Browsing by Subject "vakuutuslaitokset"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 21-40 of 284
 • Finansinspektionen (2016)
  Direktionen 4 Läget på finansmarknaden 5 Finansinspektionens strategi 6 Bankfullmäktiges berättelse 2014 7 Sammanfattning av verksamheten 2015 8 Uppnåendet av Finansinspektionens mål för 2015 10 1 God riskhanteringsförmåga och intern styrning i företagen under tillsyn 11 2 Högklassigt kund- och investerarskydd 13 3 Resultatinriktat tillsyns- och annat myndighetssamarbete 14 4 Effektivering och utveckling av verksamheten 16 Den årliga diskussionen med finansmarknaden 17 Bedömning av ändringarna i tillsynen och tillsynsavgifterna 2016 18
 • Gaganis, Chrysovalantis; Hasan, Iftekhar; Pasiouras, Fotios (2013)
  Bank of Finland Research Discussion Papers 14/2013
  Published in Journal of Productivity Analysis, December 2013, Volume 40, Issue 3, pp 429-442
  This study investigates whether the capital market values the efficiency of firms. After tracing stock returns and efficiency changes of 399 listed insurance firms in 52 countries during the 2002-2008 period, the paper reports a positive and statistically significant relationship between profit efficiency change and market adjusted stock returns. However, there is no robust evidence that cost efficiency change is associated with stock returns. Keywords: Efficiency, insurance, stock returns. JEL: C22 C34 G22
 • Finanssivalvonta; Finansinspektionen; Financial Supervisory Authority (2021)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 30.6.2021
 • Pylkkönen, Pertti (2005)
  Bank of Finland. Financial market report 2
  The proportion of unit-linked pension insurance in life-insurance corporations' total premium income is growing rapidly. The weight of equity investment in pension insurers' investments is gradually increasing.
 • Topi, Jukka (2002)
  Suomen Pankki. Rahoitusmarkkinaraportti Kevät
  Euroopan tasolla rahoitusmarkkinoiden sääntelyn kehittäminen on viime aikoina pitkälti perustunut Euroopan rahoitusmarkkinoiden integrointiin tähtäävän, EU:n komission vuonna 1999 hyväksymän Financial Services Action Planin (FSAP) toteuttamiseen. Tavoitteena on saada toimintaohjelma toteutettua vuoteen 2005 mennessä. FSAP-ohjelman noin neljästäkymmenestä toimenpiteestä runsaat puolet oli huhtikuussa 2002 toteutettu
 • Pylkkönen, Pertti (2006)
  Bank of Finland. Financial market report 1
  Performance in the insurance sector, as in the other parts of the financial sector, was good, and insurance corporations' average capital adequacy improved markedly.
 • Pylkkönen, Pertti (2007)
  Bank of Finland. Financial market report 1
  Profitability and capital adequacy of Finnish insurance corporations remained good in 2006. The rise in long-term interest rates resulted in a decline in investment income compared to 2005.
 • Laakso, Jyrki (1995)
  Bank of Finland. Bulletin 69 ; 5 ; May
 • Finanssivalvonta; Finansinspektionen; Financial Supervisory Authority (2020)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 15.9.2020
 • Finanssivalvonta; Finansinspektionen; Financial Supervisory Authority (2021)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 30.6.2021
 • Finanssivalvonta; Finansinspektionen; Financial Supervisory Authority (2019)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 30.9.2019
 • Finanssivalvonta; Finansinspektionen; Financial Supervisory Authority (2020)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 31.3.2020
 • Nykänen, Marja (2016)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit
  Uuden Solvenssi II -vakavaraisuussääntelyn mukaan mitattuna henki- ja vahinkovakuutussektoreiden vakavaraisuus on hyvällä tasolla. Vuoden alussa voimaan tulleen sääntelyn mukaisista vakavaraisuuksista on saatu ensimmäisiä tietoja.
 • Finanssivalvonta (2016)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit
 • Finanssivalvonta; Finansinspektionen; Financial Supervisory Authority (2017)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 31.12.2017
 • Finanssivalvonta (2017)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit
 • Finanssivalvonta (2018)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 31.3.2018
 • Finanssivalvonta; Finansinspektionen; Financial Supervisory Authority (2019)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 31.3.2019
 • Lukjanov, Mikael (2018)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 30.6.2018
 • Sirén, Tarja (Finanssivalvonta, 2012)
  Finanssivalvonta. Tutkimukset
  Tämä raportti sisältää pitkän ajan kuolevuusennusteen Suomessa vapaaehtoisesti henkivakuutetuille vakuutuslajeittain. Ennuste on tehty kahdessa vaiheessa. Ensiksi tehtiin pitkän ajan kuolevuusennuste Lee-Miller-menetelmällä Suomen väestölle sukupuolittain. Toiseksi estimoitiin korjauskertoimet vakuutuslajeittain Poisson-regressiolla. Näiden tulosten perusteella muodostettiin henkivakuutuksen vakuutuslajikohtainen pitkän ajan kuolevuusennuste sekä arvioitiin ennusteen luottamusvälit. Avainsanat - Nyckelord - Key words Vapaaehtoinen henkivakuutus, kuolevuusennuste, Lee-Miller, Poisson-regressio