Browsing by Subject "J18"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-1 of 1
  • Kinnunen, Helvi (2002)
    Suomen Pankin keskustelualoitteita 28/2002
    Julkisen talouden rahoituspohjan kestävyys väestön vanhetessa on kiistaton ongelma Suomessa kuten useissa muissakin länsimaissa. Työikäisen väestön väheneminen, työvoiman ikääntyminen ja hyvin vanhojen ihmisten lukumäärän kasvu on vaikea yhdistelmä julkisen talouden kestävyyden näkökulmasta.Epäedulliseksi muuttuvalla ikärakenteella on pitkäaikaiset vaikutukset julkisen talouden tasapainoon ja liikkumavaraan.Suureksi jäänyt rakenteellinen työttömyys ja työvoiman keski-iän nousu lähivuosina heikentävät julkisten palveluiden rahoitusperustaa.Vuoteen 2004 saakka ulottuvan Suomen Pankin ennusteen jatkoksi tehdyt laskelmat osoittavat, että jos eläkkeelle hakeutuminen ei selvästi muutu, paineet verotuksen kiristämiseen lähivuosina ovat ilmeiset. Laskelmat osoittavat, että eläkeuudistus ei riitä purkamaan ikääntymisestä aiheutuvia verotuksen kiristämispaineita.Jos eläkeuudistuksen lisäksi julkisen palvelutuotannon tuottavuutta saataisiin kohennettua, ikääntyminen ei välttämättä johtaisi verotuksen kiristämiseen. väestön ikääntyminen, veroaste, eläkeuudistus, julkisen palvelutuotannon tehokkuus JEL-luokittelu: H55, H62, J11, J18