Browsing by Subject "vahinkovakuutusyhtiöt"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-17 of 17
 • Finanssivalvonta; Finansinspektionen; Financial Supervisory Authority (2021)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 31.12.2020
 • Finanssivalvonta; Finansinspektionen; Financial Supervisory Authority (2020)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 15.9.2020
 • Finanssivalvonta; Finansinspektionen; Financial Supervisory Authority (2021)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 30.6.2021
 • Finanssivalvonta; Finansinspektionen; Financial Supervisory Authority (2019)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 30.9.2019
 • Finanssivalvonta; Finansinspektionen; Financial Supervisory Authority (2020)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 30.9.2020
 • Finanssivalvonta; Finansinspektionen; Financial Supervisory Authority (2020)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 31.3.2020
 • Finanssivalvonta (2017)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit
 • Finanssivalvonta (2018)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 31.3.2018
 • Finanssivalvonta; Finansinspektionen; Financial Supervisory Authority (2019)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 31.3.2019
 • Finanssivalvonta; Finansinspektionen; Financial Supervisory Authority (2021)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 31.3.2021
 • Korpiaho, Teija (2017)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit
  Solvenssi II -sääntelyn tultua voimaan virallinen tilinpäätös ei enää anna riittävää kuvaa vakuutusyhtiön vakavaraisuudesta. Solvenssi II -laskentaa varten varat ja velat arvostetaan uudelleen markkina-arvoon. Erityisesti vastuuvelan arvostaminen poikkeaa merkittävästi tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista. Myös vakavaraisuusvaatimuksen laskenta lähtee näistä käyvistä arvoista.
 • Svinhufvud, Kirsti; Korpiaho, Teija (2017)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit
  • Suomalaiset vahinko- ja henkivakuutusyhtiöt tuloksissa keskitasoa • Suomalaisten henkivakuutusyhtiöiden tasetta dominoi sijoitussidonnainen vakuutus • Sijoitussidonnaisten vakuutusten suuri osuus näkyy myös sijoitusjakaumassa • Stressiskenaarioiden vaikutus • Double hit -skenaario • Pitkään jatkuvan matalan korkotason skenaario • EIOPAn suositukset
 • Svinhufvud, Kirsti; Sinersalo, Mikko (2017)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit
  • Sijoitustuotot ja korkotason nousu vahvistivat vakavaraisuutta • Pääomavaatimus kasvoi hieman • Osakekurssien nousu paransi sijoitustuottoa • Kausivaihtelu ja korkokäyrän nousu vaikuttivat vastuuvelan arvoon • Vakuutustoiminnan kannattavuus heikkeni • Maksutulon kasvu pysähtynyt • Toimintaympäristön muutokset vaikuttavat riskinhallintaan ja yhtiöiden kilpailutilanteeseen • Vahinkovakuutusmarkkinat keskittyvät Ifin fuusion jälkeen
 • Svinhufvud, Kirsti; Sinersalo, Mikko (2017)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit
  • Osingonjako heikensi vakavaraisuutta vuoden lopussa • Yhtiöiden vakavaraisuuden arvioinnissa huomioitavia tekijöitä • Korkotason muutokset näkyvät henkivakuutustekniikalla laskettavan vastuuvelan määrässä • Vakuutustoiminnan kannattavuus paras kautta aikojen • Maksutulon kasvu pysähtynyt • Osakekurssien nousu ja korkotason lasku paransi sijoitustuottoa • Toimintaympäristön muutokset näkyvät strategioissa
 • Svinhufvud, Kirsti (2019)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 22.3.2019
  Vakavaraisuuspääomavaatimuksen aleneminen vahvisti vakavaraisuutta ..1 Osakekurssien lasku ja luottoriskimarginaalien leveneminen heikensivät sijoitustuottoja ..4 Sijoitusten riskitaso ennallaan ..5 Vakuutusliiketoiminnan kannattavuus heikkeni ..6 Talouden piristyminen kasvatti useiden vakuutusluokkaryhmien maksutuloa ..7 Riskit vaikeammin arvioitavia ja vahingot suurempia ..8 Vakuutusyhtiöillä merkittävä rooli ilmastonmuutoksen riskinhallinnassa ..9 Kybervakuutusta vielä vähän, mutta riskit jo olemassa ..9 Iso-Britannian vakuutusyhtiöiden toiminta Suomessa ollut vähäistä ..10
 • Svinhufvud, Kirsti (2021)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 16.3.2021
  Vahinkovakuutusyhtiöt toipuivat nopeasti alkuvuoden vakavaraisuuden heikkenemisestä 2 Oman varallisuuden kasvu vahvisti vakavaraisuutta 3 Kaikkien sijoitusluokkien tuotot olivat positiiviset, sijoitusallokaatiossa ei suuria muutoksia 4 Yrityslainasijoitusten luottoluokituksen heikentyminen kasvattaa korkomarginaaliriskin pääomavaatimusta 5 Kannattavuus parani, vaikka vastuuvelan turvaavuutta lisättiin 6 Vakuutusmaksutulon kasvu hidastui 7 Vahingot vähenivät, suuri vaikutus lakisääteisiin lajeihin 8 Vakuutettavuus ja kyberriskit nousivat pandemiavuonna esille 10
 • Svinhufvud, Kirsti (2020)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 15.9.2020
  - Vakavaraisuus säilyi hyvänä suurista vakavaraisuussuhteen vaihteluista huolimatta 1 - Markkinaturbulenssi aiheutti suuria muutoksia vakavaraisuussuhteisiin 3 - Korkotason lasku kasvatti vakuutusteknisen vastuuvelan markkina-arvoa 4 - Vain korkosijoituksista kertyi tuottoa 5 - Sijoitusallokaatiossa maltillista riskitason nousua 6 - Vakuutusliiketoiminnan kannattavuus parani 7 - Pandemia vaikutti eniten työtapaturma- ja ammattitautivakuutukseen 8 - Riskinhallintajärjestelmän merkitys korostuu kriisitilanteessa 10