Browsing by series

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-20 of 405
 • Kemppainen, Kari (2019)
  Euro & talous. Blogi
  Maksutavoissa on suuria eroja eri EU-maiden välillä.
 • Tarkka, Juha (2015)
  Euro & talous. Blogi
  Näinä päivinä tulee kuluneeksi 150 vuotta J.V. Snellmanin toteuttamasta rahauudistuksesta, jota pidetään Suomen kansallisen rahajärjestelmän lähtölaukauksena. Suomen senaatti päätti rahauudistuksesta marraskuun 8. päivänä 1865 ja se tuli voimaan 13.11.1865.
 • Heikkinen, Päivi (2017)
  Euro & talous. Blogi
  4.4.2017 on uuden 50 euron setelin virallinen liikkeeseenlaskupäivä. Liki 4,5 miljardia uuden Europa-sarjan seteliä varastoissa ympäri Eurooppaa on odottanut pääsyä päivän valoon tehdäkseen tehtävänsä.
 • Karjanlahti, Kristiina (2018)
  Euro & talous. Blogi
  Voimakas kasvu ja uudet rahoittajat ovat leimanneet 2000-luvun alun Saharan eteläpuolisen Afrikan kasvutarinaa. Perinteisten kehitysaputoimijoiden merkitys Afrikan rahoittajana on vähentynyt samalla kun uusien toimijoiden, kuten Kiinan, sekä kansainvälisten ja kotimaisten rahoitusmarkkinoiden rooli on voimistunut. Viime vuosina tummia pilviä on kerääntynyt Afrikan taivaalle. Raaka-aineiden hinnat ovat laskeneet, kasvu on hidastunut ja julkisen sektorin velat ovat kasvaneet. Samalla on noussut huoli maiden velanmaksukyvystä edellisen velkakriisin ollessa vielä tuoreessa muistissa.
 • Tiililä, Nea (2020)
  Euro & talous. Blogi
  Koronakriisillä on mittavat vaikutukset Afrikan valtioihin. Itse taudin leviäminen alueella on ollut ennakoitua vähäisempää, mutta taloudelliset vaikutukset ovat sitäkin kauaskantoisempia. Alueen pitkä talouskasvun kausi on päättynyt ja Afrikka päätyy ensimmäiseen taantumaan 25 vuoteen. Maanosan valtioiden elvytysvara jää kauaksi kehittyneistä maista. Kriisin vaikutukset heijastuvat ennen kaikkea heikoimmassa asemassa oleviin ruuansaannin, koulutuksen ja välttämättömän terveydenhuollon heikentyessä.
 • Tissari, Päivi (2021)
  Euro & talous. Blogi
  Maiden rajojen yli toimiminen on jo pitkään ollut pohjoismaisille pankeille täysin normaalia toimintaa. Suomalaiset ovat tottuneet siihen, että katukuvassa vastaan tulee ruotsalaisen tai tanskalaisen pankin mainos, eikä asiakkaan näkökulmasta ole suurta eroa sillä, avaako tilin torin kulmalle sijoittuneeseen kotimaiseen vai naapurimaan pankkiin.
 • Kilponen, Juha (2019)
  Euro & talous. Blogi
  Työ- ja elinkeinoministeriö on julkaissut Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen ja Turun yliopiston yhteistyönä tehdyn tutkimuksen aktiivimallin vaikutuksista. Tulokset ovat saaneet julkisuudessa laajaa huomiota, eikä syyttä. Tutkimus on nimittäin taiten tehty.
 • Tiililä, Nea (2021)
  Euro & talous. Blogi
  Koronapandemian puhjettua keväällä 2020 rahoitusolot tiukkenivat ympäri maailman ja ulkoisen rahoituksen saanti vaikeutui äkillisesti. Kehittyneissä ja nousevissa talouksissa rahoitusolot palautuivat melko nopeasti mittavien raha- ja finanssipoliittisten toimien ansiosta. Sen sijaan monissa alhaisen tulotason maissa rahoitusolot ovat yhä pandemiaa edeltävää tasoa tiukemmat. Kireät rahoitusolot mm. hankaloittavat ulkoisen rahoituksen saantia ja estävät tärkeitä terveys-, sosiaali- ja talousuudistuksia.
 • Karhapää, Henna (2018)
  Euro & talous. Blogi
  Kuluva vuosi on ollut Argentiinalle surkea. Näkymissä on talouden syvä taantuma, inflaatio huitelee yli 40 prosentissa ja valuutan arvosta on vuoden aikana kadonnut puolet. Ongelmien syvyydestä kertoo myös se, että tilanteen hallintaan on tarvittu Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) historian suurin rahoitusohjelma, joka vain muutama kuukausi sen hyväksymisen jälkeen jouduttiin rakentamaan uudelleen. Argentiinan saaminen omille jaloilleen tulee vaatimaan kansainvälisen yhteisön tuen lisäksi kotimaisten viranomaisten lujan sitoutumisen tarvittavien politiikkatoimien toteuttamiseen.
 • Wirtavuori, Anne (2019)
  Euro & talous. Blogi
  Vuonna 2008 kärjistynyt finanssikriisi loi tarpeen Euroopan rahoitusmarkkinoita koskevalle sääntelylle. Arvopaperikeskusasetus (CSDR, Central Securities Depositories Regulation) on osa tätä sääntelyä. Sen tavoitteena on lisätä arvopaperiselvityksen luotettavuutta ja tehokkuutta sekä tehostaa eurooppalaisten arvopaperikeskusten yhdenvertaisia toimintamahdollisuuksia.
 • Hienonen, Mari (2019)
  Euro & talous. Blogi
  Suomen Pankin uudistunut vuosikertomus julkaistiin huhtikuussa ensimmäistä kertaa verkkosivustona kolmella kielellä. Uudistuksen tavoitteena oli tarjota lukijoilleen selkeä ajankuva pankin toiminnasta ja vallitsevasta taloustilanteesta. Tämä kaikki tehtiin sekä perinteitä vaalien ja jatkuvuus huomioiden että monimuotoisesti ja saavutettavasti. Blogi käsittelee uudistusta ja perusteluja uudistuksen taustalla.
 • Kemppainen, Kari (2020)
  Euro & talous. Blogi
  Luotettavan ja tehokkaan eurooppalaisen vähittäismaksamisen varmistaminen on ollut vahvasti esillä viime aikoina. Huolenaiheina on nostettu esiin mm. Euroopan laajuisten maksamisratkaisujen puute sekä ei-eurooppalaisten toimijoiden hallitseva asema markkinoilla. Lisäksi on nähty, ettei yhtenäisen euromaksualueen kaikkia mahdollisuuksia ole vielä pystytty täysimääräisesti hyödyntämään.
 • Manninen, Otso (2017)
  Euro & talous. Blogi
  Talletukset, osakkeet ja pankkien tarjoamien rahastojen osuudet ovat likvidejä sijoituskohteita, mutta asuntokauppa on konkreettinen esimerkki epälikvidimmistä markkinoista.
 • Nykänen, Marja (2019)
  Euro & talous. Blogi
  Suomalaiset suosivat pitkissä lainoissaan lyhyitä lainakorkoja. Kun korot jossain vaiheessa kääntyvät nousuun, voi muutos näkyä kotitalouksien arjessa nopeastikin.
 • Eerola, Essi (2016)
  Euro & talous. Blogi
  Yhdysvalloista vuonna 2008 alkaneen finanssikriisin syitä ja seurauksia on analysoitu viime vuosina eri kanteilta.
 • Kauko, Karlo (2016)
  Euro & talous. Blogi
  Asuntomarkkinoiden liiallista hintakehitystä on ehkäistävä ennakolta. Siksi riskipainojen nostaminen on järkevää. Mieluiten niin pitää tehdä ennen kuin kupla on muodostumassa.
 • Putkuri, Hanna (2019)
  Euro & talous. Blogi
  Kolmisen vuotta sitten, marraskuussa 2016, Euroopan järjestelmäriskikomitea varoitti Suomea asuntomarkkinoihin liittyvistä keskipitkän aikavälin haavoittuvuuksista – erityisesti kotitalouksien suuresta ja kasvavasta velkaantuneisuudesta. Varoitus on yhä aiheellinen. Komitea suosittelee nyt muun muassa, että Finanssivalvonnan johtokunnalle annetaan lainsäädännössä nykyistä enemmän keinoja torjua kotitalouksien velkaantumisesta aiheutuvia riskejä.
 • Putkuri, Hanna (2022)
  Euro & talous. Blogi
  Euroopan järjestelmäriskikomitean tuoreen raportin (11.2.2022) mukaan asuntomarkkinoiden haavoittuvuudet ovat viime vuosina kasvaneet useimmissa Euroopan maissa. Komitea valvoo rahoitusjärjestelmän vakautta ja pyrkii ehkäisemään riskejä, jotka toteutuessaan voisivat vaarantaa vakauden ja vaikuttaa talouteen pitkään erittäin haitallisesti.
 • Parviainen, Seija (2016)
  Euro & talous. Blogi
  Brasilia nousi kehittyvien talouksien kärkijoukkoon 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä. Nousun vuosina miljoonat brasilialaiset pääsivät pois köyhyydestä. Onni kääntyi vuoden 2014 aikana ja Brasilian talous koki vakavan romahduksen.
 • Kuussaari, Harri (2020)
  Euro & talous. Blogi
  YK:n pääsihteeri António Guterres lähetti syyskuun alussa valtioiden päämiehille kirjeen, jossa hän kutsui jäsenmaiden hallituksia tukemaan 20.10.2020 vietettävää maailman tilastopäivää. Tilastopäivää vietetään maailmanlaajuisesti viiden vuoden välein ja Euroopassa vuosittain. Tämän vuoden tilastopäivä on järjestyksessään kolmas ja YK on valinnut päivän teemaksi luotettavan datan.