Browsing by Author "Financial Supervisory Authority"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-20 of 247
 • Parliament of Finland; Financial Supervisory Authority (2022)
 • Arala, Mika (2018)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 30.6.2018
 • Finanssivalvonta; Finansinspektionen; Financial Supervisory Authority (2010)
 • Finanssivalvonta; Finansinspektionen; Financial Supervisory Authority (2011)
 • Finanssivalvonta; Finansinspektionen; Financial Supervisory Authority (2012)
 • Finanssivalvonta; Finansinspektionen; Financial Supervisory Authority (2013)
 • Finanssivalvonta; Finansinspektionen; Financial Supervisory Authority (2014)
 • Financial Supervisory Authority (2015)
  The Financial Supervisory Authority in brief 2 Director General’s review 3 Strategy 6 The operating environment and financial position of supervised entities 7 Risk-based supervision and regulation as well as operational efficiency 9 Supervised entities’ strong risk-bearing capacity and high-quality governance 11 The regulatory year in brief 12 High-quality customer and investor protection 13 Productive cooperation between supervisors and other authorities 16 Comprehensive assessment 18 The Board of FIN-FSA 19 Management group 20 Appendices 21
 • Financial Supervisory Authority (2016)
  The Financial Supervisory Authority in brief 2 Director General’s review 3 The FIN-FSA’s strategy 2016–2018 5 The operating environment and financial position of supervised entities 6 Supervised entities’ strong risk resilience and high-quality governance 9 More diverse sources of funding and more efficient cross-border operations through the Capital Markets Union 12 High-quality customer and investor protection 14 The regulatory year in brief 16 Productive cooperation between supervisors and other authorities 18 First year of macroprudential supervision: Do the risks and tools match? 20 Improving operational efficiency and development of operations 21 Parliamentary Supervisory Council 23 Board 24 Management group 25 Appendices 26
 • Financial Supervisory Authority (2017)
  The Financial Supervisory Authority in brief 2 Director General’s review 3 Strategy 2017−2019 5 The operating environment and financial position of supervised entities 6 Financial sector’s turn to digitalise itself 8 Supervised entities’ strong risk resilience and high-quality governance 10 High-quality customer and investor protection 12 Market Abuse Regulation: more extensive reporting on managers’ transactions and broader sphere of closely associated persons 14 Productive cooperation between supervisors and other authorities 15 The regulatory year in brief 16 Improving operational efficiency and development of operations 18 Board 20 Management group 21 Appendices 22
 • Finanssivalvonta; Finansinspektionen; Financial Supervisory Authority (2018)
 • Finanssivalvonta; Finansinspektionen; Financial Supervisory Authority (2019)
  Financial Supervisory Authority in brief 2 Director General’s Review 4 Strategy 2017–2019 6 State of financial markets 7 Supervision responsive to changes in operating environment 10 Anti-money laundering 13 Regulation related to virtual currencies to be developed 14 Macroprudential measures were applied to strengthen the risk resilience of credit institutions and households 16 Board 18 Management Group 19 Appendices 20
 • Financial Supervisory Authority; FIN-FSA (2020)
  Director General’s review ....... 3 State of financial markets ....... 7 Supervision responsive to changes in operating environment ...... 11 FIN-FSA’s themes in 2019 Report on means to prevent excessive household indebtedness ....... 15 Management of disability risk by pension insurance companies ...... 17 Green Deal and the supervisory perspective ....... 19 EU banking legislation to complete the Basel III recommendations in preparation ...... 21 Fund liquidity issues ....... 24 Audit committees’ activities were assessed ...... 26 Responsible utilisation of data in the financial sector ...... 27 Management and personnel ...... 29 Board ...... 30 Management Group ...... 32 Financial Supervisory Authority in brief ....... 34 Financial Supervisory Authority strategy 2020–2022 ...... 36 Appendices Total number of supervised and other fee-paying entities ....... 37 Expenses and funding...... 38 Set supervision fees ....... 39 Processing fees...... 40 Journal ....... 41 Unless otherwise indicated, all texts refer to the year under review 2019.
 • Financial Supervisory Authority; FIN-FSA (2021)
  Year 2020 in figures 3 Director General’s review 4 Summary of FIN-FSA’s activities in 2020 9 State of financial markets 10 Supervision responsive to changing operating environment 16 Themes of 2020 24 Fast decisions supported banks’ resilient operation in exceptional circumstances 26 Unemployment funds coped through coronavirus pandemic despite record growth in number of applications and claims expenses 30 Digital finance gaining ground – European Commission strategy to accelerate development 33 Risk-based approach is a cornerstone of anti-money laundering and countering terrorist financing 36 Suspicions of market manipulation and abuse of inside information are detected and investigated increasingly effectively 39 Management and personnel 42 Board 43 Management Group 45 Financial Supervisory Authority in brief 47 Strategy of the Financial Supervisory Authority (FIN-FSA) 2020−2022 49 Appendices Total number of supervised and other fee-paying entities 50 Expenses and funding 51 Set supervision fees 52 Processing fees 53 Case management 54 Unless otherwise indicated, all texts refer to the year under review 2020
 • Financial Supervisory Authority; FIN-FSA (2022)
  Year 2021 in figures 3 Director General’s review 4 State of financial markets 11 Supervision responsive to changing operating environment 17 Themes of 2021 23 Crypto assets attract investor interests – risks to be reined in through regulation 24 New investors, new sources of information 27 New tools needed to contain household indebtedness 30 Sustainability issues as part of financial market participants’ risk management and disclosure obligations 34 Management and personnel 38 Board 39 Management Group 41 Financial Supervisory Authority in brief 43 Summary of FIN-FSA’s activities in 2021 45 Strategy of the Financial Supervisory Authority (FIN-FSA) 2020–2022 47 Appendices Total number of supervised and other fee-paying entities 48 Expenses and funding 49 Set supervision fees 50 Processing fees 51 Case management 52
 • Alhonsuo, Sampo (2017)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 31.12.2017
  Suomessa euroalueen alhaisimmat asuntolainakorot jo pitkään Suomi–Ruotsi: Ruotsissa selkeästi korkeammat asuntolainakorot Korkojen nousu ja ennätyksellinen velkaantuminen on huono yhdistelmä
 • Finanssivalvonta; Finansinspektionen; Financial Supervisory Authority (2011)
  Finanssivalvonta. Pankki- ja vakuutussektorien vakavaraisuus 2
 • Kiviniemi, Arttu; Lyly, Teemu; Halme, Tomi (2017)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 31.12.2017
  Basel III -uudistukset lisäävät standardimenetelmien riskiperusteisuutta ja rajoittavat sisäisten mallien avulla saavutettuja pääomahyötyjä Uudistusten taustalla riskipainotettujen erien perusteeton vaihtelu Luottoriskin standardimenetelmän riskiperusteisuutta kohennetaan ja sisäisten mallien käyttöä rajoitetaan Operatiivisen riskin uusi standardimenetelmä korvaa kaikki nykyiset laskentamenetelmät – sisäisten mallien käyttömahdollisuus poistetaan vastuun arvonoikaisuriskin osalta Globaalin rahoitusjärjestelmän kannalta merkittävien pankkien omavaraisuusastevaadetta kiristetään Sisäisten mallien avulla saavutettu pääomavaateen kevennys enintään 27,5 prosenttia suhteessa standardimenetelmiin Uudistukset voimaan vuonna 2022 – riskipainotettujen erien alarajan voimaansaattamiselle viiden vuoden siirtymäjakso Uudistusten vaikutukset eurooppalaisen pankkisektorin pääomavaateisiin globaalia keskitasoa suuremmat Basel III -uudistusten vaikutus Suomen pankkisektorin vakavaraisuuteen voimakkaampi kuin EU-alueella keskimäärin Uusien standardien arvioidaan heikentävän Suomen pankkisektorin ydinvakavaraisuussuhdetta 3,9 prosenttiyksiköllä Muiden uudistusten kuin RWA-lattian kokonaisvaikutus vähäinen RWA-lattia vaikuttaa voimakkaimmin IRB-menetelmää soveltaviin pankkeihin, joilla on paljon yritys- tai asuntoluottoja Suomen pankkisektorin vakavaraisuus pysyy uudistuksista huolimatta vahvana
 • Finanssivalvonta; Finansinspektionen; Financial Supervisory Authority (2019)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 18.9.2019
  Vähimmäisomavaraisuusaste vähintään kolme prosenttia .. 1 Pysyvän varainhankinnan suhdeluku vähintään sata prosenttia .. 2 Kaupankäyntivaraston markkinariskille raportointivaatimus .. 2 Suurten asiakasriskien rajoitukset kiristyvät .. 2 Pilari 2 -lisäpääomavaatimusten asettamisehtoja selvennetään.. 2 Suhteellisuus, huojennuksia .. 2 G-SII-pankkien tappionkattamiskyvylle asetettuja vaatimuksia kiristetään .. 3 Makrovakausvälineisiin tarkennuksia .. 3 Työ jatkuu .. 3
 • Finanssivalvonta; Finansinspektionen; Financial Supervisory Authority (2013)
  Finansinspektionens verksamhet leds av en direktion. Direktionen uppställer de särskilda målen för Finansinspektionens verksamhet och beslutar om riktlinjerna för verksamheten samt styr och övervakar måluppfyllelsen och iakttagandet av riktlinjerna. Vidare behandlar direktionen Finansinspektionens årliga budget och underställer den Finlands Banks direktion för fastställelse. Enligt 10 § i lagen om Finansinspektionen (878/2008) ska Finansinspektionens direktion minst en gång per år lämna bankfullmäktige en berättelse över målsättningarna för Finansinspektionens verksamhet och måluppfyllelsen.