Browsing by Subject "IAS"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-1 of 1
  • Rahoitustarkastus (2000)
    Rahoitustarkastus tiedottaa 3/2000
    Suomalaisten pankkien kannattavuus tammi-kesäkuussa 2000 - Taulukko: Tuloslaskelman pääerät, mrd. mk Pankkikonsernien saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä sekä talletukset 30.6.2000 - Taulukko: Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä - Taulukko: Talletukset Pankkitukea saaneiden yhteisöjen luottotappiot 26 mrd. markkaa vuosina 1991-1999 - Julkinen pankkituki 40 mrd. markkaa - Viimeinen selvitys luottotappioista Pankkipalveluiden tarjoaminen Internetissä riskienhallinnan ja tietoturvallisuuden näkökulmasta - Mitä tarkoitetaan verkkopankkipalveluilla? Peruspankkitoiminnan ja verkkopankkitoiminnan tuotekohtainen vertailu - Euroopan komissiolta tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille; Pörssiyhtiöiden laadittava konsernitilinpäätöksensä IAS-suosituksia noudattaen viimeistään vuodesta 2005 alkaen FATF julkisti 15 maata, joiden rahanpesun vastaiset toimenpiteet eivät ole riittäviä; Rata ja VVV kehottavat valvottaviaan varovaisuuteen - Mikä on FATF? Tapahtumakatsaus - Nimitys Rahoitustarkastuksessa - Kansainvälisten finanssipakotteiden noudattamisen valvonta Ratan valvomissa yhteisöissä - Internet voi olla osakeanneissa ja -myynneissä ainoa merkintäkanava - Euroopan komissiolta suositus pankkien ja muiden rahoituslaitosten tilinpäätöksessä rahoitusinstrumenteista annettavista lisätiedoista - Epäily kurssin vääristämisestä annettu poliisille esitutkintaan - Seuraava Rahoitustarkastus tiedottaa -tiedote