Browsing by Author "FIN-FSA"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-20 of 27
 • Financial Supervisory Authority; FIN-FSA (2020)
  Director General’s review ....... 3 State of financial markets ....... 7 Supervision responsive to changes in operating environment ...... 11 FIN-FSA’s themes in 2019 Report on means to prevent excessive household indebtedness ....... 15 Management of disability risk by pension insurance companies ...... 17 Green Deal and the supervisory perspective ....... 19 EU banking legislation to complete the Basel III recommendations in preparation ...... 21 Fund liquidity issues ....... 24 Audit committees’ activities were assessed ...... 26 Responsible utilisation of data in the financial sector ...... 27 Management and personnel ...... 29 Board ...... 30 Management Group ...... 32 Financial Supervisory Authority in brief ....... 34 Financial Supervisory Authority strategy 2020–2022 ...... 36 Appendices Total number of supervised and other fee-paying entities ....... 37 Expenses and funding...... 38 Set supervision fees ....... 39 Processing fees...... 40 Journal ....... 41 Unless otherwise indicated, all texts refer to the year under review 2019.
 • Financial Supervisory Authority; FIN-FSA (2021)
  Year 2020 in figures 3 Director General’s review 4 Summary of FIN-FSA’s activities in 2020 9 State of financial markets 10 Supervision responsive to changing operating environment 16 Themes of 2020 24 Fast decisions supported banks’ resilient operation in exceptional circumstances 26 Unemployment funds coped through coronavirus pandemic despite record growth in number of applications and claims expenses 30 Digital finance gaining ground – European Commission strategy to accelerate development 33 Risk-based approach is a cornerstone of anti-money laundering and countering terrorist financing 36 Suspicions of market manipulation and abuse of inside information are detected and investigated increasingly effectively 39 Management and personnel 42 Board 43 Management Group 45 Financial Supervisory Authority in brief 47 Strategy of the Financial Supervisory Authority (FIN-FSA) 2020−2022 49 Appendices Total number of supervised and other fee-paying entities 50 Expenses and funding 51 Set supervision fees 52 Processing fees 53 Case management 54 Unless otherwise indicated, all texts refer to the year under review 2020
 • Finansinspektionen; FIN-FSA (2020)
  Direktionen .. 4 Sammanfattning av Finansinspektionens verksamhet 2019 .. 5 Läget på fnansmarknaden .. 8 Finansinspektionens strategi 2017–2019 ..11 Bankfullmäktiges berättelse 2018 .. 12 Uppnåendet av Finansinspektionens mål för 2019 ..15 1 Tillsyn som förändras med verksamhetsomgivningen ..15 2 Högklassig och effektiv ..17 3 Sakkunnig och uppskattad ..18 Årligt hörande av fnansmarknaden ..19 Bedömning av ändringarna i tillsynen och tillsynsavgifterna 2020 .. 20
 • Finansinspektionen; FIN-FSA (2021)
  Direktionen 3 Sammanfattning av Finansinspektionens verksamhet 2020 4 Läget på fnansmarknaden 7 Uppnåendet av Finansinspektionens mål för 2020 14 1 Tillsyn som förändras med omvärlden 14 2 Högklassig och efektiv 21 3 Sakkunnig och uppskattad 24 Årligt hörande av fnansmarknaden 25 Bankfullmäktiges berättelse 2019 26 Bedömning av ändringarna i tillsynen och tillsynsavgiferna 2021 30 När årtalet inte explicit nämns i texten avses 2020.
 • Kiviniemi, Arttu (2019)
  Valtiovastuut muodostavat merkittävän riskikeskittymän euroalueen pankeissa ..2 Vakavaraisuussääntely sivuuttaa monelta osin valtiolainoihin liittyvät riskit ..4 Valtiovastuiden vakavaraisuuskäsittelyä koskevat muutosehdotukset ..6 Valtiovastuiden keskittyneisyyteen perustuvien riskipainolisien vakavaraisuusvaikutus jäisi todennäköisesti maltilliseksi ..9 Yhteenveto ..11
 • Finanssivalvonta; FIN-FSA (2019)
  Johdanto .. 3 Organisaatio .. 4 Henkilöstömäärä ja -rakenne .. 5 Ikärakenne .. 5 Sukupuolijakauma .. 6 Rekrytoinnit ja henkilöstön vaihtuvuus .. 7 Työnantajakuva .. 7 Young Professionals -ohjelma .. 7 Rekrytoinnit .. 7 Perehtymisohjelmaa täydennettiin tietosuojakurssilla (GDPR) .. 7 Lähtövaihtuvuus .. 8 Määräaikaiset tehtävänimitykset .. 8 Työaika ja työpanos .. 9 Työajan käyttö .. 9 Henkilötyövuodet .. 9 Vuosiloma .. 10 Palkkaus ja palkinta .. 10 Palkkausjärjestelmä .. 10 Palkkakehitys .. 11 Osaamisen kehittäminen .. 11 Suoriutumisen johtaminen .. 11 Koulutusrakenne .. 12 Koulutuspanostukset .. 12 Toimintatapojen kehittäminen .. 12 Ideapankki .. 13 Työhyvinvointi .. 13 Työkyvyn ylläpito ja sairauspoissaolot .. 14 Tasa-arvo .. 14 Rekrytoinnit .. 14 Palkkaus .. 14 Työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen .. 15 Tunnuslukuyhteenveto .. 15 Käsitteet ja määritelmät .. 15
 • Finanssivalvonta; FIN-FSA (2019)
  Johtokunta 4 Tiivistelmä Finanssivalvonnan toiminnasta 2018 5 Finanssimarkkinoiden tila 6 Finanssivalvonnan strategia vuosille 2017–2019 9 Pankkivaltuuston kertomus vuodelta 2017 10 Finanssivalvonnan vuoden 2018 tavoitteiden toteutuminen 13 1 Toimintaympäristön mukana muuttuva valvonta 13 2 Laadukas ja tehokas 15 3 Asiantunteva ja arvostettu 15 Finanssimarkkinoilla toimivien vuotuinen kuuleminen 16 Arvio valvonnan muutoksista ja valvontamaksuista vuonna 2019 17
 • Finanssivalvonta; FIN-FSA (2020)
  Johtokunta . . . . . . 4 Tiivistelmä Finanssivalvonnan toiminnasta 2019 . . . . . . 5 Finanssimarkkinoiden tila . . . . . . 8 Finanssivalvonnan strategia vuosille 2017–2019 . . . . . . . . 11 Pankkivaltuuston kertomus vuodelta 2018 . . . . . . . . 12 Finanssivalvonnan vuoden 2019 tavoitteiden toteutuminen . . . . . .. 15 1 Toimintaympäristön mukana muuttuva valvonta . . . . . . 15 2 Laadukas ja tehokas . . . . . . . . 16 3 Asiantunteva ja arvostettu . . . . . . 17 Finanssimarkkinoilla toimivien vuotuinen kuuleminen. . . . . .. 18 Arvio valvonnan muutoksista ja valvontamaksuista vuonna 2020. . . . . . . 19
 • Finanssivalvonta; FIN-FSA (2021)
  Johtokunta. 3 Tiivistelmä Finanssivalvonnan toiminnasta 2020. 4 Finanssimarkkinoiden tila. 7 Finanssivalvonnan vuoden 2020 tavoitteiden toteutuminen. 14 1 Toimintaympäristön mukana muuttuva valvonta. 14 2 Laadukas ja tehokas. 21 3 Asiantunteva ja arvostettu. 24 Finanssimarkkinoilla toimivien vuotuinen kuuleminen. 25 Pankkivaltuuston kertomus vuodelta 2019. 26 Arvio valvonnan muutoksista ja valvontamaksuista vuonna 2021. 30
 • Financial Supervisory Authority; FIN-FSA; Capital Markets Supervision (2019)
  Financial Supervisory Authority. Market newsletter 1/2019
  Changes to inside information disclosure practice..1 Disclosure of annual financial statements and management report..3 Observations on disclosure of alternative performance measures – follow-up to 2017 review..3 New Commission provisions on prospectus content and ESMA Q&A published..6 Topical matters at ESMA..6
 • Financial Supervisory Authority; FIN-FSA; Capital Markets Supervision (2020)
  Financial Supervisory Authority. Market newsletter 1/2020
  ESMA emphasises need for transparency in preparation of 2020 half-yearly reports ..1 European Securities and Markets Authority statements on financial reporting published and national measures due to COVID-19 pandemic .. 5 Latest on prospectus requirements .. 6 ESMA extensively reviewed the use of alternative performance measures – ESMA encourages an improvement in transparency .. 8 New Q&A interpretation from ESMA on disclosure of APMs in the context of COVID-19 pandemic ..13 Report on Audit Committee Survey published – importance of audit committees’ tasks underlined in current market situation ..14 Listed companies’ digital financial statements coming soon .. 15 Financial reporting enforcement results in Europe 2019 .. 20 ESMA published first enforcement decisions on the application of the IFRS standard on revenue .. 21 Insider list templates updated on FIN-FSA’s website .. 22 Topical matters at ESMA .. 22
 • Financial Supervisory Authority; FIN-FSA; Capital Markets Supervision (2019)
  Financial Supervisory Authority. Market newsletter 2/2019
  European Securities and Markets Authority (ESMA) to publish enforcement decision on significance of forbearance in credit risk assessment ..1 Companies still have room for improvement in separating audited and unaudited information ..2 European Commission has published Delegated Regulation on a European Single Electronic Format (ESEF) for listed companies’ financial reporting ..5 EMIR Refit ..8 Prospectus news ..10 Topical matters at ESMA ..10
 • Financial Supervisory Authority; FIN-FSA; Capital Markets Supervision (2019)
  Financial Supervisory Authority. Market newsletter 3/2019
  The new Prospectus Regulation (2017/1129)1 of the European Parliament and the Council fully entered into force on 21 July 20192. The Prospectus Regulation and the lower-level regulations issued pursuant of it completely replaced, in practice, the national prospectus regulations, except for the threshold at which a prospectus is mandatory.
 • Financial Supervisory Authority; FIN-FSA; Supervision of Markets and Conduct of Business (2019)
  Financial Supervisory Authority. Market newsletter 4/2018
  Financial reporting stakeholders in breakfast meeting discussion..1 Questionnaire for audit committees of public-interest entities..3 Disclosure of interests and conflicts of interest concerning investment recommendations..6 Prospectus thresholds rise on 1 January 2019 − prospectus must be prepared for offers over EUR 8 million..9 Events for listed companies 2018..10
 • Financial Supervisory Authority; FIN-FSA; Capital Markets Supervision (2020)
  Financial Supervisory Authority. Market newsletter 4/2019
  IFRS stakeholder event with Erkki Liikanen and Hans Hoogervorst .. 2 Accounting treatment of leases still seeking its form – IFRS Enforcement’s observations on the year of adoption .. 6 What did financial institutions disclose about credit risks and expected credit losses? ..10 ESMA’s accounting enforcement priorities for 2020 – broader statement covering non-financial information and alternative performance measures ..14 Guidelines on Risk Factors under the Prospectus Regulation will apply from 4 December 2019 ..17 Errors in managers’ transaction notifications and future changes ..17 Information on listed companies’ electronic XBRL reporting at RTE seminar in Otaniemi .. 18 European Securities and Markets Authority’s new address ..18
 • Finanssivalvonta; FIN-FSA; Pääomamarkkinoiden valvonta (2019)
  Finanssivalvonta. Markkinat-tiedote 1/2019
  Sisäpiiritiedon julkistamiskäytäntö muuttuu..1 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen julkistaminen..2 Havaintoja vaihtoehtoisten tunnuslukujen esittämisestä – seurantaa vuoden 2017 selvitykseen..3 Uudet esitteiden sisältöä koskevat komission asetukset julkaistu..6 Ajankohtaista ESMAssa..6
 • Finanssivalvonta; FIN-FSA; Pääomamarkkinoiden valvonta (2020)
  Finanssivalvonta. Markkinat-tiedote 1/2020
  Sisällys ESMA painottaa läpinäkyvyyttä vuodelta 2020 laadittavissa puolivuosikatsauksissa ......1 Covid-19-pandemian johdosta julkaistut Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen taloudellista raportointia koskevat kannanotot ja kansalliset toimenpiteet.......5 Ajankohtaista esitesääntelystä.......6 ESMA selvitti laajasti vaihtoehtoisten tunnuslukujen käyttöä – ESMA kannustaa avoimuuden lisäämiseen........8 ESMAlta uusi Q&A-tulkinta vaihtoehtoisten tunnuslukujen esittämisestä covid-19-pandemian johdosta.......13 Raportti tarkastusvaliokuntaselvityksestä julkaistu – tarkastusvaliokuntien tehtävät korostuvat tämänhetkisessä markkinatilanteessa.......14 Listayhtiöiden digitaaliset tilinpäätökset tulossa .......15 Tilinpäätösvalvonnan tuloksia Euroopassa 2019 .......19 ESMA julkaissut ensimmäiset valvontapäätökset myyntituottoja käsittelevän IFRS-standardin soveltamisesta.......20 Sisäpiiriluettelomallit päivitetty Finanssivalvonnan verkkopalveluun.......21 Ajankohtaista ESMAsta .......22
 • Finanssivalvonta; FIN-FSA; Pääomamarkkinoiden valvonta (2019)
  Finanssivalvonta. Markkinat-tiedote 2/2019
  Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen ESMA julkaisee valvontapäätöksen lainanhoitojouston merkityksestä luottoriskin arvioinnissa..1 Yhtiöillä on edelleen parannettavaa tilintarkastetun ja tilintarkastamattoman informaation erottelussa..2 Euroopan komissio julkaissut listayhtiöiden sähköistä tilinpäätösraportointia (ESEF) koskevan delegoidun asetuksen..5 EMIR Refit..7 Ajankohtaista esiteasiaa..9 Ajankohtaista ESMAsta..9
 • Finanssivalvonta; FIN-FSA; Pääomamarkkinoiden valvonta (2020)
  Finanssivalvonta. Markkinat-tiedote 2/2020
  Tilaisuudet listayhtiöiden taloudellisesta raportoinnista ja vastuullisuusraportoinnista 1 Harhaanjohtavien toimeksiantojen antaminen on rangaistavaa 2 Listayhtiöiden sähköisen tilinpäätösraportoinnin (ESEF) voimaantulo saattaa lykkääntyä 3 Muutoksia esitesääntelyyn ja komission ehdotus elpymisesitteestä 4 Markkinoiden väärinkäyttöasetukseen (MAR) muutoksia 1.1.2021 alkaen 5 Finanssivalvonta ottaa pian käyttöön sähköisen asioinnin testiympäristön – mahdollistaa johdon liiketoimi-ilmoitusten testaamisen 7 Keskusvastapuoliselvitettävien johdannaisten kirjanpitokäsittelystä ja esitettävistä tiedoista 8 Ajankohtaista ESMAsta 12
 • Finanssivalvonta; FIN-FSA; Pääomamarkkinoiden valvonta (2019)
  Finanssivalvonta. Markkinat-tiedote 3/2019
  Uudesta esitesääntelystä .. 1 ESMAlta kannanotto laskennallisten verosaamisten kirjaamisesta .. 4 Vertailuarvoasetuksen siirtymäaika päättyy – oletko valmis? .. 6 Listayhtiötilaisuuksia ei järjestetä loppuvuodesta .. 9 Listayhtiöiden sähköisestä XBRL-raportoinnista tietoa 14.11.2019 RTE-seminaarissa Otaniemessä ..10 Tarkastusvaliokuntatilaisuus 20.9.2019 ..10