Browsing by series

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-14 of 14
 • Peisa, Paavo (1996)
  Suomen Pankki. A 96
  Tässä julkaisussa tarkastellaan Maastrichtin sopimukseen johtanutta kehitystä, sopimuksen määräyksiä kolmanteen vaiheeseen siirtymisestä sekä tulevan Euroopan keskuspankin toimintaa. Lisäksi kuvataan jäsenmaiden talouksien lähentymistä toisen vaiheen aikana sekä pohditaan, millaista Euroopan keskuspankin ja kansallisten keskuspankkien rahapolitiikka mahdollisesti on kolmannen vaiheen aikana.
 • Koskenkylä, Heikki (2004)
  Suomen Pankki. A 108
  Financial integration is key to the European Union?s growth and competitive strategies ? part of the Lisbon Strategy ? which aims at raising the EU to be the most competitive economic area in the world.A European Commission report states that the growth and employment effects of broadening and deepening integration will be considerable.The effects will be seen in household and companies? access to both financing and other financial services at rates below those of today and from a broader and more reliable array of services. Financial integration has advanced varyingly, hastened by market forces, technological development and the euro.Authorities play a crucial role in both the promotion of integration and stability, the maintenance of confidence in financial market activities, improved consumer protection, prevention of criminal misuse of the financial system and promotion of competitiveness. Integration is most advanced in the European debt markets and in the wholesale market for short-term debt instruments.Development within the retail banking sector has been slower.Households and small and medium-sized companies are still modest users of crossborder financial services.Infrastructures already in place in financial markets, concerning large-value payments, operate effectively and reliably at the cross-border level.Systems handling small-value payments still must be improved in order to provide as rapid and reasonably-priced transfer of payments across international borders as now happens with domestic transfers. Cross-border securities clearing and settlement continues to be inefficient and expensive.However many EU-level fora are looking to solve the perceived shortcomings in access to cross-border financial services and trade. The European Commission has actively furthered financial market integration, as too the ECB and the ESCB, both of which have made efforts to influence the development of an internal market within the financial markets, leading to close cooperation between the European Commission, European Council and ESCB. Keywords: financial markets, integration, clearing and settlement systems, structural change, regulation and supervision, stability
 • Kariluoto, Jarmo (1996)
  Bank of Finland studies. A 98
  This study describes the compilation methods and source data for Finland's balance of payments and presents revised time series (starting from 1975) on the balance of payments. It also includes an examination of quality control of basic data and an evaluation of the quality of published balance of payments statistics. As a special topic, we analyse the breakdown by components of changes that have occurred in Finland's net international investment position, including those components that are not part of the regular balance of payments flows (ie valuation changes). Finland's balance of payments compilation methods have been thoroughly revamped in recent years. These changes have been essentially influenced by the lifting of foreign exchange control, which had been completed by the start of the l990s.As a result data collection has been revised so as to rely largely on surveys specifically designed for balance of payments purposes. The quality of Finnish balance of payments statistics has remained high during the period covered in this study. The 'errors and omissions' item stayed almost without exception within internationally accepted limits. Nonetheless, with the onset of the l990s the situation has changed in that it is now increasingly important to focus our attention on fluctuations in securities prices.
 • Koskenkylä, Heikki (2003)
  Suomen Pankki. A 105
  Chapter 1 Leena Mörttinen - Kimmo Virolainen Overall developments in the Finnish financial markets 11 Chapter 2 Eija Salavirta - Katja Taipalus - Jukka Topi -Esa Jokivuolle - Kirsi Ripatti Money and capital markets 35 Chapter 3 Sampo Alhonsuo - Jarmo Pesola - Pertti Pylkkönen - Raoul Berglund - Timo Laakso - Hely Salomaa Financial intermediation and financial and insurance institutions 117 Chapter 4 Heli Paunonen - Timo Iivarinen - Kari Kemppainen - Jenni Koskinen Payment systems and instruments 213 Chapter 5 Hannu Karppinen - Katri Nuotio - Jarkko Karjalainen Financial market legislation 267 Chapter 6 Kimmo Virolainen - Kirsi Ripatti - Tommi Orpana Oversight of financial markets 301 Chapter 7 Juhani Turunen - Hely Salomaa Insurance legislation and supervision 351
 • Laurila, Juhani (1995)
  Suomen Pankki. A 94
  Suomen Pankki toimi Suomen ja Neuvostoliiton clearingtilien pitäjänä valtion lukuun koko sodan jälkeisen ajan vuoden 1990 loppuun.Ulkomaankaupan toimintaympäristön muuttuminen 1970-luvulta lähtien johti clearingmaksuliikenteen hoitamisessa ja clearingtiliehtojen noudattamisessa ongelmiin, joiden takia Suomen Pankki joutui puuttumaan alun perin ajateltua aktiivisemmin clearingin hoitoon.Tutkimuksessa selvitellään niitä syitä, joiden vuoksi keinot idänkaupan epätasapainon sekä maksu- ja rahoitusongelmien ratkaisemiseen eivät olleet riittäviä.Lisäksi tutkimuksessa vertaillaan Suomen ja Neuvostoliiton välistä clearingjärjestelmää muihin vastaaviin kahden- ja monenkeskisiin maksujärjestelmiin. Kokemukset Suomen ja Neuvostoliiton välisestä clearingistä tukevat käsitystä, että valtioiden väliset clearingmaksujärjestelmät hyödyttävät kauppaa vain tiukasti sovellettuina lähinnä sellaisissa oloissa, joissa pankkipalvelut sekä mahdollisuudet kahden- tai monenkeskiseen, vaihdettavilla valuutoilla käytävään kauppaan ovat rajoitetut tai puuttuvat.Clearingmaksujärjestelmän toimivuus edellyttää, että sitä käytetään lähinnä juoksevien maksujen, muttei luottojen, kanavointiin. Julkaisu sisältää runsaasti tietoa clearingin historiasta, toimintamekanismeista ja menettelytavoista, joten se sopii perus- ja lähdeteokseksi.
 • Hirvonen, Juhani; Virén, Matti (1996)
  Suomen Pankki. A 97
  Tutkimus perustuu noin 5 700 yritykselle tehtyyn kyselyyn.Kyselyn suoritti Suomen Pankki keväällä 1995. Kyselyyn saatujen vastausten perusteella käy selvästi ilmi, että käteisrahan käyttö yrityssektorilla on edelleenkin hyvin yleistä.Teollisuuden ja palvelualojen yrityksillä on käteisrahaa noin 1.5 mrd. markkaa eli lähes 15 % siitä käteisrahasta, joka on pankkien ulkopuolella. Käteisrahan määrä vastaa siten yhden päivän liikevaihtoa Luku on verraten suuri, jos mittapuuna käytetään aiempia arvioita niin kotimaasta kuin ulkomailtakin. Eniten käteisrahaa on vähittäiskaupan ja muiden palveluiden piirissä.Sen sijaan rakennustoiminnassa ja osin teollisuudessa käteisrahan määrät ovat pieniä. Vaikka käteisrahan määrä kasvaakin toimipaikan koon mukaan, supistuu käteisrahan ja liikevaihdon suhde hyvin selvästi. Todella suurissa yrityksissä käteisrahan suhteellinen määrä onkin olemattoman pieni. Käteisrahan määrät ja käteisrahan käyttö, eli osuus suoritetuista ja saaduista maksuista, noudattavat varsin samanlaista kaavaa niin toimialoittain kuin yritysten toimipaikkojen koonkin suhteen tarkasteltuna. Kyselyn mukaan yritysten saamista maksuista suoritetaan yhä runsaat 17 % käteisrahalla. Yritysten suorittamista maksuista osuus on kuitenkin vain hieman vajaat 6 %. Luvut ovat sopusoinnussa sen kanssa, mitä esimerkiksi kotitalouksien maksutavoista tiedettiin etukäteen. Sama käy ilmi myös ulkomaisista tutkimustuloksista, vaikkakin niitä on poikkeuksellisen vähän käytettävissä. Se, että yrityksissä on niinkin paljon käteisrahaa kuin edellä todettiin, viittaa siihen, että Suomessa käteisrahan hallussapitoon ei liity mitään suurempia selvittämättömiä ongelmia tai paradokseja. Silti on tarpeen edelleenkin laatia arvioita sektoreittaisista käteisrahakassoista ja niihin liittyvistä tunnusmerkeistä. Näiden arvioiden perusteella voidaan taas laatia ennusteita ja arvioita tulevien vuosien kehityksestä. Näitä ennusteita tarvitaan paitsi käteisrahan valmistustarpeiden arviointia varten myös koko rahahuollon suunnittelua varten. Euroopan unionin talous- ja rahaliiton myötä ennusteiden tarve on ymmärrettävistä syistä erityisen ajankohtainen.
 • Leinonen, Harry; Saarinen, Veikko (1998)
  Bank of Finland studies. A 101
  Regulation and control of payment system risks can be justified by the fact that, since payment Systems are an integral part of the financial sector infrastructure, disturbances therein can spread widely through the society.The payment system risks that need to be controlled are classified here in the following basic categories: credit risks; liquidity risks; environment risks; clearing and settlement risks; and operating risks.Payment systems subject to supervision are categorized by the payment media used, so that the risk profiles within in each category are as uniform as possible.The report also discussed means of reducing payment system risks. The report scrutinizes in particular the risks inherent in Finnish payment and settlement systems.In Finland overall payment system regulations and norms are based on legislation governing credit institutions, the Bank of Finland and the Financial Supervision Authority as well as on self-regulation.The Bank and the Financial Supervision Authority are jointly responsible for the supervision of Finnish payment systems.The Bank is responsible for controlling systemic risk and for overseeing payment systems as a whole, and the Financial Supervision Authority supervises and monitors individual credit institutions in respect of payment system risks. Because risks are constantly changing, regulation and supervision of payment systems need to be continually updated.As the new operating environment including the European Central Bank and the ESCB unfolds, new features will mark the supervision of payment systems and in general we will see more intense international cooperation in the area of payment systems.
 • Iivarinen, Timo; Heinonen, Harry; Lukka, Matti; Saarinen, Veikko (2003)
  Suomen Pankki. A 106
  This report begins by scrutinising regulation, supervision and risk management of payment systems, as well as risk analysis at a more general level.This is followed by an introduction to payment system supervision and regulation at the international level, with emphasis on the Bank for International Settlements (BIS), European Central Bank (ECB) and International Monetary Fund (IMF).Also included is a discussion of the proper role of national bodies, approached from the Finnish perspective.Payment system risks are discussed in terms of the writers' conceptions of the key risks involved and their classification and measurement.The payment system risk classifications and framework presented in this report can be systematically examined in terms of either specific types of systems and instruments or as an integrated whole.This framework is used to evaluate the risks of Finnish payment systems.A product-specific risk model is also introduced, which can be used for example by banks to evaluate the risks of specific payment transfer products and their importance.The model development was a joint project of the banks and public authorities.The report also presents means by which risks can be eliminated or reduced and explains how they have been alleviated in the Finnish payment systems.In this connection, the book describes - again in terms of the risks involved - Finnish interbank payment systems and how Finnish banks are linked to international payment systems. According to evaluations by the ECB and IMF, Finnish payment systems meet international standards and are relatively free of risks.Finally, a view is presented of the overall course of future developments in payment transfers.The primary trends cited are globalisation, electronification and integration of systems.Key words: payment systems, payments, regulation, supervision, risks
 • Rautava, Jouko (1996)
  Suomen Pankki. A 95
  Abstract 5 Preface 7 Introduction by Jouko Rautava 11 Financial Factors and Economic Development - Russian Dilemmas by Jouko Rautava 25 Monetary Policy in Russia by Glenn Hoggarth 53 Russian Banking Legislation and Supervision by Juhani Laurila 83 Russian Commercial Banks: a Banker's View by Ilkka Salonen 119 Capital Markets in Russia: Putting the Cart Before the Horse? by Lev M.Gelman and Alexandra G.Morozova 145 Payment Arrears and Russian Reforms by Inkeri Hirvensalo 167
 • Leinonen, Harry; Saarinen, Veikko (1998)
  Bank of Finland studies. A 100
  Julkaisussa kuvataan maksujärjestelmien riskejä ja niiden vähentämismahdollisuuksia sekä luodaan kehikko maksujärjestelmien valvonnalle. Valvontakehikkoa ja -menettelyjä tulee kehittää edelleen valvontatyöstä saatujen kokemusten sekä erityisesti EMI:n ja EKP:n kautta toteutettavan valmistelutyön perusteella. Raportti tarjoaa myös tietoa valvottaville valvonnan tavoitteista ja sisällöstä eli siitä, minkälaiseen ajatteluun valvonta perustuu.
 • Kariluoto, Jarmo (1995)
  Suomen Pankki. A 93
  Selvityksen tarkoitus on kuvata kattavasti Suomen maksutaseen laadintarnenetelmät ja tietolähteet sekä esitellä vuosien 1975-92 maksutaseen tilastoaikasarjat. Selvityksen laadinta on katsottu tarpeelliseksi lähinnä sen vuoksi, että Suomen maksutasetilastointiin on viime vuosina tehty lukuisia muutoksia ja ajan tasalla olevaa kokonaisesitystä aihepiiristä ei ole ollut saatavissa. Maksutasetilastointiin on erityisesti vaikuttanut Suomessa harjoitetun valuutansäännöstelyn purkaminen 1990-luvun alussa, minkä seurauksena maksutaseen tiedonhankinnassa on siirrytty laajalti kyselyiden käyttöön. Lisäksi maksutaseen laadintaa säätelevä kansainvälinen ohjeistus on uudistettu hiljattain: Myös huomattava osa Suomen maksutaseen historia-aikasarjoista on korjattu uusien luokitusten mukaisiksi selvityksen laadinnan yhteydessä.
 • Malkamäki, Markku (1996)
  Bank of Finland studies. A 99
  Suomen rahoitusmarkkinat, kuten rahoitusmarkkinat kansainvälisestikin, ovat kehittyneet yhä kiihtyvällä vauhdilla. Sääntelyn purkaminen, uudet rahoitusmarkkinatuotteet ja tekniikan kehitys ovat johtaneet rahoitusmarkkinoiden yhdentymiseen koko maailmassa. Euroopan rahoitusmarkkinoiden yhdentyminen on ollut perusteellista. Talous- ja rahaliiton kolmas vaihe syventää yhdentymistä edelleen niissä maissa, jotka siihen liittyvät. Tämä lisää kilpailua rahoitusalan toimijoiden ja kansallisten markkinoiden välillä, mikä aiheuttaa hyvin todennäköisesti huomattavia muutoksia Euroopan pankkijärjestelmien ja arvopaperimarkkinoiden rakenteisiin jo lähiaikoina, kun kilpailu mm. markkinaosuuksista ja markkinapaikkojen sijainnista kiristyy.
 • Lainela, Seija; Sutela, Pekka (1994)
  Suomen Pankki. A 91
  The book offers a survey of current economic conditions in the Baltic states, examining the problems that these countries are facing as well as their achievements to date.It begins by analyzing the initial conditions for transition in the Baltic states and the current economic situation.Macroeconomic stabilization is the cornerstone of a successful transition to the market economy, and therefore monetary and financial developments are central to the book.The discussion begins with a survey of one of the greatest success stories of the Baltic transition, the introduction of national currencies.Next, the fiscal and monetary policies pursued in these countries are studied, and Latvian fiscal policies are presented as a special case.Estonia has advanced the farthest in the development of the banking sector, and so Estonian experiences in this area are analyzed thoroughly.The book concludes with a wider theme: a discussion of the development of private initiative and its prerequisites in the Baltic states.
 • Sutela, Pekka (1993)
  Suomen Pankki. A 86
  Sisällysluettelo: Preface 5 Overview 9 by Pekka Sutela The Collapse of the Soviet Fiscal System:What Should be Done? 25 by Sergei Alexashenko Russia's Financial and Banking System 49 by Terhi Kivilahti, Jukka Kero and Merja Tekoniemi Russian Privatization Policies 81 by Seija Lainela and Pekka Sutela Russian Trade Policies with the West: 1992 and Beyond 111 by Pekka Sutela and Jukka Kero The External Debt of the Soviet Union and Russia 143 by Juhani Laurila Distribution of Taxes and Transfers in the Former Soviet Union 171 by Sergei Alexashenko