Browsing by Subject "valuuttavaranto"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 21-28 of 28
 • Rikkonen, Kaija-Leena (1989)
  Bank of Finland Research Discussion Papers 28/1989
  The purpose of this study is to establish a currency distribution for foreign exchange reserves of a central that would minimize the risks related to the increased exchange rate volatility. The study also addresses issues, such as the preservation of value of reserves, the numeraire currency, and the central bank's attitude towards risk. The portfolio chöice problem is solved through the mean-variance framework of expected returns. The uncertainty under consideration is sole1y due to exchange rate changes in case of nomina1 returns, and additionally due to changes i n the defl ator i n case of real returns, because the reserves are assumed to be invested in one-month Eurocurrency deposits. Three alternative expectations hypotheses of the exchange ra te behavior, namely (i) Random Wa1k, (ii) Open Interest Parity and (iii) modified interest parity (a1lowing for the existence of a risk premium) are employed for isolating the unexpected component of the exchange rate changes.
 • Laurila, Juhani (1982)
  Suomen Pankki. Yleistajuiset selvitykset. A 54/1982
 • (2000)
  Euroopan keskuspankki. Kuukausikatsaus 1 ; Tammikuu
  Euroopan yhteisön perustamissopimuksessa (perustamissopimus) ja Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännössä (EKPJ:n perussääntö) määrätään, että eurojärjestelmä, joka koostuu Euroopan keskuspankista (EKP) ja euron käyttöön ottaneiden jäsenvaltioiden kansallisista keskuspankeista, vastaa jäsenvaltioiden valuuttavarantojen hallussapidosta ja hoidosta.Sekä EKP:llä että kansallisilla keskuspankeilla on valuuttavarantoja.Eurojärjestelmän valuuttavaranto on tällä hetkellä noin 350 miljardia euroa, josta EKP:n osuus on noin 45 miljardia euroa.Eurojärjestelmä pitää valuuttavarantoa monista syistä. Tärkeimpiä operaatioita, joihin EKP:n valuuttavarantoa saatetaan periaatteessa tarvita, ovat valuuttainterventiot. Valuuttavarannon mahdollista käyttöä ajatellen ovat varannon sijoittamisen perustavoitteina sijoitusten turvallisuus ja likvidiys.Näissä rajoissa EKP:n valuuttavarantoa hoidetaan sen arvon maksimoimiseksi.Nämä tavoitteet heijastuvat myös EKP:n valuuttavarannon hoitoon tarvittavaan toimintakehikkoon, jota tässä artikkelissa tarkastellaan.Tällä hetkellä kansalliset keskuspankit hoitavat EKP:n valuuttavarantoa hajautetusti EKP:n puolesta EKP:n ohjeiden mukaan.Vaikka kansalliset keskuspankit hoitavatkin omia valuuttavarantojaan itsenäisesti, niiden operaatiot valuuttamarkkinoilla edellyttävät tietyn rajan ylittäessään EKP:n hyväksyntää sen varmistamiseksi, että operaatiot ovat sopusoinnussa eurojärjestelmän yhteisen rahapolitiikan kanssa. Perustamissopimuksessa edellytetään, että kansalliset keskuspankit siirtävät tarvittaessa lisää valuuttavarantosaamisia EKP:lle.
 • Lehmussaari, Olli-Pekka (1987)
  Suomen Pankki. D 64
  Tämän tutkimuksen keskeisenä tavoitteena on tutkia kansainvälisen rahajärjestelmän riskejä keskuspankin valuuttavarannon sijoittamispäätösten näkökulmasta. Analyysissä pyritään lähinnä selvittämään, kuinka keskuspankin preferenssit huomioon ottava valuuttavarannon valuuttajakauma tulisi määrittää. Koska käytännön sijoitustoiminnan kannalta kansainväliset pääomamarkkinat ovat riittävän likvidit ainoastaan viiden päävaluutan osalta, rajoitetaan analyysi neljän ja viiden valuutan sijoitussalkkujen tarkasteluun. Tämän seurauksena diversifiointi valuuttaindeksin painojen suhteessa ei, triviaaliratkaisuna, ole mielenkiintoinen. Lisäksi vaihtoehtoisia sijoituskohteita tietyssä valuutassa ei oteta huomioon ja sijoitusten maturiteettijakaumaan liittyvät ongelmat sivuutetaan.
 • Peltokangas, Risto (2000)
  EURO & TALOUS 3
  Suomen liittyessä talous- ja rahaliittoon vuoden 1999 alussa Suomen Pankki siirsi muiden talous-ja rahaliittoon kuuluvien jäsenmaiden keskuspankkien tavoin osan valuuttavarannostaan kansallisten keskuspankkien omistamalle Euroopan keskuspankille.Omien valuuttavarantojensa lisäksi kansalliset keskuspankit hallinnoivat aktiivisesti myös EKP:lle siirtämäänsä varantoa.Tässä artikkelissa keskitytään Suomen Pankin oman valuuttavarannon hallinnoimiseen.
 • Karhapää, Henna (2017)
  Euro & talous. Blogi
  Nousevien talouksien valuuttavarannot paisuivat 12-kertaisiksi yli 8 000 miljardiin dollariin vuosien 2000–2014 välisenä aikana ja kattoivat parhaimmillaan 2/3-osaa globaaleista valuuttavarannoista.
 • Erkkilä, Mika (2008)
  Bofit. Focus/Opinion. Asiantuntijan näkemys 7/2008
  Vladimir Putinin esittämien linjausten mukaan Venäjän pitäisi olla vuonna 2020 maailman viidenneksi suurin talous, ilmeisesti Yhdysvaltain, Kiinan, Japanin ja Intian jälkeen. Näin se olisi Euroopan suurin yksittäinen kansantalous. Maan pitäisi samalla muuttua myös "parhaaksi paikaksi ihmisen elää". Äskeisessä linjapuheessaan Dmitri Medvedev esitti neljä i-kirjaimella alkavaa avainta tähän valoisaan tulevaisuuteen: instituutiot, innovaatiot, infrastruktuuri ja investoinnit. Puhe on saanut kovin myönteisen vastaanoton sekä näiden iskulauseiden että yleisen lain kunnioittamista ja liberaaleja sääntöjä painottavan sisältönsä takia. Asia ei ole aivan näin yksinkertainen, edes periaatteellisella tasolla. Nykyaikaisen taloudellisen kasvun teorian lähtökohdat auttavat sen havaitsemisessa.
 • Simola, Heli (2015)
  BOFIT Policy Brief 2/2015
  Venäjän valuuttavaranto supistui viime vuonna huomattavasti erityisesti pääomien ulosvirtauksen seurauksena. Varanto on kuitenkin edelleen kohtalaisen suuri ja koostuu suurimmaksi osin likvideistä varoista, jotka tilastoidaan kansainvälisten käytäntöjen mukaisesti. Suuri osa Venäjän keräämistä öljyrahastoista sisältyy maan valuuttavarantoon, koska ne ovat keskuspankin hallinnoimia. Keskuspankki on sijoittanut ne likvideihin ulkomaisiin arvopapereihin. Tänä vuonna öljyrahastoja on alettu jälleen käyttää Venäjällä heikon talouskehityksen vauhdittamiseksi ja valtiontalouden alijäämän paikkaamiseksi. Varat on kuitenkin nostettu rahastoista ruplina, joten sillä ei ole ollut vaikutusta valuuttavarannon kokoon.