Browsing by Subject "vahinkovakuutus"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-20 of 22
 • Finanssivalvonta; Finansinspektionen; Financial Supervisory Authority (2021)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 31.12.2020
 • Finanssivalvonta; Finansinspektionen; Financial Supervisory Authority (2020)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 15.9.2020
 • Finanssivalvonta; Finansinspektionen; Financial Supervisory Authority (2021)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 30.6.2021
 • Finanssivalvonta; Finansinspektionen; Financial Supervisory Authority (2019)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 30.9.2019
 • Finanssivalvonta; Finansinspektionen; Financial Supervisory Authority (2020)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 30.9.2020
 • Finanssivalvonta; Finansinspektionen; Financial Supervisory Authority (2017)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 30.9.2017
 • Finanssivalvonta; Finansinspektionen; Financial Supervisory Authority (2018)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 30.9.2018
 • Finanssivalvonta; Finansinspektionen; Financial Supervisory Authority (2017)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 31.12.2017
 • Finanssivalvonta; Finansinspektionen; Financial Supervisory Authority (2021)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 31.3.2021
 • Korpiaho, Teija (2017)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit
  Solvenssi II -sääntelyn tultua voimaan virallinen tilinpäätös ei enää anna riittävää kuvaa vakuutusyhtiön vakavaraisuudesta. Solvenssi II -laskentaa varten varat ja velat arvostetaan uudelleen markkina-arvoon. Erityisesti vastuuvelan arvostaminen poikkeaa merkittävästi tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista. Myös vakavaraisuusvaatimuksen laskenta lähtee näistä käyvistä arvoista.
 • Svinhufvud, Kirsti; Sinersalo, Mikko (2017)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 31.12.2017
  Vahinkovakuutusmarkkinoiden keskittyneisyys lisääntyi Rajat ylittävän liiketoiminnan osuus kasvaa suuremmaksi kuin ETA-maissa keskimäärin Vakavaraisuus pysyi hyvänä, vaikka voitonjako heikensi sitä vuoden lopussa Luottoriski dominoi vahinkovakuutusyhtiöiden sijoituksia Osaketuotot vahvistivat vakavaraisuutta Riskittömän koron nousu heikensi korkosijoitusten tuottoja Vakuutusliiketoiminnan kannattavuus heikkeni Lakisääteisten vakuutusten maksutulon lasku jatkuu Vahinkovakuutusyhtiöt sopeutuvat muuttuvaan toimintaympäristöön
 • Lukjanov, Mikael (2020)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 17.3.2020
  Henkivakuutusyhtiöt olivat yhä kannattavia vaikeassa markkinassa .. 1 Vakavaraisuus heikkeni vuoden takaisesta .. 2 Maksutulo ja maksetut korvaukset kasvoivat voimakkaasti vakuutusvaihtojen takia .. 3 Korkeat sijoitustuotot hiipuivat vuoden viimeisellä neljänneksellä .. 6 Kiinteistösijoitusten osuus laski yhä .. 7 Henkivakuutusyhtiöiden kannattavuuden odotetaan heikkenevän .. 8
 • Svinhufvud, Kirsti; Korpiaho, Teija (2017)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit
  • Suomalaiset vahinko- ja henkivakuutusyhtiöt tuloksissa keskitasoa • Suomalaisten henkivakuutusyhtiöiden tasetta dominoi sijoitussidonnainen vakuutus • Sijoitussidonnaisten vakuutusten suuri osuus näkyy myös sijoitusjakaumassa • Stressiskenaarioiden vaikutus • Double hit -skenaario • Pitkään jatkuvan matalan korkotason skenaario • EIOPAn suositukset
 • Svinhufvud, Kirsti (2020)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 17.3.2020
  Vakavaraisuusvaatimuksen kasvu ja korkotason lasku heikensivät vakavaraisuutta .. 1 Korkotason lasku kasvatti vakuutusteknisen vastuuvelan markkina-arvoa .. 3 Osakehintojen nousu ja korkotason lasku kasvattivat sijoitustuottoja .. 4 Sijoitusallokaatiossa maltillista riskitason nousua .. 5 Yrityslainojen riskien ennakoidaan kasvavan .. 6 Kirjanpidon vastuuvelkaa vahvistettiin merkittävästi .. 7 Kertaluonteinen erä pienensi maksutuloa .. 8 Ajoneuvot riskikartan keskiössä .. 9
 • Svinhufvud, Kirsti (2021)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 14.9.2021
  Oma varallisuus korkeimmalla tasollaan 1 Osakeriskin kasvu nosti vakavaraisuuspääomavaatimusta 2 Paras tuotto osakesijoituksista 5 Sijoitusten riskitaso lähes ennallaan 6 Talouden piristyminen kasvatti maksutuloa 7 Korvauskulut laskivat, yhdistetty kulusuhde hyvä 9 Ilmastonmuutoksen vaikutukset tulleet yhä lähemmäksi 10
 • Svinhufvud, Kirsti; Sinersalo, Mikko (2017)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit
  • Sijoitustuotot ja korkotason nousu vahvistivat vakavaraisuutta • Pääomavaatimus kasvoi hieman • Osakekurssien nousu paransi sijoitustuottoa • Kausivaihtelu ja korkokäyrän nousu vaikuttivat vastuuvelan arvoon • Vakuutustoiminnan kannattavuus heikkeni • Maksutulon kasvu pysähtynyt • Toimintaympäristön muutokset vaikuttavat riskinhallintaan ja yhtiöiden kilpailutilanteeseen • Vahinkovakuutusmarkkinat keskittyvät Ifin fuusion jälkeen
 • Svinhufvud, Kirsti; Sinersalo, Mikko (2017)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit
  • Osingonjako heikensi vakavaraisuutta vuoden lopussa • Yhtiöiden vakavaraisuuden arvioinnissa huomioitavia tekijöitä • Korkotason muutokset näkyvät henkivakuutustekniikalla laskettavan vastuuvelan määrässä • Vakuutustoiminnan kannattavuus paras kautta aikojen • Maksutulon kasvu pysähtynyt • Osakekurssien nousu ja korkotason lasku paransi sijoitustuottoa • Toimintaympäristön muutokset näkyvät strategioissa
 • Svinhufvud, Kirsti (2019)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 18.9.2019
  Osakeriskin kasvu ja korkotason lasku heikensivät vahinkovakuutusyhtiöiden vakavaraisuutta ..1 Vakavaraisuuspääomavaatimus muodostui suurimmalta osin markkinariskistä .. 3 Riskimarginaalin kaventumisella ei merkittävää vaikutusta pääomavaatimukseen, vaikka yrityslainojen osuus sijoituksista suuri .. 4 Osakkeet ja korkosijoitukset tuottivat hyvin .. 5 Solvenssi II lisäsi sijoittamisen vapautta, mutta hallintojärjestelmältä odotetaan enemmän .. 6 Vakuutusliiketoiminnasta ei kertynyt tulosta .. 7 Maksutulon kasvu kiihtyi .. 9
 • Svinhufvud, Kirsti; Sinersalo, Mikko (2018)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 30.6.2018
 • Svinhufvud, Kirsti (2019)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 22.3.2019
  Vakavaraisuuspääomavaatimuksen aleneminen vahvisti vakavaraisuutta ..1 Osakekurssien lasku ja luottoriskimarginaalien leveneminen heikensivät sijoitustuottoja ..4 Sijoitusten riskitaso ennallaan ..5 Vakuutusliiketoiminnan kannattavuus heikkeni ..6 Talouden piristyminen kasvatti useiden vakuutusluokkaryhmien maksutuloa ..7 Riskit vaikeammin arvioitavia ja vahingot suurempia ..8 Vakuutusyhtiöillä merkittävä rooli ilmastonmuutoksen riskinhallinnassa ..9 Kybervakuutusta vielä vähän, mutta riskit jo olemassa ..9 Iso-Britannian vakuutusyhtiöiden toiminta Suomessa ollut vähäistä ..10