Browsing by Author "Alhonsuo, Sampo"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-20 of 65
 • Alhonsuo, Sampo (2017)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 31.12.2017
  Suomessa euroalueen alhaisimmat asuntolainakorot jo pitkään Suomi–Ruotsi: Ruotsissa selkeästi korkeammat asuntolainakorot Korkojen nousu ja ennätyksellinen velkaantuminen on huono yhdistelmä
 • Alhonsuo, Sampo (2017)
  Finanssivalvonta. Blogi 11.12.2017
 • Alhonsuo, Sampo (2006)
  Bank of Finland. Financial market report 1
  Banks and financial groups have posted good results in the Nordic and Baltic countries as well as in Europe and the United States. Improved results are mainly due to growth in income. Banks' total assets and business volumes have increased rapidly. Financial results show that banks' operating environment is currently favourable.
 • Alhonsuo, Sampo (2004)
  Bank of Finland. Financial market report 3
  Globally speaking, the performance of banking groups has been relatively good. The large banks in the United States, Japan, China and Europe reported improved results and good profits. This is attributable to lower loan losses, greater efficiency of opera-tions and an increase in other income offsetting the decline in net interest income.
 • Alhonsuo, Sampo (2008)
  Bank of Finland. Financial market report 1
  Banking sector results for the fourth quarter of 2007 weakened in the United States and Europe, due mainly to losses linked to the subprime crisis and, particularly in the United States, banks' deteriorated operating environment. In 2008, the importance of cost control as a means of maintaining profitability will be underlined.
 • Alhonsuo, Sampo; Lumiala, Veli-Matti (2007)
  Bank of Finland. Bulletin 2
  The reliability of the financial system in all situations is of vital importance to society. Financial markets have become international in scope, with the extensive adoption of new technology. Although this has brought benefits, it has also increased the potential threats to the system, and particularly the system infrastructure. Authorities and other financial market participants need to be active both in prevention and in preparing to meet new threats as they arise. Increasing internationalisation has reduced the significance of national borders in financial market contingency planning. Within the European Union, a framework based on multinational agreements has been developed to allow advance preparation for potential crises affecting the financial system. This is being tested in exercises at both national and international level. Business continuity and contingency planning carried out independently by companies and organisations in the financial sector also make an essential contribution to maintaining the ability of the financial markets to withstand crises.
 • Alhonsuo, Sampo; Vauhkonen, Jukka (2006)
  Suomen Pankki. Rahoitusmarkkinaraportti 4
  Euroopan pankkitoimialan yksi viimeisen vuosikymmenen tärkeimmistä trendeistä, pankkien ja niiden konttoreiden määrän voimakas supistuminen, näyttää useissa EU-maissa olevan ohi.
 • Alhonsuo, Sampo (2019)
  Finanssivalvonta. Blogi 7/2019
  Euroopan pankkiviranomaisen EBAn julkaisema tilastoaineisto kertoo, että järjestämättömät saamiset ovat vähentyneet merkittävästi mutta joissain maissa ongelma on edelleen merkittävä. Asia on tärkeä muun muassa siksi, että Euroopan pankkiunionin viimeistely edellyttää järjestämättömien saamisten vähentämistä.
 • Alhonsuo, Sampo (2020)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 15.9.2020
  - Koronapandemian seurauksena reaalitalous ja finanssimarkkinat eri tilanteessa 1 - Suomen talous on taantumassa, mutta välttänyt pahimmat kehityskulut 2 - Finanssimarkkinoiden riskit ovat erittäin korkealla tasolla 3 - Tulevaa kehitystä finanssisektorin toimintaympäristössä leimaa poikkeuksellinen epävarmuus 4
 • Alhonsuo, Sampo; Sinersalo, Mikko (2021)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 16.3.2021
  Koronapandemiasta talouden taantumaan 1 Tukitoimien ja rokotusten saattelema elpyminen 4 Finanssimarkkinoilla optimismia 5 Suuria riskejä poikkeuksellisessa epävarmuudessa 9
 • Alhonsuo, Sampo (2019)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 18.9.2019
  Globaalin talouden uhat kasvattaneet epävarmuutta .. 1 Suomen talouskasvu hidastuu .. 1 Odotukset muuttuneet heikommiksi .. 2 Korot laskeneet merkittävästi lyhyessä ajassa .. 2
 • Alhonsuo, Sampo (2004)
  Bank of Finland. Financial market report 2
  The performance and profitability of Nordic and Baltic banks has improved from the beginning of 2004 as compared with last year. The sluggish development in net interest income was offset by an increase in other income. The increase in expenses has been moderate, with no major or surprising loan losses recorded in terms of the result. Capi-tal adequacy ratios are currently very high for the Nordic and Baltic banks
 • Alhonsuo, Sampo (2008)
  Suomen Pankki. Rahoitusmarkkinaraportti 3
  Rahoitusjärjestelmän yli vuoden kestänyt turbulenssi on heikentänyt pankkisektorin tuloksia merkittävästi niin Yhdysvalloissa kuin Euroopassakin. Tuotto- ja tulosnäkymät ovat tällä hetkellä heikot. Vakavaraisuusprosentit ovat kuitenkin yleisesti pysyneet korkeina.
 • Alhonsuo, Sampo (2006)
  Bank of Finland. Financial market report 2
  Financial results of Japanese banks have improved. The amount of non-performing loans has declined to an average level by international standards. Data on the Chinese banking sector show that nonperforming loans and related loan losses are still a major problem.
 • Alhonsuo, Sampo; Vauhkonen, Jukka (2006)
  Bank of Finland. Financial market report 4
  One of the key trends in the European banking sector in the past decade the sharp decline in the number of banks and branches seems to have ended in many EU countries.
 • Alhonsuo, Sampo (2006)
  Suomen Pankki. Rahoitusmarkkinaraportti 2
  Japanin pankkisektorin tulokset ovat parantuneet. Järjestämättömien saamisten määrä on alentunut jo kansainvälisesti keskimääräiselle tasolle. Kiinasta käytettävissä olevat tiedot kertovat järjestämättömien saamisten ja niihin liittyvien luottatappiokirjausten olevan edelleen suuri ongelma.
 • Alhonsuo, Sampo; Söderlund, Kjell Peter; Tarkka, Juha (1989)
  Bank of Finland Research Discussion Papers 10/1989
  Tässä selvityksessä esitetään kuukausittaiset aikasarjat valtion obligaatioiden efektiivisistä tuotoista 1948 - 1986 ja verollisten yksityisten joukkovelkakirjojen tuotoista 1971 - 1986. Pörssinoteerauksista laskettuja jälkimarkkinatuottoja verrataan vastaavilla ensisijaismarkkinoilla vallinneeseen korkotasoon. Suomalaiset joukkovelkakirjamarkkinat olivat 1970-luvun loppuun asti varsin suppeat. Ilmeisesti siksi ei tässä esitettäviin sarjoihin verrattavia tietoja ei ole Suomessa aiemmin julkaistu kuin 1980-luvun jälkipuoliskon osalta.
 • Alhonsuo, Sampo; Haajanen, Jyrki (2005)
  Suomen Pankki. Rahoitusmarkkinaraportti 3
  Alkuvuoden tulostietojen perusteella kansainvälisen pankkisektorin näkymät ovat hyvät. Pohjoismaissa ja Euroopassa hyvä tuottokehitys ja 1iiketoimintavolyymien kasvu yhdistyneenä pieniin luottotappiokirjauksiin selittävät parantuneet tulokset. Myös Yhdysvalloissa, Japanissa ja Kiinassa pankit tekevät hyvää tulosta ja kasvavat nopeasti. Vuoden 2004 tulostaso ylittynee selvästi, mikäli tulostahti jatkuu samanlaisella myös loppuvuonna.
 • Alhonsuo, Sampo (2020)
  Finanssivalvonta. Blogi 6/2020
  Koronakriisi merkitsee talouksien ajautumista pahaan taantumaan tänä vuonna. Kriisin aiheuttamat eristystoimet ovat johtaneet talouden aktiviteetin merkittävään alenemiseen huhtikuussa Euroopassa ja Yhdysvalloissa ja jo aiemmin Kiinassa. Nyt toukokuusta alkaen eri maiden eristystoimia on alettu asteittain ja varovaisesti purkaa. Finanssimarkkinoiden näkökulmasta tapahtumien kulku on ollut varsin yksinkertainen.
 • Alhonsuo, Sampo (2020)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 17.3.2020
  Tämä teksti on kirjoitettu 13.3., jonka jälkeen viranomaiset Suomessa ja muissa maissa ovat julkistaneet uusia toimenpiteitä, joilla koronaviruksen taloudellista haittaa torjutaan.
  Koronavirus on uusi vakava ongelma maailmantaloudelle heikentäen myös finanssisektoria .. 1 Talouden kehitys jo valmiiksi herkkä ongelmien kärjistymiselle .. 2 Finanssimarkkinoiden hinnoittelu kertoo näkymien synkistymisestä ja uusien alempien arvostustasojen hakemisesta .. 2 Mikä auttaisi taloudessa ja finanssisektorilla? .. 3