Browsing by Subject "välineet"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-20 of 52
 • Simachev, Yuri V.; Yakovlev, Andrei; Kuznetsov, Boris V.; Gorst, Michael Y.; Daniltsev, Aleksandr V.; Kuzyk, Michael N.; Smirnov, Sergey N. (2009)
  BOFIT Online 2009/6
  This paper presents the results of an analytical project on the methodology for assessing and monitoring anti-crisis measures taken by the government of the RF. The paper is based on an analysis of about 100 measures in support of Russia.s real economy that were initiated in October 2008 . March 2009. Within the scope of this analysis, we singled out the main beneficiaries by industry and the size of enterprise, and estimated the effects of the measures underway in the crisis phase and in the phase of a return to economic growth. The paper also gives an account of the major risks the Russian government will face in putting into practice the measures supporting the real economy, and reveals the key problems and inconsistencies of the anti-crisis program. Key words: Russia, anti-crisis measures, economic policy, state subsidies, fiscal policy.
 • Välimäki, Tuomas (2003)
  Suomen Pankki. E 26
  Most OECD central banks implement monetary policy by supplying reserves to the banking sector with the aim of influencing short-term interbank interest rates.To interpret the monetary policy stance accurately, one needs to be familiar with the mechanism for determining the money market equilibrium.The aim of this study is to deepen our understanding of the various effects of different intervention styles on the short-term money market when monetary policy is implemented with an operational framework similar to that of the European Central Bank (ECB).In the first essay of this study, we model banks' demand for central bank reserves (liquidity) for each day of an n-day reserve maintenance period and analyse liquidity determination under alternative liquidity policy rules that a central bank might apply in fixed rate tenders.It is shown that there is a tradeoff between the central bank's ability to keep a market interest rate close to the tender rate and the stability of liquidity holdings within a maintenance period.The second essay presents a model of a single bank's optimal bidding in the context of fixed rate liquidity tenders.It is shown that banks' bidding crucially depends on the central bank's liquidity policy for tender allotments. This essay also analyses ECB liquidity policy in terms of the model.The final essay models the money market equilibrium and analyses Banks' bidding when the central bank uses variable rate tenders.The liquidity supply is fully endogenised by having the central bank minimise a loss function the includes deviations-from-target of interest rate and liquidity.ECB experiences with variable rate tenders are also studied in this essay. Key words: central bank operational framework, short-term interest rates, money markets, tenders, liquidity policy, bidding.
 • He, Dong; Wang, Honglin (2011)
  BOFIT Discussion Papers 21/2011
  Published in China Economic Review, Volume 23, Issue 4, December 2012, pp. 928-947
  China has a dual-track interest-rate system: bank deposit and lending rates are regulated while money and bond rates are market-determined. The central bank also imposes an indicative target, which may not be binding at all times, for total credit in the banking system. We develop and calibrate a theoretical model to illustrate the conduct of monetary policy within the framework of dual-track interest rates and a juxtaposition of price- and quantity-based policy instruments. We model the transmission of monetary policy instruments to market interest rates, which, together with the quantitative credit target in the banking system, ultimately are the means by which monetary policy affects the real economy. The model shows that market interest rates are most sensitive to changes in the benchmark deposit interest rates, significantly responsive to changes in the reserve requirements, but not particularly reactive to open market operations. These theoretical results are verified and supported by both linear and GARCH models using daily money and bond market data. Overall, the findings of this study help us to understand why the central bank conducts monetary policy in China the way it does, using a combination of price and quantitative instruments with differing degrees of potency in terms of their influence on the cost of credit. ?
 • D'Acunto, Francesco; Hoang, Daniel; Paloviita, Maritta; Weber, Michael (2020)
  Bank of Finland Research Discussion Papers 17/2020
  Communication targeting households and firms has become a stand-alone policy tool of many central banks. But which forms of communication, if any, can reach ordinary people and manage their economic expectations effectively? In a large-scale randomized control trial, we show that communication manages expectations when it focuses on policy targets and objectives rather than on the instruments designed to reach such objectives. It is especially the least sophisticated demographic groups, whom central banks typically struggle to reach, who react more to target-based communication. When exposed to target-based communication, these groups are also more likely to believe that policies will benefit households and the economy. Target-based communication enhances policy effectiveness and contributes to strengthen the public’s trust in central banks, which is crucial to ensure the effectiveness of their policies.
 • (2002)
  Euroopan keskuspankki. Kuukausikatsaus Toukokuu
  EKP:n likviditeetinhallinnalla eli avomarkkinooperaatioissa jaettavaa likviditeettiä koskevilla päätöksillä on keskeinen asema euroalueen rahapolitiikan toteuttamisessa.Tämä artikkeli kuvaa EKP.n likviditeetinhallintaa kolmena ensimmäisenä eurovuotena keskittyen tarkastelemaan sekä likviditeetin kysyntää että tarjontaa.Eurojärjestelmän rahapolitiikan välineistä viikoittaiset perusrahoitusoperaatiot ovat likviditeetinhallinnan tärkein väline. Tässä artikkelissa selitetään, miten EKP arvioi luottolaitosten likviditeettitarpeet ja miten ne muodostavat perustan EKP:n likviditeetinjakopäätöksille perusrahoitusoperaatioissa.Artikkelissa esitetään myös, että kaiken kaikkiaan EKP:n likviditeetinhallinta on helpottanut likviditeetin tasoista tarjontaa ja yleisesti ottaen onnistunut pitämään lyhyet rahamarkkinakorot lähellä perusrahoitusoperaatioiden korkoa.
 • Peisa, Paavo (1996)
  Suomen Pankki. A 96
  Tässä julkaisussa tarkastellaan Maastrichtin sopimukseen johtanutta kehitystä, sopimuksen määräyksiä kolmanteen vaiheeseen siirtymisestä sekä tulevan Euroopan keskuspankin toimintaa. Lisäksi kuvataan jäsenmaiden talouksien lähentymistä toisen vaiheen aikana sekä pohditaan, millaista Euroopan keskuspankin ja kansallisten keskuspankkien rahapolitiikka mahdollisesti on kolmannen vaiheen aikana.
 • (2003)
  Euroopan keskuspankki. Kuukausikatsaus Lokakuu
 • Välimäki, Tuomas (1999)
  EURO & TALOUS 1
  Avomarkkinaoperaatioilla on keskeinen rooli eurojärjestelmän rahapolitiikassa.Näiden operaatioiden lisäksi järjestelmä tarjoaa pankkien käyttöön maksuvalmiusjärjestelmän sekä velvoittaa luottolaitokset pitämään vähimmäisvarantoja kansallisissa keskuspankeissa.Eurojärjestelmän rahapolitiikan välineistä vastaa pitkälti sitä järjestelmää, jota Suomen Pankki sovelsi rahapolitiikassaan jo tämän vuosikymmenen puolivälissä.
 • (1999)
  Euroopan keskuspankki. Kuukausikatsaus 5 ; Toukokuu
  EKP:n Kuukausikatsauksen ensimmäisissä numeroissa on julkaistu artikkeleita, joissa käsitellään eurojärjestelmän rahapolitiikan strategiaa, jota se toteuttaa täyttääkseen euroalueen hintavakauden säilyttämistä koskevan tehtävänsä.Strategia koostuu kahdesta pilarista, joista ensimmäinen on rahan määrän merkittävä asema ja rahan määrän kasvulle asetettu kvantitatiivinen viitearvo ja toinen laaja, koko euroalueen tulevan hintakehityksen ja hintavakauteen kohdistuvien riskien arviointi.Toimintakehikko määrittää, miten rahapoliittisten päätösten edellyttämät toimenpiteet toteutetaan.Eurojärjestelmän toimintakehikon perusvälineet ovat avomarkkinaoperaatiot, maksuvalmiusjärjestelmä ja vähimmäisvarantojärjestelmä.Tässä artikkelissa esitetään toimintakehikon pääpiirteet ja ensimmäinen arviointi järjestelmän toiminnasta kolmen ensimmäisen pitoajanjakson ajalta 1.1.-23.4.1999. Tähänastiset kokemukset osoittavat, että eurojärjestelmän toimintakehikko on tehokas väline rahamarkkinakorkojen ohjaamiseen ja korkojen heilahteluiden rajoittamiseen ja että sen avulla Euroopan keskuspankki (EKP) voi viestiä rahapolitiikasta. Perusrahoitusoperaatiot ovat osoittautuneet odotusten mukaisiksi: niiden avulla on viestitty rahapolitiikan linjasta, ohjattu rahamarkkinakorkoja ja jaettu valtaosa likviditeetistä pankkijärjestelmälle. Pitempiaikaisilla rahoitusoperaatioilla on pankkijärjestelmälle toimitettu lisää vakaata likviditeettivirtaa kolmen kuukauden maturiteetilla.Maksuvalmiusjärjestelmä on ollut tehokas yönyli -korkojen vakauttaja.Vähimmäisvarantojärjestelmän keskiarvoistaminen on tasoittanut likviditeetin päivittäisiä vaihteluita, joten hienosäätöoperaatioita ei ole tarvittu.Edellä mainitut seikat ja maksuvalmiusjärjestelmän käytön vähäisyys useimpina päivinä osoittavat, että euroalueen rahamarkkinaosapuolet ovat sopeutuneet hyvin uuteen toimintakehikkoon.
 • Hasko, Harri (1997)
  MARKKA & TALOUS 4
 • Vauhkonen, Jukka (2013)
  Suomen Pankki. Rahoitusmarkkinaraportti 2
  EU-mailla on vastoin yleistä käsitystä suhteellisen paljon kokemusta joidenkin potentiaalisten makrovakausvälineiden käytöstä, vaikka niiden käytön yksinomaisena tavoitteena ei olekaan ollut torjua järjestelmäriskejä ja vahvistaa rahoitusjärjestelmän vakautta. Puolet EU-maista on käyttänyt asuntolainakattoa tosin eri tavoin määriteltynä ja eri tarkoituksiin. Joillakin mailla on myös kokemuksia EU:n vähimmäisvaatimuksia kireämpien vakavaraisuusvaatimusten käytöstä.
 • Hellström, Jenni (2011)
  Euro & talous. Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous 1/2011
  Euroopassa valtioiden kestämätön velkaantuminen alkoi horjuttaa rahoitusmarkkinoiden vakautta vuonna 2010. Velkaantuneimmat maat sitoutuivat sopeuttamaan talouksiaan, mutta velkaongelmien ratkaisemiseksi tarvittiin myös entistä parempaa talouspolitiikan koordinointia EU-maiden kesken sekä välineet velka kriisissä olevien maiden sopeutus ohjelmien rahoittamiseksi. Irlannin tukipaketista sovittaessa alkoivat uudet rahoitusvakausjärjestelyt. Euroopan rahoitusvakausvälineen ja Euroopan rahoituksenvakautusmekanismin varainhankinta on käynnistynyt hyvin, ja ensimmäiset luotot on maksettu niiden kautta Irlannille. Rahoitusmarkkinoilla euroalueen reunamaiden valtionlainojen tuottojen odotetaan kuitenkin säilyvän suurina, kunnes velkaongelmiin löydetään pysyvä ja kattava ratkaisu.
 • (2002)
  Bank of Finland. Bulletin 76 ; 3
 • (2002)
  Bank of Finland. Bulletin 76 ; 2
 • Kontulainen, Jarmo (1991)
  Bank of Finland. Bulletin 65 ; 3 ; March
 • Kuosmanen, Hannele (1996)
  Bank of Finland. Bulletin 70 ; 12 ; December
 • Kontulainen, Jarmo; Välimäki, Tuomas (2015)
  Euro & talous 1/2015
  Keskuspankkien toimet rahapolitiikan keventämiseksi ovat olleet voimakkaita. Normaalin korkopolitiikan liikkumavaran loputtua käyttöön on otettu epätavanomaisia välineitä. Sitoutuminen keveään rahapolitiikkaan on sitä tärkeämpää, mitä alempana korot ovat ja mitä kauempana inflaatio-odotukset ovat tavoitteesta, sillä rahapolitiikan odotuskanavan merkitys on keskeinen, kun tavoitteena on inflaatio-odotusten kasvu ja taloudenpitäjien luottamuksen koheneminen. Eurojärjestelmän laajennettu arvopapereiden osto-ohjelma on esimerkki uusista rahapolitiikan välineistä ja osoitus EKP:n neuvoston tahdosta palauttaa hintakehitys tavoitteen mukaiseksi.
 • Korhonen, Tapio (2001)
  Suomen Pankin keskustelualoitteita 25/2001
  This paper presents the salient aspects of Finland's monetary and exchange rate policies during the run-up to monetary union in the 1990s.In the course of slightly more than a decade, Finland's monetary and exchange rate policies were thoroughly revamped.The remnants of heavy regulation were removed and a market-based financial system was put in place.There were serious problems associated with the liberalisation process in the early part of the decade, the most noteworthy being an economic and banking crisis. Finland's financial system nonetheless developed rapidly and became a more integrated part of the global system.As regards exchange rate policy, almost all varieties of exchange rate regime were tried.A fixed rate regime based on a currency index fell apart in the early part of the decade and was replaced by a floating rate system.Later, in 1993, this was combined with an inflation-targeting monetary policy strategy.At the start of 1995 Finland joined the European Union, and in October 1996 the markka was joined to the EU's Exchange Rate Mechanism.The improvement in financial and price stability that followed the economic crisis facilitated the adjustment to the euro area's single currency and single monetary policy at the start of 1999, which was accomplished without serious problems.Key words: monetary policy, foreign exchange policy, EMU, euro, monetary policy arrangements
 • Koivu, Tuuli (2008)
  BOFIT Discussion Papers 1/2008
  Published in China Economic Review, 2009; Volume 20, Issue 3, September, Pages 455–470
  Chinese authorities have traditionally relied mainly on administrative and quantitative measures in conducting monetary policy, with interest rates playing a less prominent role. Additional support for this view resides in a number of earlier studies that have found that the impact of interest rates on the real economy has been miniscule. However, taking into account numerous reforms in the financial sector and more widely in the Chinese economy, interest rates may have gained some influence in the last few years. It is important to study the effectiveness of interest rates also in light of future reforms of the monetary policy tools in China. Whereas administrative policy measures were effective in guiding the behaviour of state-owned enterprises, the authorities may need to increase the use of more market-oriented monetary policy tools as the share of the economy in private and foreign ownership grows. We use a vector error correction model to study, within a credit demand framework, whether the impact of interest rates in China has become stronger over the last decade. Our results suggest that loan demand has indeed become more dependent on interest rates. albeit the channel from interest rate to the real economy is still weak. JEL classification: E52, P24 Keywords: China, monetary policy
 • Kortela, Tomi (2019)
  Euro & talous 1/2019
  Rahapolitiikan strategia määrittää ne keskeiset periaatteet, joita keskuspankki noudattaa pyrkiessään tavoitteeseensa. EKP:n ensisijainen tavoite on hintavakauden tavoite. Keskuspankkien toimintaympäristö on muuttunut finanssi- ja velkakriisin pitkittymisen, väestön ikääntymisen sekä alhaisen korkotason vuoksi. Uusia rahapolitiikan välineitä on otettu käyttöön. Tutkimustieto rahapolitiikan keinoista ja toimenpiteiden tehosta on lisääntynyt. Toimintaympäristön muutokset ja lisääntynyt tutkimustieto haastavat keskuspankit tarkastelemaan rahapolitiikan strategiaansa.