Browsing by Subject "CESR"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-3 of 3
 • Rahoitustarkastus (2002)
  Rahoitustarkastus tiedottaa 2/2002
  Suomalaisten pankkien kannattavuus ja vakavaraisuus tammi-maaliskuussa 2002 - Pankkikonsernien tuloslaskelmaa ja vakavaraisuutta koskevat yhteenvetotaulukot Online-kaupankäynti on tuonut sijoittajalle uusia mahdollisuuksia, mutta myös lisää vastuuta - Online-välitys Myös online-kaupankäynnissä asiakas pitää tunnistaa - Palvelun tarjoajan yleinen tiedonantovelvollisuus sähköisessä palveluntarjonnassa tulossa lakiin Havaintoja tietotekniikan ulkoistamisen valvontakäynneiltä - Toimintojen ulkoistaminen Luottolaitokset kertovat vuosikertomuksissaan suppeasti toiminnan riskinotosta, mutta laajemmin riskienhallinnasta - Luottoriski, markkinariski ja operatiivinen riski CESR hyväksyi yhteiset säännöt osakkeiden stabilisaatiolle ja allokaatiolle - Kaksi vuotta harmonisointityötä Ecofin-neuvosto hyväksyi finanssiryhmittymien valvontaa koskevan direktiivin Tapahtumakatsaus - IOSCO laati sopimuksen avunannosta, yhteistyöstä ja tietojen vaihdosta - Uusi yksikkö Rahoitustarkastukseen - Tutkintapyyntöjä poliisille - Pankki- ja maksupalveluiden tarjontaan liittyvä lakihanke - Rahanpesun ja rahoituksen vastaiseen toimintaan tähtääviä hankkeita - FATF julkaisi uusia ohjeita - Seuraava Rahoitustarkastus tiedottaa -tiedote
 • Rahoitustarkastus (2007)
  Rahoitustarkastus tiedottaa 3/2007
  Rata tutkii ja sanktioi markkinoilla tapahtuvia väärinkäytöksiä Maksuihin tarkemmat tiedot maksun lähettäjästä rahanpesun estämiseksi Rahoitus- ja vakuutusryhmittymien sääntelyä ja valvontaa kehitetään Valmistautuminen yhtenäiseen euromaksualueeseen käynnissä Luotettavuuden, sopivuuden ja ammattitaidon arviointiperiaatteet ja valvonta uudistuvat Vakavaraisuuden arvioinnissa siirrytään mekaanisesta laskennasta kokonaisvaltaisempaan tarkasteluun Ratan arvio vuoden 2006 sääntely-ympäristön tapahtumista Tapahtumakatsaus
 • Rahoitustarkastus (2008)
  Rahoitustarkastus tiedottaa 5/2008
  Sijoitushuijari etenee henkilökohtaisen kontaktin avulla Rahoitustarkastus seuraa pankkien SEPA-hankkeiden etenemistä Finanssivalvonnan perustamista koskeva hallituksen esitys annettu eduskunnalle Vakavaraisuustietojen julkistaminen markkinoille laajeni Uusi kuluttajille tarkoitettu opas rahoitusvälineisiin sijoittamisesta edistämään sijoittajansuojaa Uusi viranomaisten välinen yhteistyöasiakirja rajat ylittävien rahoituskriisien varalta voimaan kesäkuun alusta