Browsing by Subject "IAS-standardit"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-3 of 3
 • Rahoitustarkastus (2001)
  Rahoitustarkastus tiedottaa 2/2001
  Kansainvälisten standardien soveltaminen rahoitusmarkkinoiden valvonnassa - Keskeisimmät standardeja asettaneet elimet - Standardien laajuus ja luonne vaihtelee - Keskeisimmät finanssimarkkinoiden toimintaan ja valvontaan liittyvät kansainväliset suositukset Suomalaisten pankkien kannattavuus ja vakavaraisuus tammi-maaliskuussa 2001 - Taulukko: Tuloslaskelman pääeriä ja tunnuslukuja Pankkikonsernien saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä sekä talletukset 31.3.2001 - Taulukko: Saamiset yleisöltä julkisyhteisöiltä - Taulukko: Talletukset - Taulukko: Rahastoyhtiöiden markkinaosuudet hallinnoitavien sijoitusrahastojen pääomien mukaan 31.3.2001 Valuuttakaupan selvitysriski supistunut pankeissa selvästi, mutta sitä tulee supistaa edelleen - Mikä on pankin valuuttakaupan selvitysriski? Sisäinen valvonta Ratan tarkastusten painoalueena Baselin pankkivalvontakomitealta keskustelupaperi valvojan ja tilintarkastajan suhteesta Tapahtumakatsaus - Tilinpäätössäännöstöt muuttumassa - FESCOon uusia työryhmiä valmistelemaan IAS-standardien käyttöönottoa ja noudattamisen valvontaa - Luottolaitokset noudattavat hyvin Ratan kirjanpito- ja tilinpäätösmääräyksiä, ohjeiden ja suositusten noudattamisessa toivomisen varaa - Seuraava Rahoitustarkastus tiedottaa tiedote
 • Rahoitustarkastus (2002)
  Rahoitustarkastus tiedottaa 3/2002
  Suomalaisten pankkien kannattavuus ja vakavaraisuus tammi-kesäkuussa 2002 - Taulukko 1. Suomalaisten pankkien tuloslaskelman pääerät tammi-kesäkuussa 2002 - Taulukko 2. Pankkikonsernien vakavaraisuustiedot Rahastosijoittamisen palkkiot - Mistä tietoa sijoitusrahaston palkkioista? Talletussuojarahasto turvaa asiakkaiden talletukset 25 228 euroon saakka - Talletussuojarahasto Esitysluonnos uudeksi laiksi Rahoitustarkastuksesta lausuntokierroksella Rahoitustarkastuksen toimivaltuuksia halutaan laajentaa ja hallintoa kehittää - Ratan esitysluonnoksesta antama lausunto Sähköisten palvelujen kehittyminen tuo haasteita rahoitusmarkkinoille - Mitä on sähköinen raha? - Luottolaitoslain soveltamisala laajenemassa ns. maksuliikeyhteisöihin Pörssiyhtiön tilinpäätös kansainvälistyy – kansallinen näkökulma kirjanpitoon poistuu - Tällä hetkellä voimassa olevat IAS-standardit Rata selvitti pankkien sisäisen valvonnan toimivuutta ja operatiivisten riskien hallinnan tasoa - AIB:n tapaus Tapahtumakatsaus - Työryhmä selvittämään keskenään kilpailevien säästö-, sijoitus- ja henkivakuutustuotteiden sääntelyä - Vakavaraisuusuudistuksen vaikutusten arviointia koskeva selvitys - Seuraava Rahoitustarkastus tiedottaa -tiedote
 • Rahoitustarkastus (2003)
  Rahoitustarkastus tiedottaa 5/2003
  IAS-tilinpäätösinformaation tavoitteena tukea sijoittajan päätöksentekoa IAS-tilinpäätös vain osalle luottolaitoksia pakollinen Nordean tavoite organisoitua eurooppayhtiöksi: valvonta keskittyy Ruotsiin Tehokas markkinakuri edellyttää pääomavaatimusten julkistamista Vakavaraisuutta koskevassa direktiiviluonnoksessa pyritty ottamaan huomioon EU:n erityispiirteet Rahoitustarkastus arvio valvottavien riskinkantokykyä säännöllisesti Tyytyväisyys rataan lisääntynyt Listatun yhtiön ostaminen Rahoitustarkastus kannattaa työryhmän ehdotusta uudeksi osakeyhtiölaiksi Arvopaperilautakunnan ratkaisuja Tapahtumakatsaus