Browsing by Subject "ulkoistaminen"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-5 of 5
 • Seidel, Tobias (2008)
  Suomen Pankki. BoF online 2008/2
  1 Introduction 3 2 The standard argument 4 2.1 Flexible labour markets 5 2.2 Rigid labour markets 7 2.3 Trade 10 3 Offshoring 10 4 New trade theory and agglomeration economies 11 5 Conclusions 12
 • Vanhala, Juuso (2008)
  Suomen Pankki. BoF online 2008/5
  1 Johdanto 3 2 Globalisaation vaikutuskanavat työmarkkinoille kansainvälisen kaupan teorian valossa 5 2.1 Kansainvälinen kauppa ja työvoiman suhteellinen kysyntä 5 2.2 Työmarkkinavirrat 6 3 Offshoring ja työmarkkinat: uusi paradigma perinteisten mekanismien rinnalle 7 3.1 Ulkoistaminen ulkomaille työtehtävittäin 7 3.2 Ulkomaille ulkoistamisen vaikutuskanavat palkkoihin 9 4 Empiirinen evidenssi 11 4.1 Globalisaation kiihtyminen ja kehittyvien maiden merkityksen kasvu 11 4.2 Globalisaation uusi vaihe: Uusi paradigma vai uutta retoriikkaa? 13 4.3 Globalisaatiovaikutusten erottaminen 13 4.4 Evidenssiä ulkoistamisesta ja siirretyistä työpaikoista 16 4.5 Potentiaalisesti siirrettävät työpaikat 18 5 Palkanmuodostus 20 6 Sopeutuminen globalisaation työmarkkinavaikutuksiin 23 7 Yhteenveto 25
 • Rahoitustarkastus (2002)
  Rahoitustarkastus tiedottaa 2/2002
  Suomalaisten pankkien kannattavuus ja vakavaraisuus tammi-maaliskuussa 2002 - Pankkikonsernien tuloslaskelmaa ja vakavaraisuutta koskevat yhteenvetotaulukot Online-kaupankäynti on tuonut sijoittajalle uusia mahdollisuuksia, mutta myös lisää vastuuta - Online-välitys Myös online-kaupankäynnissä asiakas pitää tunnistaa - Palvelun tarjoajan yleinen tiedonantovelvollisuus sähköisessä palveluntarjonnassa tulossa lakiin Havaintoja tietotekniikan ulkoistamisen valvontakäynneiltä - Toimintojen ulkoistaminen Luottolaitokset kertovat vuosikertomuksissaan suppeasti toiminnan riskinotosta, mutta laajemmin riskienhallinnasta - Luottoriski, markkinariski ja operatiivinen riski CESR hyväksyi yhteiset säännöt osakkeiden stabilisaatiolle ja allokaatiolle - Kaksi vuotta harmonisointityötä Ecofin-neuvosto hyväksyi finanssiryhmittymien valvontaa koskevan direktiivin Tapahtumakatsaus - IOSCO laati sopimuksen avunannosta, yhteistyöstä ja tietojen vaihdosta - Uusi yksikkö Rahoitustarkastukseen - Tutkintapyyntöjä poliisille - Pankki- ja maksupalveluiden tarjontaan liittyvä lakihanke - Rahanpesun ja rahoituksen vastaiseen toimintaan tähtääviä hankkeita - FATF julkaisi uusia ohjeita - Seuraava Rahoitustarkastus tiedottaa -tiedote
 • Rahoitustarkastus (2007)
  Rahoitustarkastus tiedottaa 6/2007
  Talletussuoja EU:n alueella vähintään 20 000 euroa – suojat vaihtelevat maittain Työryhmä valmistelee lainsäädäntöä pikaluotoille Toiminnan ulkoistamista koskeva sääntely on uudistunut Rahoitustarkastus antoi ohjeen poikkeusoloihin varautumisesta Uusi luottotietolaki varmistaa luotettavien luottotietojen saatavuuden ja turvaa yksityisyyden suojan Saatavan lopullinen vanhentuminen Määräyskokoelman standardit velvoittavat ja ohjaavat Rahoitustarkastus julkaissut nyt myös englanninkielisenä selvityksensä listayhtiöiden vuoden 2006 IFRS-tilinpäätöksistä Tapahtumakatsaus
 • Määttä, Mikko; Vartiainen, Maija (2020)
  Finanssivalvonta. Blogi 2/2020
  Pilvipalvelu on yleistynyt vakuutusalallakin tapana hankkia käyttöön tiedonkäsittelykapasiteettia, niin ohjelmistoja kuin laitteistoa. Paperiarkistot ja omien konesalien ylläpito ovat jäämässä historian lehdille, kun vakuutustietojen säilytykseen ja käsittelyyn ostetaan palveluntarjoajilta jaettua, joustavaa ja skaalautuvaa pilvipalvelua. Pilvipalveluilla on monesti muitakin etuja, kuten kustannustehokkuus, nopea saatavuus ja helppo hallittavuus. Palvelut herättävät aiheellisesti myös kysymyksiä esimerkiksi tietosuojan tasosta, valvontamahdollisuuksista sekä tietojen eheyden ja saatavuuden varmistamisesta. Pilvessä niin hyödyt kuin haitatkin skaalautuvat – pilven reuna ei aina ole hopeinen.