Browsing by Author "Haajanen, Jyrki"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-20 of 42
 • Haajanen, Jyrki (2015)
  Euro & talous 2/2015
  Riskipainojen avulla määritellään, kuinka paljon pankilla täytyy vähintään olla omia varoja suhteessa luottojensa määrään, jotta pankki kykenee kattamaan niihin liittyvän luottotappioriskin. Pankin valitsemalla riskipainojen laskentamenetelmällä voi olla merkittävä vaikutus pääomavaatimuksiin ja viime kädessä luottojen hintaan. Asuntoluottojen riskipainolaskennan yhtenäistäminen tukisi pankkien tasavertaista kilpailua.
 • Haajanen, Jyrki (2010)
  Bank of Finland. Financial market report 2
  The financial crisis has increased demands that the banking sector contribute more to the costs of crises. The EU Commission has proposed the establishment of national resolution funds that would be funded by a levy on banks and used for the resolution of future financial crises. Initiatives for a global bank tax are however progressing slowly, as G20 finance ministers were unable to agree on a common approach to a bank levy.
 • Haajanen, Jyrki (2012)
  Bank of Finland. Financial market report 2
  Banking union is one of the most important and urgent current EU projects. The aim of efforts to enhance banking supervision, bank crisis resolution and deposit insurance is to improve the stability of the financial markets and ensure broader involvement of creditors.
 • Haajanen, Jyrki (2005)
  Bank of Finland. Financial market report 1
  The banks of the new EU member states have adjusted well to the new operating environment. Their profitability and capital adequacy is good, thanks to several structural changes.
 • Haajanen, Jyrki; Pylkkönen, Pertti (2010)
  Bank of Finland. Financial market report 1
  CDS markets related to governments exposures have recently faced heavy criticism. Criticism of derivatives markets is understandable following the financial crisis, but demands for restrictions, or prohibitions, on trading in certain products require thorough analysis.
 • Haajanen, Jyrki; Pylkkönen, Pertti (2010)
  Suomen Pankki. Rahoitusmarkkinaraportti 1
  Valtion riskeihin kohdistuvat CDS-markkinat ovat joutuneet viime aikoina ankaran arvostelun kohteeksi. Kriittinen suhtautuminen johdannaismarkkinoihin on rahoituskriisin jälkeen ymmärrettävää, mutta vaatimukset joidenkin yksittäisten tuotteiden kaupankäynnin rajoittamisesta tai jopa kieltämisestä edellyttävät huolellista analysointia.
 • Haajanen, Jyrki (2007)
  Bank of Finland. Financial market report 1
  Performance of the largest US banks continues to improve. Banks' income has remained good and the number of nonperforming loans remains exceptionally low. Banks' capital adequacy is also good.
 • Topi, Jukka; Haajanen, Jyrki (2009)
  Suomen Pankki. Rahoitusmarkkinaraportti 1
  EU:n rahoitusjärjestelmän sääntelyn ja valvonnan kehittämistä pohtinut työryhmä esittää makrovakausvalvonnan keskittämistä Euroopan keskuspankin yhteyteen sekä instituutiokohtaisen valvonnan osittaista uudistamista. Myös rahoitusmarkkinoita koskevaa sääntelyä ja kansainvälistä yhteistyötä pitää työryhmän mukaan selkeyttää.
 • Topi, Jukka; Haajanen, Jyrki (2009)
  Bank of Finland. Financial market report 1
  A high-level group studying ways to develop financial regulation and supervision in the EU is proposing that macroprudential supervision be organised under the auspices of the European Central Bank and that institutional supervision be partially reformed. The regulation of financial markets and international cooperation must also be clarified.
 • Haajanen, Jyrki (2005)
  Bank of Finland. Financial market report 3
  This year, many significant international legislative projects are in their final stages. Finland has taken an active part in the preparations in recent years.
 • Haajanen, Jyrki (1998)
  Bank of Finland. Bulletin 72 ; 8 ; August
 • Haajanen, Jyrki (2008)
  EURO & TALOUS 1
  EU-tasolla sovittu talletussuojasäännöstö jättää jäsenvaltioille runsaasti mahdollisuuksia muokata kansallisen talletussuojajärjestelmän yksityiskohtia. Lopputuloksena on ollut varsin hajanainen ja suuriakin maittaisia eroja sisältävä talletussuojajärjestelmä, joka ei kaikilta osin ole kyennyt vastaamaan rahoitusmarkkinoiden nopeaan rakennemuutokseen. Useat talletussuojajärjestelmään tarvittavat muutokset ovat kuitenkin hankalia toteuttaa käytännössä.
 • Haajanen, Jyrki; Topi, Jukka (2008)
  Bank of Finland. Financial market report 4
  As a result of the financial market crisis, the authorities of various countries have taken a number of measures to strengthen the functioning of the financial system in the long term and to ensure financial stability even in an acute crisis.
 • Haajanen, Jyrki (2007)
  Bank of Finland. Financial market report 3
  The major structural changes in the financial and insurance markets in recent years have created a need to reform financial supervision also in Finland.
 • Haajanen, Jyrki (2015)
  Bank of Finland. Bulletin 2/2015
  Risk weights help to establish each bank's minimum own funds relative to lending, ensuring the bank's ability to cover the related credit risk. The risk weight calculation method chosen by the bank may have a significant effect on capital requirements and ultimately on the price of credit. A harmonised calculation of housing loan risk weights would support fair competition between banks.
 • Alhonsuo, Sampo; Haajanen, Jyrki (2005)
  Suomen Pankki. Rahoitusmarkkinaraportti 3
  Alkuvuoden tulostietojen perusteella kansainvälisen pankkisektorin näkymät ovat hyvät. Pohjoismaissa ja Euroopassa hyvä tuottokehitys ja 1iiketoimintavolyymien kasvu yhdistyneenä pieniin luottotappiokirjauksiin selittävät parantuneet tulokset. Myös Yhdysvalloissa, Japanissa ja Kiinassa pankit tekevät hyvää tulosta ja kasvavat nopeasti. Vuoden 2004 tulostaso ylittynee selvästi, mikäli tulostahti jatkuu samanlaisella myös loppuvuonna.
 • Haajanen, Jyrki (2006)
  Bank of Finland. Financial market report 3
  Several regulatory initiatives are currently underway on both the EU and national level. These initiatives also impact companies operating in the financial markets.
 • Haajanen, Jyrki (2016)
  Bank of Finland. Bulletin 2/2016
  In November 2015, the European Commission proposed that a new European Deposit Insurance Scheme be established. The new scheme was to be launched at the beginning of 2017 and the reform include an 8-year transitional period. During this period the responsibility for pay-outs was to gradually be transferred from national level to the European Deposit Insurance Scheme by 2024.
 • Haajanen, Jyrki (2010)
  Suomen Pankki. Rahoitusmarkkinaraportti 2
  Finanssikriisi on voimistanut vaatimuksia pankkisektorin laajemmasta osallistumisesta kriisien hoidon kustannuksiin. EU:n komissio on esittänyt perustettavaksi kansallisia kriisinratkaisurahastoja, joihin kerättäviä vakausmaksuja voitaisiin käyttää tulevien rahoituskriisien hoidossa. Globaalilla tasolla pankkiverohankkeet etenevät kuitenkin kangerrellen, sillä G20-maiden valtiovarainministerit eivät kyenneet sopimaan yhteisistä pankkiverolinjauksista.
 • Haajanen, Jyrki; Vauhkonen, Jukka (2010)
  Suomen Pankki. Rahoitusmarkkinaraportti 1
  Pankeilla tulee vastaisuudessa olla enemmän ja laadukkaampia omia pääomia ja likvidejä varoja. Luotonannon voimakasta syklisyyttä pyritään hillitsemään vaatimalla pankkeja normaaleina aikoina ylläpitämään vähimmäispääomavaatimukset ylittäviä pääomapuskureita ja asettamalla katto pankkien taseiden kasvulle ja velkaantumiselle. EU-maiden pankkien ulkomaisten sivukonttoreiden maksuvalmiuden valvonta on siirtymässä kokonaisuudessaan pankin kotimaan rahoitusvalvojalle.