Browsing by Subject "T2S"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-19 of 19
 • Koskinen, Jenni (2015)
  Bank of Finland. Bulletin 2/2015
  Finnish securities settlement and custody servicing is undergoing a major reform. The timetable is tight. The controlled execution of the projects, on time, is essential due to the systemic importance of the securities markets infrastructure and the competitiveness of the Finnish markets. The reform is based on the EU Regulation on central securities depositories, and the centralised platform for securities settlement, preparations for which have been headed by the ECB. These projects are considerable in terms of scale and are necessary for achieving sustainable cost and risk reductions.
 • Ripatti, Kirsi (2016)
  Euro & talous. Blogi
  Maksaminen ja sitä tukevat järjestelmät ovat kehittyneet viimeisen kymmenen vuoden aikana merkittävien innovaatioiden kautta.
 • Koivuniemi, Emilia (2006)
  Suomen Pankki. Rahoitusmarkkinaraportti 3
  Euroopan keskuspankki (EKP) tutkii parhaillaan mahdollisuutta liittää arvopaperien selvitys TARGET 2-järjestelmään. Toteutuessaan tämä TARGET 2-Securities - nimeä kantava aloite korvaisi euroalueen nykyiset, monimuotoiset tekniset ratkaisut.
 • Koivuniemi, Emilia (2006)
  Bank of Finland. Financial market report 3
  The European Central Bank (ECB) is currently exploring the possibility of connecting a securities settlement platform to the TARGET2 system. This initiative, referred to as TARGET2-Securities, would replace the complex technical solutions currently used in the euro area.
 • Koivuniemi, Emilia (2006)
  Bank of Finland. Financial market report 3
  The European Central Bank (ECB) is currently exploring the possibility of connecting a securities settlement platform to the TARGET2 system. This initiative, referred to as TARGET2-Securities, would replace the complex technical solutions currently used in the euro area.
 • Ripatti, Kirsi (2020)
  Euro & talous. Blogi
  Joulukuussa 2017 EKP:n neuvosto päätti käynnistää nykyisen TARGET2-järjestelmän ja Target2 Securities (T2S) -järjestelmän teknisesti yhdistävän ns. T2-T2S konsolidaatioprojektin ja yhteistä eurooppalaista vakuushallintajärjestelmää tavoittelevan ECMS-projektin toteutuksen. T2-T2S oli tarkoitus ottaa käyttöön marraskuussa 2021 ja ECMS vuotta myöhemmin marraskuussa 2022. Sitten tuli korona, joka painoi jarrua.
 • Korhonen, Kari (2008)
  Suomen Pankki. Rahoitusmarkkinaraportti 2
  Eurojärjestelmän hanke kehittää euroalueelle yhtenäinen arvopaperien selvitysjärjestelmä (TARGET2-Securities, T2S) on lähestymässä tärkeää päätöksentekovaihetta. Arvopaperikeskusten odotetaan ilmaisevan kiinnostuksensa hankkeen jatkokehitykseen heinäkuun alussa keskusteltuaan keskeisten käyttäjien kanssa tulevaisuuden tarpeista. EKP:n neuvoston on määrä päättää järjestelmän määrittely-vaiheen aloittamisesta kesän aikana.
 • Ripatti, Kirsi (2018)
  Euro & talous. Blogi
  Toukokuun ensimmäinen viikonloppu ja sitä seurannut maanantai 7.5. oli tärkeä kotimaiselle arvopaperimarkkinalle. Silloin otettiin käyttöön Suomen arvopaperikeskuksen Euroclear Finlandin (EFi) uuden arvopaperikeskusjärjestelmän Infinityn toinen vaihe. Joukkovelkakirjamarkkina siirtyi uuteen järjestelmään jo vuonna 2015. Nyt järjestelmä on käytössä kaikille instrumenteille, kun osakemarkkinakin siirtyi käyttämään sitä.
 • Peltoniemi, Teemu (2020)
  Euro & talous 4/2020
  Suomen Pankki ylläpitää ja kehittää yhteistä eurooppalaista rahoitusmarkkinainfrastruktuuria ja toimii järjestelmien asiantuntijakeskuksena suomalaisille ja pohjoismaisille pankeille. Suomen Pankki toimii rahoitusmarkkinoilla myös useissa eri operatiivisissa rooleissa, jotka liittyvät mm. Suomen Pankin oman valuuttavarannon hoitamiseen ja rahapolitiikan luotto-operaatioiden toteuttamiseen.
 • Korhonen, Kari (2008)
  Bank of Finland. Financial market report 2
  The Eurosystem's initiative to create a harmonised securities settlement system (TARGET2-Securities, T2S) for the euro area is reaching an important moment of decision. Central securities depositories are expected to express their interest in participating in the development of the project by the beginning of July, after discussions with the key users on their future needs. The Governing Council of the ECB is scheduled decide in summer 2008 whether to proceed to the system specification phase.
 • Rantalainen, Kristina (2007)
  Suomen Pankki. Rahoitusmarkkinaraportti 1
  Eurojärjestelmän aloite arvopaperikaupan selvityksen tehostamiseksi etenee käyttäjä-vaatimusten laadintavaiheeseen. Yhteisen teknisen alustan rakentaminen toteutetaan TARGET2-järjestelmän kylkeen.
 • Rantalainen, Kristina (2007)
  Bank of Finland. Financial market report 1
  The Eurosystem's initiative for improving the efficiency of settlement services for securities transactions is moving to the next phase the specification of user requirements. The common technical platform will be based on the TARGET2 payment system solution.
 • Myller, Marko (2007)
  Bank of Finland. Financial market report 4
  The Eurosystem's TARGET2-Securities concept aimed at harmonising the European settlement infrastructure also supports the direct holding of securities. A public consultation has been launched; market participants should study the user requirements.
 • Myller, Marko (2007)
  Suomen Pankki. Rahoitusmarkkinaraportti 4
  Eurojärjestelmän TARGET2-Securitieshankkeen konsepti tukee myös arvopapereiden suoraa omistusta. Tavoitteena on harmonisoida eurooppalaista selvitysinfrastruktuuria. Markkinakonsultaatio on käynnistymässä - kaikkien markkinaosapuolien on syytä käydä huolella lävitse käyttäjävaatimukset.
 • Korhonen, Kari; Rantalainen, Kristina (2007)
  EURO & TALOUS 2
  Euroopan keskuspankin neuvosto päätti huhtikuun 2007 lopussa, että eurojärjestelmä alkaa suunnitella markkinaosapuolten kanssa yhteistä teknistä järjestelmäalustaa arvopaperikauppojen selvitystä varten. Suunnitteluun osallistuu arvopaperikeskusten edustajien lisäksi pankkien ja välittäjien edustajia. Hankkeen tavoitteena on parantaa yli kansallisten rajojen solmittujen arvopaperikauppojen selvityksen tehokkuutta ja arvopaperimarkkinoiden kilpailukykyä. Tämän TARGET2-Securities-nimellä tunnetun hankkeen on tarkoitus konkretisoitua vuonna 2013, jolloin keskus-pankit voivat tarjota uusia palveluja rahoitusmarkkinoille
 • Koponen, Risto (2012)
  Suomen Pankki. Rahoitusmarkkinaraportti 2
  TARGET2-Securities (T2S) on euroalueen keskuspankkien tarjoama yhteinen arvo-paperien toimituksen laitealusta. T2S-alusta otetaan Euroopassa laajalti käyttöön, sillä suurin osa EU-alueen arvopaperikeskuksista - Suomen kansallinen arvo-paperikeskus mukaan lukien - on sitoutunut siihen. Euroclear Finland on ottamassa T2S-laitealustan käyttöön vuoden 2016 jälkipuoliskolla kerroksellista tilimallia soveltaen.
 • Peltoniemi, Teemu (2020)
  Bank of Finland. Bulletin 4/2020
  The Bank of Finland maintains and develops the common European financial market infrastructure and is a centre of expertise in systems for Finnish and Nordic banks. It also has several different operational roles on the financial markets, for example connected with the management of its own foreign exchange reserves and monetary policy credit operations.
 • Koskinen, Jenni (2015)
  Euro & talous 2/2015
  Suomen arvopapereiden selvitys- ja säilytyspalveluiden markkinat uudistuvat merkittävästi. Uudistuksen aikataulu on tiukka. Hankkeiden hallittu läpivienti ajoissa on välttämätöntä arvopaperimarkkinoiden infrastruktuurin systeemisen merkityksen ja Suomen markkinoiden kilpailukyvyn tähden. Uudistuksen taustalla ovat EU:n arvopaperikeskusasetus sekä arvopaperiselvityksen keskitetty järjestelmäalusta, jota on valmisteltu EKP:n vetämänä. Nämä mittaluokaltaan huomattavat hankkeet ovat välttämättömiä nykyistä tehokkaamman ja riskittömämmän markkinainfrastruktuurin luomiseksi.
 • Ripatti, Kirsi (2021)
  Euro & talous. Blogi
  Facebook muistutteli taannoin tulleen 6 vuotta siitä, kun olin yhteisen eurooppalaisen arvopaperikaupan selvitysalustan, TARGET2-Securities’n eli T2S:n avaustilaisuudessa. Aika rientää. Eurooppalaisia arvopaperikaupankäynnin jälkeisiä toimintoja sujuvoittava selvitysjärjestelmä on ollut käytössä kesästä 2015 alkaen ja siinä on mukana 21 eurooppalaista arvopaperikeskusta. T2S toimittaa keskimäärin 700 000 tapahtumaa päivässä sekä euroissa että Tanskan kruunuissa.