Browsing by Subject "kaasu"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-2 of 2
  • Simola, Heli; Solanko, Laura (2017)
    BOFIT Policy Brief 3/2017
    Tähän katsaukseen on koottu kymmenen tiivistä artikkelia, jotka antavat yleiskuvan Venäjän öljy- ja kaasusektorin nykytilanteesta ja näkymistä. Artikkelit ovat itsenäisiä ja yhdessä ne antavat monipuolisen kuvan öljy- ja kaasusektorin kehityksestä ja sektorin merkityksestä Venäjän taloudessa. Öljysektori tuottaa Venäjälle enemmän vienti- ja verotuloja, mutta kaasusektori on avainasemassa erityisesti kotimarkkinoiden näkökulmasta. Venäjän öljyn tuotannon ja viennin odotetaan lähivuosina kasvavan korkeintaan hitaasti, koska tuotannon voimakkaampi lisääminen vaatisi enemmän investointeja. Sekä öljyn tuotannossa että etenkin viennissä kasvun painopiste on siirtynyt itään päin ja Kiinasta on tullut yksi Venäjän tärkeimmistä vientimarkkinoista. Maakaasun tuotannon kasvua taas rajoittavat pikemmin kysyntä- kuin tarjontatekijät ja kaasun tuotanto pysyy jatkossakin keskittyneenä nykyisille sijoilleen Venäjän arktisilla alueilla. Suunnitelmista huolimatta maakaasun vientimarkkinat ovat edelleen pääosin lännessä rajallisen kuljetusinfrastruktuurin vuoksi. Sekä Venäjän että kansainvälisen öljy- ja kaasusektorin tarkastelua vaikeuttavat tilastointiin liittyvät kysymykset.
  • Kaaresvirta, Juuso; Kerola, Eeva; Nuutilainen, Riikka; Parviainen, Seija; Solanko, Laura (2020)
    BOFIT Policy Brief 14/2020
    Kiina on maailman ylivoimaisesti suurin energiankuluttaja. Maan energiankysynnällä on keskeinen sija maailman energiankulutuksen ja päästöjen kehityksessä sekä raaka-ainemarkkinoilla. Yhä suurin osa energiatarpeesta tuotetaan ilmaston näkökulmasta haitallisella kivihiilellä, vaikka esimerkiksi ydinvoiman ja uusiutuvan energian kapasiteettia on kasvatettu voimakkaasti. Kotimainen kulutus on kasvanut energiantuotantoa nopeammin, jolloin riippuvuus tuontiraaka-aineista on kasvanut. Kiina on niin ikään maailman suurin saastuttaja, joten sen tavoitteet energiantuotannon puhdistamisesta ovat koko maailman päästöjen vähentämisen kannalta keskeisiä. Tähän julkaisuun on koottu kymmenen itsenäistä, lyhyttä artikkelia Kiinan energiasektorista, sen viimeaikaisesta kehityksestä ja eri energiamuotojen merkityksestä maan energiantarpeessa.