Browsing by Subject "väestöryhmät"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-3 of 3
 • Suomen Pankki (1945)
  Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen julkaisuja. B 5
  Sisällysluettelo: Johdanto 9 I luku. Julkisten yhdyskuntien kokonaisverolulot ja niiden suhde kansan tuloon vuosina 1938 ja 1944 12 II luku. Fyysillisten henkilöiden välitön verotus vuosina 1938 ja 1945 17 1. Tuloverotus 18 A. Valtiolle maksettavat tuloverot 18 a. Tulo- ja omaisuusverolain mukainen tuloverotus 19 b. Erilaiset lisätuloverot nykyisessä- valtionverotuksessa 23 B. Kunnallis- ja kirkollisverotus 36 C. Kokonaistuloverorasitus 40 2. Omaisuusverotus 44 A. Omaisuusverotus ja vakautetut tulot 45 B. Omaisuusverot suhteessa verotettavaan omaisuuteen 53 3. Inflaatio ja tulo- ja omaisuusverojen progressiivisuus 62 III luku. Välillinen verotus eri tuloluokissa ja perheellisyystyypeissä vuosina 1938 ja 1945 (kirj. G. Modeen) 66 1. Tullit 67 2. Valmisteverot 71 3. Liikevaihtovero 72 4. Loppukatsaus 74 5. Alkoholi- ja mallasjuomaverotus 75 IV luku. Tuloverojen ja välillisten verojen yhteisrasitus 78
 • Hirvonen, Timo (2008)
  EURO & TALOUS 2
  Kuluttajien inflaatio-odotukset ja arviot toteutuneesta inflaatiosta ovat viimeksi kuluneen vuoden aikana selvästi kasvaneet. Tämä kehitys on ollut yhdenmukaista viimeaikaisen kuluttajahintojen nousuvauhdin kiihtymisen kanssa. Pidemmällä aikavälillä kuluttajat ovat ajoittain onnistuneet suhteellisen hyvin ennakoimaan hintojen nousuvauhdin tulevan kehityksen. 2000-luvulla kuluttajat ovat kuitenkin keskimäärin yliarvioineet tulevaa inflaatiota. Väestöryhmittäin tarkasteltuna parhaiten inflaatioennusteissaan ovat onnistuneet nuoret.
 • Hirvonen, Timo (2008)
  Suomen Pankki. BoF online 2008/3
  Tässä selvityksessä tarkastellaan suomalaisten kuluttajien inflaatio-odotuksia ja niissä tapahtuneita muutoksia. Samalla arvioidaan sitä, mitkä tekijät voivat vaikuttaa inflaatio-odotuksiin ja minkälaisia odotuksia eri väestöryhmillä on. Lisäksi arvioidaan, miten hyvin eri väestöryhmät ovat onnistuneet ennakoimaan hintojen tulevaa nousuvauhtia. Tarkastelu pohjautuu Tilastokeskuksen kuukausittaisen kuluttajabarometrikyselyn aineistoon.