Browsing by Subject "vähimmäisvarantojärjestelmä"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-11 of 11
 • (2002)
  Bank of Finland. Bulletin 76 ; 3
 • Kuosmanen, Hannele (1996)
  Bank of Finland. Bulletin 70 ; 12 ; December
 • Välimäki, Tuomas (2001)
  Suomen Pankin keskustelualoitteita; Bank of Finland. Discussion papers 8/2001
  This paper presents a general equilibrium model of the determination of equilibrium in the interbank market for overnight liquidity when the central bank uses fixed rate tenders in its liquidity provision.We consider three alternative liquidity policy rules.First, the central bank may provide the bid amounts in full. Alternatively, the central bank can scale back the bid amounts pro rata with the individual bids.For the latter case, we consider two target options for the central bank: liquidity or an interest rate. We show that the expected overnight rate remains more tightly in the hands of the central bank if the full allotment procedure or a pure interest rate targeting rule is used than if liquidity targeting is used.We will also demonstrate how optimal bidding in tender operations varies considerably according to which procedure is chosen by the central bank.
 • Tissari, Päivi (2000)
  EURO & TALOUS 3
  Rahapoliittisia operaatioita toteuttavat eurojärjestelmässä kansalliset keskuspankit EKP:n neuvoston tekemien strategisten linjausten ja EKP:n johtokunnan antamien ohjeiden mukaisesti. Muiden euroalueen kansallisten keskuspankkien tapaan Suomen Pankki on vastuussa operaatioiden sujumisesta moitteettomasti oman maansa eli Suomessa sijaitsevien luottolaitosten Osalta.
 • Kuosmanen, Hannele (1996)
  MARKKA & TALOUS 4
 • Kempa, Michal (2006)
  Bank of Finland Research Discussion Papers 13/2006
  This paper analyses different operational central bank policies and their impact on the behaviour of the money market interest rate. The model combines profit maximising behaviour by commercial banks with the central bank supplying the liquidity that keeps the market rate on target.It seems that frequent liquidity supplying operations represent an efficient tool to control money market rates.An averaging provision reduces the use of standing facilities and interest rates volatility in all days except for the last day of the maintenance period.Whenever banks have different maintenance horizons both the spikes in volatility and use of standing facilities disappear.The paper also compares two different liquidity supply policies and finds that the level of liquidity necessary to keep the rates on target depends on not only the aggregate but also assets values of individual banks.Key words: Interbank market, interest rate volatility, central bank procedures, open market operations JEL classification numbers: E43, E44, E52
 • Hasko, Harri; Kuisma, Mikko (1995)
  Bank of Finland. Bulletin 69 ; 10 ; October
 • (2002)
  Euroopan keskuspankki. Kuukausikatsaus huhtikuu
  Luku I 1 Katsaus rahapoliittiseen välineistöön 4 1.1 Euroopan keskuspankkijärjestelmä 4 1.2 Eurojärjestelmän tavoitteet 4 1.3 Eurojärjestelmän rahapolitiikan välineet 4 1.3.1 Avomarkkinaoperaatiot 4 1.3.2 Maksuvalmiusjärjestelmä 5 1.3.3 Vähimmäisvarannot 5 1.4 Vastapuolet 6 1.5 Vakuutena olevat arvopaperit 6 1.6 Rahapoliittisen välineistön muutokset 6 Luku 2 2 Hyväksyttävät vastapuolet 10 2.1 Yleiset kelpoisuusvaatimukset 10 2.2 Pikahuutokauppojen ja kahdenvälisten operaatioiden vastapuolten valinta 10 2.3 Vastapuolivelvoitteiden laiminlyönteihin sovellettavat seuraamukset 11 2.4 Vakavaraisuussyistä johtuva tilapäinen tai pysyvä poissulkeminen rahapoliittisista operaatioista 12 Luku 3 3 Avornarkkinaoperaatiot 14 3.1 Käänteisoperaatiot 14 3.1.1 Yleistä 14 3.1.2 Perusrahoitusoperaatiot 14 3.1.3 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 15 3.1.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 15 3.1.5 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 16 3.2 Suorat kaupat 16 3.3 EKP:n velkasitoumusten liikkeeseenlasku 17 3.4 Valuuttaswapit 17 3.5 Määräaikaistalletusten kerääminen 19 Luku 4 4 Maksuvalmiusjärjestelmä 22 4.1 Maksuvalmiusluotto 22 4.2 Talletusmahdollisuus 23 Luku 5 5 Menettelyt - 26 5.1 Huutokaupat 26 5.1.1 Yleistä 26 5.1.2 Huutokauppakalenteri 27 5.1.3 Huutokaupoista ilmoittaminen 28 5.1.4 Huutokauppatarjousten valmisteluun ja tekoon liittyvät vastapuolien toimenpiteet 29 5.1.5 Huutokaupan toteuttamismenettelyt 30 5.1.6 Huutokaupan tulosten ilmoittaminen 32 5.2 Kahdenväliset kaupat 34 5.3 Maksu- ja toimitusmenettelyt 34 5.3.1 Yleistä 34 5.3.2 Avomarkkinaoperaatioiden maksu- ja toimitusmenettelyt 35 5.3.3 Pankkipäivän lopetukseen liittyvät toimet 36 Luku 6 6 Vakuuskelpoiset arvopaperit 38 6.1 Yleistä 38 6.2 Ykköslistan arvopaperit 38 6.3 Kakkoslistan arvopaperit 40 6.4 Riskienhallintamenetelmät 43 6.4.1 Alkumarginaalit 44 6.4.2 Ykköslistan arvopapereihin sovellettavat riskienhallintamenetelmät 44 6.4.3 Kakkoslistan arvopapereihin sovellettavat riskienhallintamenetelmät 47 6.5 Arvopapereiden arvostusperiaatteet 48 6.6 Toisessa jäsenvaltiossa olevien vakuuskelpoisten arvopapereiden käyttö 48 6.6.1 Kirjeenvaihtajakeskuspankkimalli 49 6.6.2 Eri jäsenvaltioissa toimivien arvopaperikaupan selvitysjärjestelmien väliset linkit 50 Luku 7 7 Vähimmäisvarannot 54 7.1 Yleistä 54 7.2 Vähimmäisvarantojärjestelmän alaiset laitokset 54 7.3 Vähimmäisvarannoista määrääminen 55 7.4 Varantotalletusten pitäminen 57 7.5 Varantopohjan ilmoittaminen ja tarkistaminen 58 7.6 Vähimmäisvarantovelvoitteen täyttämättä jättäminen 55 Liitteet 1 Esimerkkejä rahapoliittisista operaatioista ja menettelyistä 61 2 Sanasto 76 3 Valuuttainterventioiden ja rahapoliittisten valuuttaswapien vastapuolten valinta 86 4 Euroopan keskuspankin raha- ja pankkitilastointiin liittyvä tiedonkeruu 87 5 Eurojärjestelmän www-sivustot 94 6 Vastapuolivelvoitteiden laiminlyönteihin sovellettavat menettelyt ja seuraamukset 95 Luettelo kuvioista, taulukoista ja kehikoista Kuviot 1 Vakiohuutokauppojen toteutusvaiheiden normaali aikataulu 27 2 Pikahuutokauppojen toteutusvaiheiden normaali aikataulu 27 3 Kirjeenvaihtajakeskuspankkimalli 49 4 Arvopaperikaupan selvitysjärjestelmien väliset linkit 50 Taulukot 1 Eurojärjestelmän rahapoliittiset operaatiot 7 2 Perus- ja pitempiaikaisten rahoitusoperaatioiden normaalit kaupantekopäivät 28 3 Eurojärjestelmän avomarkkinaoperaatioiden normaalit maksujen suorituspäivät 35 4 Eurojärjestelmän rahapoliittisiin operaatioihin hyväksyttävät arvopaperit 41 Kehikot 1 EKP:n velkasitoumusten liikkeeseenlasku 17 2 Valuuttaswapit 18 3 Huutokauppojen toteutusvaiheet 26 4 Kiinteäkorkoisten huutokauppojen toteuttaminen 30 5 Vaihtuvakorkoisten euromääräisten huutokauppojen toteuttaminen 31 6 Vaihtuvakorkoisten valuuttaswaphuutokauppojen toteuttaminen 33 7 Riskienhallintamenetelmät 42 8 Ykköslistan arvopapereihin sovellettavat aliarvostusprosentit
 • Lahdenperä, Harri (1993)
  Bank of Finland. Bulletin 67 ; 11 ; November
 • Välimäki, Tuomas (1998)
  Suomen Pankin keskustelualoitteita; Bank of Finland. Discussion papers 7/1998
  Averaging the reserve requirement is often considered an efficient way to reduce volatility at the very short end of the money market yield curve.The Bank of Finland began to apply an averaging provision at the beginning of October 1995.Notably, the volatility of the overnight rate of interest in the Finnish money markets has increased since the start of the averaging scheme.This paper builds up a simple model of the determination of the overnight rate of interest.The effects of both the averaging scheme and the central bank's reaction to the bids it receives in money market tenders are evaluated against the model.The paper ends with an evaluation of the empirical evidence from the first two years that have passed since the introduction of the averaging provision in Finland. Keywords: money market tenders, minimum reserves, liquidity, averaging, convexity, interest rate volatility
 • Hasko, Harri; Kuisma, Mikko (1995)
  MARKKA & TALOUS 3
  Rahapolitiikan valineisiin on tehty tänä vuonna merkittäviä muutoksia.Uusi vähimmäisvarantojärjestelma otetaan käyttöön lokakuun alussa.Tämä uudistus helpottaa pankkien päivittäistä maksuliikennetta ja tasoittaa yön yli -koron vaihtelua, joka on ollut Suomessa muita EU-maita suurempaa.