Browsing by Subject "Afrikka"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-7 of 7
 • Karjanlahti, Kristiina (2018)
  Euro & talous. Blogi
  Voimakas kasvu ja uudet rahoittajat ovat leimanneet 2000-luvun alun Saharan eteläpuolisen Afrikan kasvutarinaa. Perinteisten kehitysaputoimijoiden merkitys Afrikan rahoittajana on vähentynyt samalla kun uusien toimijoiden, kuten Kiinan, sekä kansainvälisten ja kotimaisten rahoitusmarkkinoiden rooli on voimistunut. Viime vuosina tummia pilviä on kerääntynyt Afrikan taivaalle. Raaka-aineiden hinnat ovat laskeneet, kasvu on hidastunut ja julkisen sektorin velat ovat kasvaneet. Samalla on noussut huoli maiden velanmaksukyvystä edellisen velkakriisin ollessa vielä tuoreessa muistissa.
 • Tiililä, Nea (2020)
  Euro & talous. Blogi
  Koronakriisillä on mittavat vaikutukset Afrikan valtioihin. Itse taudin leviäminen alueella on ollut ennakoitua vähäisempää, mutta taloudelliset vaikutukset ovat sitäkin kauaskantoisempia. Alueen pitkä talouskasvun kausi on päättynyt ja Afrikka päätyy ensimmäiseen taantumaan 25 vuoteen. Maanosan valtioiden elvytysvara jää kauaksi kehittyneistä maista. Kriisin vaikutukset heijastuvat ennen kaikkea heikoimmassa asemassa oleviin ruuansaannin, koulutuksen ja välttämättömän terveydenhuollon heikentyessä.
 • Nuutilainen, Riikka (2016)
  Euro & talous. Blogi
  Kiinan ja Afrikan maiden taloudellinen yhteistyö tiivistyi 2000-luvulla. Kiinan ja Afrikan välinen taloussuhde on kuitenkin monella tavalla epätasainen.
 • Tiililä, Nea (2022)
  Euro & talous. Blogi
  2000-luvusta piti tulla Afrikan[1] vuosisata. Aikakausi, jolloin alueen köyhyys saadaan laskuun ja talous kestävään kasvuun. Viime vuosina kriisejä on kuitenkin ilmestynyt yksi toisensa jälkeen. Koronapandemia vei Afrikan ensimmäiseen taantumaan neljännesvuosisataan. Heikon rokotekattavuuden, riittämättömän rahoitustilanteen sekä vähäisten politiikkatoimien vuoksi Afrikan maiden talouskasvu on jäämässä merkittävästi jälkeen kehittyneiden maiden kasvusta. Afrikan talouksien välillä on myös suuria eroja. Raaka-aineiden viennistä vahvasti riippuvaiset maat kärsivät koronapandemiasta eniten, kun taas talouden rakenteilta monipuolisemmat maat selviävät pienemmillä vaurioilla. Pandemian yhä läsnä olevien talousvaikutusten lisäksi alue kärsii Venäjän aloittaman sodan vaikutuksista. Ruokaturva ja energian saatavuus ovat uhattuina, jonka seurauksena etenkin kaikkein heikoimmassa asemassa olevat kärsivät. Mahdollisuudet talouden elvyttämiseen ovat rajalliset ja siksi kotitalouksien säästöt ovat huvenneet ja kokonaiskysyntä on laskenut. Sekä valtioiden että kotitalouksien taloudelliset puskurit uuden sokin torjumiseen ovat minimaaliset.
 • Toivanen, Mervi (2015)
  Euro & talous. Blogi
  Raaka-aineiden hintojen lasku on verottanut Saharan eteläpuolisen Afrikan kasvunäkymiä. Alueen talouskasvun ennustetaan silti olevan toiseksi nopeinta maailmassa.
 • Laurila, Juhani (2002)
  BOFIT Discussion Papers 10/2002
  This study compares transition processes in countries of Central and Eastern Europe, the former Soviet Union (FSU) and sub-Saharan Africa.By widening the scope from most- to least-developed transition economies, the study establishes the importance of a strong state with evolved institutional capacity to protect citizens, enforce property rights and generate social capital.The evidence presented further argues that enforceable, credible property rights with associated market discipline are among the best antidotes to corruption, shadow economies, criminal injustice and poverty.The presence of accountable institutions also influences economic growth and the ability of a country to attract trade and foreign direct investment.Consequently, when institutions of FSU and sub-Saharan countries develop to the point they become attractive to traders and investors from rich countries, their governments need to focus on abolition of barriers to trade, investment and capital.The author commends the recent reorientation of the international donor community towards encouraging recipient governments to commit credibly to increasing capacities of their state institutions with a view to supporting property-based rule of law and social order.Key words: sub-Saharan Africa, former Soviet Union, property rights, institutions, growth, international trade, development assistance
 • Karjanlahti, Kristiina (2020)
  Euro & talous. Blogi
  Koronakriisi on aiheuttanut maailmantalouteen historiallisen äkkipysähdyksen. Viruksen levinneisyyden keskipiste on siirtymässä eteläiselle pallonpuoliskolle ja erityistä huolta herättävät sen vaikutukset Afrikan maihin, joissa alhainen terveydenhuoltokapasiteetti, hauraat instituutiot ja haavoittuvainen talouden rakenne luovat haastavan lähtötilanteen kriisin hallinnalle.