Browsing by Author "Alho, Eeva"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-12 of 12
 • Alho, Eeva (2010)
  Bank of Finland. Financial market report 3
  The stress test conducted in the summer revealed that European banks capital adequacy is good on average and that their direct exposures to European sovereign debt are smaller that feared. The banking system however still has weak parts, and the aim is to strengthen them via restructuring. Government support measures have been set up. The governments have not yet completely exited from earlier support measures.
 • Alho, Eeva (2010)
  Suomen Pankki. Rahoitusmarkkinaraportti 3
  Euroopan pankit osoittautuivat kesän stressitestissä keskimäärin vakavaraisiksi ja niiden suorat valtioriskit pelättyä pienemmiksi. Pankkijärjestelmässä on silti yhä lahoja osia, joita pyritään vahvistamaan rakennejärjestelyillä. Valtioiden tukijärjestelyjä on valmiina. Edellisistä tuista ei ole kaikilta osin vielä irtauduttu.
 • Alho, Eeva (2011)
  Bank of Finland. Financial market report 1
  The delay in the complete restructuring of banks continues to undermine financial stability in Europe. Banks that have received state aid in the crisis are required to downsize their balance sheets. In some countries, the entire banking sector needs to be reorganised. Solutions have been slow in coming given all the political restrictions, and banks have been squeezed between public assistance and market pressure.
 • Alho, Eeva (2010)
  Bank of Finland. Financial market report 2
  International banks financial results continue to improve, boosted by income from trading. The loss of confidence again in the money market has increased banks funding costs. Governments future financial needs and the risks of close interdependencies in the banking system weigh heavily in any assessment of banks near-term prospects.
 • Alho, Eeva (2010)
  Bank of Finland. Financial market report 3
  The cost of the banking crisis will reach a record high in Ireland. The concentration of lending made the Irish banking system particularly vulnerable, and losses caused by the collapse of the property market are now being removed from banks balance sheets. The state has guaranteed all the deposits to prevent widespread withdrawal of deposits.
 • Alho, Eeva (2010)
  Suomen Pankki. Rahoitusmarkkinaraportti 3
  Pankkikriisin kustannus nousee Irlannissa ennätysmittoihin. Luotonannon keskittyminen teki Irlannin pankkijärjestelmästä erityisen haavoittuvan, ja kiinteistömarkkinoiden romahduksen aiheuttamia tappioita siivotaan nyt pankkien taseista. Valtio on taannut kaikki talletukset estääkseen laajan talletuspaon.
 • Alho, Eeva (2010)
  Suomen Pankki. Rahoitusmarkkinaraportti 2
  Kansainvälisten pankkien tulosten kohentuminen on jatkunut kaupankäyntituottojen avulla. Uudelleen levinnyt epäluottamus rahamarkkinoilla on nostanut pankkien rahoituskustannuksia. Valtioiden tulevat rahoitustarpeet sekä pankkijärjestelmän sisältä tiiviistä keskinäisistä riippuvuuksista kumpuavat riskit ovat keskeisellä sijalla pankkien lähiajan näkymiä arvioitaessa.
 • Alho, Eeva (2010)
  Suomen Pankki. Rahoitusmarkkinaraportti 1
  Kansainvälisten pankkien vuoden 2009 tulokset antavat kaksijakoisen kuvan pankkisektorin terveydestä ja niiden tuloskunnosta. Eurooppalaiset pankit kirjasivat merkittävästi arvonalentumistappiota, kun taas Yhdysvalloissa kirjanpitohelpotus pienensi pankkien tulosvaikutteisia arvonalennustappioita. Pohjoismaiset pankit vähensivät selvästi lainanantoa Baltiassa.
 • Alho, Eeva (2011)
  Suomen Pankki. Rahoitusmarkkinaraportti 1
  Pankkien perinpohjaisen kunnostuksen viivästyminen horjuttaa yhä Euroopan rahoitusvakautta. Kriisissä tukea saaneilta pankeilta edellytetään taseen karsimista. Joissain maissa koko pankkisektori tarvit-see uudelleenjärjestelyä. Ratkaisuja poliit-tisten rajoitteiden kyllästämään prosessiin on löytynyt hitaasti, ja pankit ovat kitku-telleet julkisen tuen ja markkinapaineiden välissä.
 • Alho, Eeva (2010)
  Bank of Finland. Financial market report 1
  The wealth of many American homeowners has turned negative as the value of property used as collateral for many mortgages has fallen below the loan principal. Pay-option mortgages are popular, and a wave of loan recasts is on the way. Irish and Spanish banks risks in commercial property and construction have intensified since the collapse of property markets, following an overheating of the markets.
 • Alho, Eeva (2010)
  Bank of Finland. Financial market report 1
  International banks financial results for 2009 give a mixed picture of the banking sector s soundness and earning capacity. European banks recorded significant impairment losses, whereas in the United States, the reform of accounting regulations reduced the amount of impairment losses recognised in profit or loss. Nordic banks significantly cut lending in the Baltic countries.
 • Alho, Eeva (2010)
  Suomen Pankki. Rahoitusmarkkinaraportti 1
  Monen amerikkalaisen asunnonomistajan varallisuus on painunut negatiiviseksi, kun asuntolainan vakuutena olevan asunnon arvo on laskenut alle lainasumman. Valinnaisen maksun asuntolainat ovat suosittuja, ja näiden lainojen uudelleenneuvotteluaalto lähestyy. Irlannin ja Espanjan pankkien riskit liikekiinteistö- ja rakennussektorilla ovat kärjistyneet kiinteistömarkkinoiden romahdettua ylikuumentumisen jälkeen.