Browsing by Subject "välillinen vero"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-3 of 3
 • Suomen Pankki (1945)
  Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen julkaisuja. B 5
  Sisällysluettelo: Johdanto 9 I luku. Julkisten yhdyskuntien kokonaisverolulot ja niiden suhde kansan tuloon vuosina 1938 ja 1944 12 II luku. Fyysillisten henkilöiden välitön verotus vuosina 1938 ja 1945 17 1. Tuloverotus 18 A. Valtiolle maksettavat tuloverot 18 a. Tulo- ja omaisuusverolain mukainen tuloverotus 19 b. Erilaiset lisätuloverot nykyisessä- valtionverotuksessa 23 B. Kunnallis- ja kirkollisverotus 36 C. Kokonaistuloverorasitus 40 2. Omaisuusverotus 44 A. Omaisuusverotus ja vakautetut tulot 45 B. Omaisuusverot suhteessa verotettavaan omaisuuteen 53 3. Inflaatio ja tulo- ja omaisuusverojen progressiivisuus 62 III luku. Välillinen verotus eri tuloluokissa ja perheellisyystyypeissä vuosina 1938 ja 1945 (kirj. G. Modeen) 66 1. Tullit 67 2. Valmisteverot 71 3. Liikevaihtovero 72 4. Loppukatsaus 74 5. Alkoholi- ja mallasjuomaverotus 75 IV luku. Tuloverojen ja välillisten verojen yhteisrasitus 78
 • Sörensen, Peter Birch (1990)
  Bank of Finland Research Discussion Papers 4/1990
  This paper surveys the theory ofinternational tax coordination. The first part of the paper discusses the optimal method of international double taxation relief from an equity and efficiency perspective. The second part surveys the modern game-theoretic approach to tax coordination, stressing the potential welfare gains from international cooperation in the field of tax policy. Finally, the third part of the paper reviews the theory of international coordination of indirect taxation.
 • Vartiainen, Henri J. (1967)
  Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen julkaisuja. B 27
  Esipuhe 7 Johdanto 9 1. AUTOMATIIKAN KÄSITTEET JA SISÄLTÖ 11 1 1. Valtiontalous kansantaloudessa 11 1 2. Automatiikan talouspoliittiset puitteet 14 2. AUTOMATIIKAN TULONMUODOSTUSMALLEJA 20 2 1. Yksinkertainen staattinen malli 20 2 2. Malli, jossa investoinnit muuttuvat 22 2 3. Automaattisen vastavaikutuksen mitta 25 2 3 1. Vertailupohjana muuttumaton valtiontalous 25 2 3 2. Vertailupohjana neutraali valtiontalous 31 2 4. Automatiikka dynaamisissa malleissa 35 3. TOIMENPITEET JA AUTOMATIIKKA 40 3 1. Menotalouden automatiikasta 40 3 2. Menoautomatiikan yksiselitteisyys 44 3 3. Menotalouden parametreista 46 3 4. Finanssipoliittisten toimenpiteiden vaikutus 50 3 5. Bent Hansenin mallin kritiikkiä 53 3 6. Aktiivisen finanssipolitiikan tutkimuksia 57 4. TULO- JA OMAISUUSVEROT 64 4 1. Maksuunpannut verot 66 4 2. Ennakkoperintäjärjestelmä 72 4 2 1. Veronkoontimenettely 73 4 2 2. Ennakot ja maksuunpano 75 4 2 3. Suhdannevaikutus 83 4 2 4. Valtion- ja kunnallisverot 85 4 3. Tosiasiallinen veronkertymä 92 5. FINANSSIPOLIITTISTEN TOIMENPITEIDEN KVANTITATIIVINEN ARVIOINTI 104 5 1. Vertailuperuste 105 5 2. Veronmuutosten kvantifiointi 108 5 3. Käytännön näkökohtia 116 6. TOIMENPITEET JA AUTOMATIIKKA VUOSINA 1950-1964 122 6 1. Yleisperiaatteita 122 6 2. Välittömät verot 123 6 2 1, Maksuunpannut verot 125 6 2 2. Kertymän mukaiset verot 133 6 3. Välilliset verot ja muut tulot 137 6 3 1. Liikevaihtovero 139 6 3 2. Alkoholitulot 142 6 3 3. Tupakkavalmisteverot 146 6 3 4. Tuontitulli 147 6 3 5. Muut valtion tulot 152 6 3 6. Yhdistelmä 155 7. TOIMENPITEIDEN JA AUTOMATIIKAN FINANSSI- JA SUHDANNE- POLIITTINEN MERKITYS 159 7 1. Automatiikan osuus tulojen kasvussa 159 7 2. Automatiikka ja toimenpiteet menotalouden rahoituksessa 161 7 3. Tulot ja menojen kasvun rakenne 167 7 4. Toimenpiteet ja suhdannepolitiikka 173 7 5. Loppupäätelmiä 175 Liitteet 179 Lähdeluettelo 204 Contents 209 Summary 210