asianmukaisia menettelytapoja sekä näin myös yleistä luottamusta tähän toimintaan.
 • Suomen Pankki (2006)
  EURO & TALOUS. RAHOITUSJÄRJESTELMÄN VAKAUS. ERIKOISNUMERO
 • (2009)
  EURO & TALOUS. RAHOITUSJÄRJESTELMÄN VAKAUS. ERIKOISNUMERO Erikoisnumero
  Esipuhe 1 Yhteenveto 2 Toimintaympäristö 4 Pankki- ja vakuutussektori 14 Rahoitusmarkkinoiden infrastruktuuri 27 Rahoitusjärjestelmäpolitiikka 33 Liite: Suomen rahoitusmarkkinoiden kannalta merkittävä infrastruktuuri 50
 • (2008)
  EURO & TALOUS. RAHOITUSJÄRJESTELMÄN VAKAUS. ERIKOISNUMERO Erikoisnumero
  Esipuhe 1 Yhteenveto 2 Toimintaympäristö 4 Pankki- ja vakuutussektori 16 Rahoitusmarkkinoiden infrastruktuuri 29 Rahoitusjärjestelmäpolitiikka 39 Liite Suomen rahoitusmarkkinoiden kannalta merkittävä infrastruktuuri 52
 • Suomen Pankki (2004)
  EURO & TALOUS. RAHOITUSJÄRJESTELMÄN VAKAUS. ERIKOISNUMERO
 • Koskenkylä, Heikki (2004)
  Suomen Pankki. A 108
  Financial integration is key to the European Union?s growth and competitive strategies ? part of the Lisbon Strategy ? which aims at raising the EU to be the most competitive economic area in the world.A European Commission report states that the growth and employment effects of broadening and deepening integration will be considerable.The effects will be seen in household and companies? access to both financing and other financial services at rates below those of today and from a broader and more reliable array of services. Financial integration has advanced varyingly, hastened by market forces, technological development and the euro.Authorities play a crucial role in both the promotion of integration and stability, the maintenance of confidence in financial market activities, improved consumer protection, prevention of criminal misuse of the financial system and promotion of competitiveness. Integration is most advanced in the European debt markets and in the wholesale market for short-term debt instruments.Development within the retail banking sector has been slower.Households and small and medium-sized companies are still modest users of crossborder financial services.Infrastructures already in place in financial markets, concerning large-value payments, operate effectively and reliably at the cross-border level.Systems handling small-value payments still must be improved in order to provide as rapid and reasonably-priced transfer of payments across international borders as now happens with domestic transfers. Cross-border securities clearing and settlement continues to be inefficient and expensive.However many EU-level fora are looking to solve the perceived shortcomings in access to cross-border financial services and trade. The European Commission has actively furthered financial market integration, as too the ECB and the ESCB, both of which have made efforts to influence the development of an internal market within the financial markets, leading to close cooperation between the European Commission, European Council and ESCB. Keywords: financial markets, integration, clearing and settlement systems, structural change, regulation and supervision, stability
 • Finansinspektionen (2015)
  Statistik över försäkringsmäklarnas verksamhet år 2005-2014 med stöd av de berättelser över affärsverksamheten som försäkringsmäklarna skall tillställa Finansinspektionen.
 • Finansinspektionen (2016)
  Statistik över försäkringsmäklarnas verksamhet år 2006-2015 med stöd av de berättelser över affärsverksamheten som försäkringsmäklarna skall tillställa Finansinspektionen.
 • Finansinspektionen (2017)
  Statistik över försäkringsmäklarnas verksamhet år 2007-2016 med stöd av de berättelser över affärsverksamheten som försäkringsmäklarna skall tillställa Finansinspektionen.
 • Finansinspektionen (2009)
  Översikt och statistik över försäkringsmäklarnas verksamhet år 2008 med stöd av de berättelser över affärsverksamheten som försäkringsmäklarna skall tillställa Finansinspektionen.
 • Finansinspektionen (2018)
  Statistik över försäkringsmäklarnas verksamhet år 2008-2017 med stöd av de berättelser över affärsverksamheten som försäkringsmäklarna skall tillställa Finansinspektionen.
 • Finansinspektionen (2010)
  Översikt och statistik över försäkringsmäklarnas verksamhet år 2009 med stöd av de berättelser över affärsverksamheten som försäkringsmäklarna skall tillställa Finansinspektionen.
 • Finansinspektionen (2019)
  Statistik över försäkringsmäklarnas verksamhet år 2009-2018 med stöd av de berättelser över affärsverksamheten som försäkringsmäklarna skall tillställa Finansinspektionen.
 • Finansinspektionen (2011)
  Statistik över försäkringsmäklarnas verksamhet år 2010 med stöd av de berättelser över affärsverksamheten som försäkringsmäklarna skall tillställa Finansinspektionen.
 • Finansinspektionen (2012)
  Statistik över försäkringsmäklarnas verksamhet år 2011 med stöd av de berättelser över affärsverksamheten som försäkringsmäklarna skall tillställa Finansinspektionen.
 • Pylkkönen, Pertti (2006)
  Bank of Finland. Financial market report 3
  Profitability and capital adequacy in the insurance sector weakened in the second quarter of 2006, as a result of a decline in asset prices. But the aggregate capital adequacy of insurance corporations is still good.
 • Pylkkönen, Pertti (2005)
  Bank of Finland. Financial market report 3
  The financial performance of most companies in the insurance sector has remained good. Total capital adequacy of the sector has improved in the first half of the year. Pension insurers' overall performance has improved notably.
 • Sirén, Tarja (Finanssivalvonta, 2012)
  Finanssivalvonta. Tutkimukset
  Tämä raportti sisältää pitkän ajan kuolevuusennusteen Suomessa vapaaehtoisesti henkivakuutetuille vakuutuslajeittain. Ennuste on tehty kahdessa vaiheessa. Ensiksi tehtiin pitkän ajan kuolevuusennuste Lee-Miller-menetelmällä Suomen väestölle sukupuolittain. Toiseksi estimoitiin korjauskertoimet vakuutuslajeittain Poisson-regressiolla. Näiden tulosten perusteella muodostettiin henkivakuutuksen vakuutuslajikohtainen pitkän ajan kuolevuusennuste sekä arvioitiin ennusteen luottamusvälit. Avainsanat - Nyckelord - Key words Vapaaehtoinen henkivakuutus, kuolevuusennuste, Lee-Miller, Poisson-regressio
 • Niittuinperä, Jari; Sinersalo, Mikko (2017)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit
  • Vastuuvelan muutokset seuraavat korkomarkkinoiden muutoksia • Yhtiöt täyttivät vakavaraisuuspääomavaatimuksen myös ilman siirtymätoimenpiteitä • Yhtiöt täyttivät selvästi vähimmäispääomavaatimuksen • Vakuutusten uusmyynti väheni merkittävästi vuonna 2016 • Henkivakuutusyhtiöiden sijoitustoiminnan tuotot olivat hyvät • Henkivakuutusyhtiöiden toimintaympäristö on haasteellinen