Browsing by Subject "AINO"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-15 of 15
 • Kilponen, Juha; Ripatti, Antti; Vilmunen, Jouko (2004)
  EURO & TALOUS 3
 • Kilponen, Juha; Ripatti, Antti; Vilmunen, Jouko (2004)
  Bank of Finland. Bulletin 78 ; 3
 • Newby, Elisa; Railavo, Jukka; Ripatti, Antti (2011)
  Bank of Finland bulletin. Economic outlook 3
  The purpose of economic forecasts is to support economic agents decision-making by providing a coherent picture of the present state of the economy and the outlook for the future. Since 2004, a key tool for preparing the Bank of Finland s forecast has been the Aino model.1 It is employed as a tool for integrating forecast information. The new version of the Aino model was introduced in the preparation of the March 2010 forecast. This article describes the features of the model and its use in the preparation of forecasts.
 • Newby, Elisa; Orjasniemi, Seppo (2011)
  Bank of Finland bulletin. Economic outlook 3
  The Bank of Finland's Monetary Policy and Research department prepares a macroeconomic forecast twice a year for the current calendar year and the following two years. The forecast describes the most probable developments in the economy at the forecast date. In addition to the Finnish economy, the forecast also examines inter-national developments. However, interest and exchange rates are assumed to develop in line with financial market expectations, and no forecast is prepared for them. This article examines the accuracy of forecasts with respect to GDP inflation, unemployment and the components of GDP. An analysis of forecast errors is topical, as the Bank of Finland forecast model has recently been updated. In 2004-2009 the Bank prepared its fore-casts using a general equilibrium model of the Finnish economy named Aino.1 In spring 2010 the Bank introduced a new estimated version of the Aino model 2.
 • Newby, Elisa; Railavo, Jukka; Ripatti, Antti (2011)
  Euro & talous. Talouden näkymät 3
  Talousennusteilla pyritään tukemaan taloudenpitäjien päätöksentekoa luomalla johdonmukainen kuva talouden nykyhetkestä ja tulevaisuudennäkymistä. Suomen Pankin keskeisenä ennustetyökaluna on vuodesta 2004 lähtien ollut Aino-malli1.Mallia käytetään ennusteessa kokoavana välineenä. Aino-mallin uusi estimoitu versio otettiin ennustekäyttöön maaliskuun 2010 ennusteessa. Tässä artikkelissa kuvataan sekä mallin piirteitä että mallin hyödyntämistä ennusteiden laadinnassa.
 • Kilponen, Juha (2009)
  Suomen Pankki. BoF online 3
 • Kilponen, Juha; Ripatti, Antti (2005)
  Bank of Finland. Bulletin 1
 • Kilponen, Juha; Ripatti, Antti (2005)
  EURO & TALOUS 1
 • Kilponen, Juha; Ripatti, Antti (2006)
  Bank of Finland Research Discussion Papers 5/2006
  Using the DGE model of the Finnish Economy (the 'Aino' model), we study the response of the economy to reforms in both labour and product markets.The reforms are two-fold.We assume that the wage mark-up, ie the monopoly power of wage-setters is gradually reduced by 5 percentage points.At the same time, the degree of competition is increased, ie price margins are exogenously reduced by 2 percentage points.These reforms imply a very favourable outcome of the economy.Both consumption and employment increases permanently and the reforms are welfare enhancing.Public balances improve giving room for 1.5 percentage point cut in income taxes.Our simulation exercises clearly demonstrate that such reforms may help in financing the future fiscal burden of an ageing population. Key words: competition, dynamic general equilibrium, public finance JEL classification numbers: E60, C68
 • Kajanoja, Lauri; Railavo, Jukka; Rantala, Anssi (2007)
  EURO & TALOUS 3/2007
  Nopeasta velkaantumisvauhdista huolimatta suomalaisten kotitalouksien velkaantumisen taso ei ole vielä kansainvälisesti katsoen korkea. Suomen talouden rakenteen ja toimintaympäristön muutokset ovat vakauttaneet tulonmuodostusta ja korkotasoa. Lainamarkkinoista on tullut joustavampia. Laajamittainen kotitalouksien velkakriisi ei näytä todennäköiseltä.
 • Newby, Elisa; Orjasniemi, Seppo (2012)
  Suomen Pankki. BoF online 09/2012
  1 Johdanto 3 2 Potentiaalisen tuotannon arviointi tuotantofunktiomenetelmällä 5 2.1 Tuotantopanosten aikasarjojen hajoitelmat 5 2.2 Potentiaalisen tuotannon ennustaminen 10 3 Potentiaalisen tuotannon arviointi estimoidun Aino-mallin avulla 12 3.1 Potentiaalisen tuotannon käsitteet DSGE malleissa 12 3.2 Tuotannon luonnollisen tason kehitys 14 3.3 Uuden datan vaikutus tuotantokuilu arvioon 16 4 Päätelmät 18
 • Newby, Elisa; Orjasniemi, Seppo (2011)
  Euro & talous. Talouden näkymät 3
  Suomen Pankin rahapolitiikka- ja tutkimusosasto laatii kokonaistaloudellisia ennusteita kaksi kertaa vuodessa kuluvalle ja kahdelle seuraavalle vuodelle. Ennuste kuvaa arviointihetkellä todennäköisintä talouskehitystä. Suomen talouden ohella tarkastellaan myös kansainvälistä kehitystä. Sen sijaan korkojen ja valuuttakurssien oletetaan kehittyvän rahoitusmarkkinoiden odotusten mukaisesti, eikä niistä siten laadita ennustetta. Seuraavassa tarkastellaan ennusteiden osuvuutta bruttokansantuotteen, inflaation, työttömyyden ja bruttokansantuotteen alaerien osalta. Ennustevirheanalyysi on ajankohtainen, sillä Suomen Pankin ennustemallia on vastikään päivitetty. Vuosina 2004 2009 Suomen Pankki käytti ennusteen kokoamisessa Aino-mallia, joka on Suomen taloutta kuvaava yleisen tasapainon malli.1 Keväällä 2010 siirryttiin käyttämään Aino-mallin uutta, estimoitua versiota.2
 • Railavo, Jukka; Rantala, Anssi; Ripatti, Antti (2008)
  Suomen Pankki. BoF online 2008/6
  1 Vientikysynnän vaihtelut suhdanteiden aiheuttajana 3 2 Aino-malli 4 3 Vaihtoehtoislaskelma 1: Suomen viennin kasvu nopeutuu tilapäisesti 5 4 Vaihtoehtoislaskelma 2: Nimellispalkkojen sopeutuminen viivästyy 8 5 Lopuksi 10
 • Haavio, Markus (2008)
  Suomen Pankki. BoF online 2008/4
  1 Johdanto 3 2 Tuotantokuilun estimointi Hodrickin ja Prescottin suotimella 4 3 Tuotantokuilun estimointi tuotantofunktiomenetelmällä 7 4 Aino-mallilla laskettu tuotantokuilu 12 5 Inflaatio ja tuotantokuilu Suomessa vuosina 1996-2007 17 6 Johtopäätöksiä ja tulkintaa 21
 • Kajanoja, Lauri; Railavo, Jukka; Rantala, Anssi (2007)
  Bank of Finland. Bulletin 3/2007