Browsing by Subject "NAIRU"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-3 of 3
 • Rasi, Chris-Marie; Viikari, Jan-Markus (1998)
  Suomen Pankin kansantalouden osaston työpapereita 2/98
  Tässä tutkimuksessa estimoidaan NAIRU ja potentiaalinen tuotanto Suomen neljännesvuosiaineistolla periodille 1982:1-1996:4. Menetelmä on rakenteellisten aikasarjamallien/ havaitsemattomien komponenttien (STM/UC)-menetelmä, jossa molemmat havaitsemattomat muuttujat estimoidaan yhtäaikaa mallin muiden parametrien kanssa. Identifioinnissa käytetään Okunin lain ja Philips-käyrän vakiintuneita spesifikaatioita.Havaitsemattomat muuttujat mallitetaan stokastisina trendeinä ja ne kytketään havaittuihin muuttujiin tuotantoon, työttömyysasteeseen ja inflaatiovauhtiin.
 • Obstbaum, Meri; Sariola, Mikko (2017)
  Bank of Finland. Bulletin 3/2017
  After the recession following the financial crisis, the US economy has already been growing for 7 years at an average pace of 2%, and the euro area, too, is witnessing a fourth consecutive year of growth. In both regions, the gradual acceleration of economic growth and the strengthening of the labour market have, however, taken place without the build-up of significant price and wage pressures. This raises the question as to how far the economy can still be from its potential output, thus highlighting the need to critically review estimates of the extent of spare capacity in the economy and on the labour market.
 • Obstbaum, Meri; Sariola, Mikko (2017)
  Euro & talous 3/2017
  Finanssikriisiä seuranneen taantuman jälkeen Yhdysvaltain talous on kasvanut jo 7 vuotta keskimäärin 2 prosentin vauhtia, ja euroalueellakin kasvu jatkuu jo neljättä vuotta. Molemmilla alueilla talouskasvun asteittainen kiihtyminen ja työmarkkinoiden vahvistuminen ovat kuitenkin toteutuneet ilman merkittäviä hinta- ja palkkapaineita. Tämä herättää kysymyksen, kuinka kaukana talous vielä voi olla tuotantopotentiaalistaan, ja korostaa siten tarvetta tarkastella kriittisesti arvioita talouden ja työmarkkinoiden vapaan kapasiteetin määrästä.