Browsing by Subject "vaatimukset"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-5 of 5
 • Kiviniemi, Arttu; Lyly, Teemu; Halme, Tomi (2017)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 31.12.2017
  Basel III -uudistukset lisäävät standardimenetelmien riskiperusteisuutta ja rajoittavat sisäisten mallien avulla saavutettuja pääomahyötyjä Uudistusten taustalla riskipainotettujen erien perusteeton vaihtelu Luottoriskin standardimenetelmän riskiperusteisuutta kohennetaan ja sisäisten mallien käyttöä rajoitetaan Operatiivisen riskin uusi standardimenetelmä korvaa kaikki nykyiset laskentamenetelmät – sisäisten mallien käyttömahdollisuus poistetaan vastuun arvonoikaisuriskin osalta Globaalin rahoitusjärjestelmän kannalta merkittävien pankkien omavaraisuusastevaadetta kiristetään Sisäisten mallien avulla saavutettu pääomavaateen kevennys enintään 27,5 prosenttia suhteessa standardimenetelmiin Uudistukset voimaan vuonna 2022 – riskipainotettujen erien alarajan voimaansaattamiselle viiden vuoden siirtymäjakso Uudistusten vaikutukset eurooppalaisen pankkisektorin pääomavaateisiin globaalia keskitasoa suuremmat Basel III -uudistusten vaikutus Suomen pankkisektorin vakavaraisuuteen voimakkaampi kuin EU-alueella keskimäärin Uusien standardien arvioidaan heikentävän Suomen pankkisektorin ydinvakavaraisuussuhdetta 3,9 prosenttiyksiköllä Muiden uudistusten kuin RWA-lattian kokonaisvaikutus vähäinen RWA-lattia vaikuttaa voimakkaimmin IRB-menetelmää soveltaviin pankkeihin, joilla on paljon yritys- tai asuntoluottoja Suomen pankkisektorin vakavaraisuus pysyy uudistuksista huolimatta vahvana
 • Herrala, Risto (2019)
  Bank of Finland Bulletin. Blog
  Consider the task of lending to countries that are in severe payment difficulties, possibly involving significant danger of default. Sounds like a tough assignment, and one that has been on the agenda of the International Monetary Fund almost from the start of its day-to-day operation in 1947. For the Fund, the key to success is program conditionality, an idea which developed almost as an afterthought during the early years of its operation.
 • Kauko, Karlo (2018)
  Euro & talous. Blogi
 • Tissari, Päivi (2016)
  Euro & talous. Blogi
  Kuten yksityishenkilön, myös keskuspankin täytyy varmistua, että sen kumppanit eli rahapolitiikan luotto- ja talletusoperaatioissa vastapuolina toimivat pankit ovat maksukykyisiä.